Publications

The chosen publications of scientific employees of the Institute of Aviation

 

Authors Publication title
Stalewski W., Dziubiński A. Vortex Ring State Simulation Using Actuator Disc, Proceedings 21st European Conference on Modelling and Simulation ECMS, 2007, ISBN 978-0-9553018-2-7 Praga 2007 r.
Łusiak T., Dziubiński A., Szumański K. Interference between helicopter and its surroundings, experimental and numerical analysis, TASK QUARTERLY 13, No. 4, 379 – 392 (2009 r.)
Stalewski W., Dziubiński A. Symulacja zjawiska pierścienia wirowego wokół wirnika śmigłowca w oparciu o rozwiązanie równań Naviera-Stokesa z uproszczonym modelem wirnika w postaci powierzchni skoku ciśnienia, Prace Instytutu Lotnictwa nr 184 – 185, Warszawa 2006 r.
Romicki Z., Sobieraj W., Dziubiński A. Wpływ przesunięcia płaszczyzny wirowania na pracę śmigła otunelowanego, I Kongres Mechaniki Polskiej KMP2007, Warszawa 2007 r.
Stalewski W., Żółtak J., Dziubiński A. Przykłady zastosowania pakietu FLUENT™ w analizach bezpieczeństwa lotu śmigłowców, VII Forum wiropłatowe, Warszawa 2008 r.
Żółtak J., Grzegorczyk K., Dziubiński A. Badania numeryczne wpływu opancerzenia na charakterystyki aerodynamiczne śmigłowca, Prace Instytutu Lotnictwa – 2011 r. – do druku
Żółtak J., Grzegorczyk K., Dziubiński A. Analiza numeryczna wpływu zewnętrznych podwieszeń śmigłowca lekkiego na jego charakterystyki aerodynamiczne, Prace Instytutu Lotnictwa – 2011 r. – do druku
Żółtak J. Numerical Analysis Of Wind Resistance For Free-Standing Rooftop Device, Prace Instytutu Lotnictwa – 2011 r. – do druku
Łusiak T., Dziubiński A. Specific case of interference between a helicopter and surrounding: hovering flight over a well-shaped object, Transactions of the Institute of Aviation nr 191 2007 r.
Dziubiński A. Możliwości programu FLUENT w zakresie obliczeń bezpieczeństwa w pobliżu budynków, Seminarium „Ratownictwo wysokościowe z wykorzystaniem śmigłowców”, Warszawa, 2008 r.
Gadalińska E., Kaniowski J., Wojtas A. Dyfraktometryczne pomiary naprężeń na stopach aluminium. Optymalizacja parametrów pomiarowych, 25. Sympozjum ICAF, Rotterdam 27 – 29 maj 2009
Gadalińska E., Kaniowski J. Pomiar naprężeń własnych metodą dyfraktometrii rentgenowskiej na próbkach aluminiowych. Dobór parametrów pomiarowych, EUROPEAN KONES 2009
Gadalińska E., Korzeniewski B., Kaniowski J. Metoda dyfraktometrii rentgenowskiej przy pomiarze naprężeń własnych na próbkach wykonanych ze stopów aluminium – dobór i optymalizacja parametrów pomiarowych, XXIV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Wrocław, 22 września 2010
Gadalińska E., Kaniowski J., Wronicz W. Porównanie modelowania MES z wykorzystaniem elementów bryłowych i osiowosymetrycznych na przykładzie zamykania nitu na prasie, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, nr 4/2010 (660), s. 379 – 398
Gadalińska E., Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniewski B. Calculation and experimental verification of residual stresses in riveted joints used in an airframe” Monografia: Fatigue of Aircraft Structures, Issue 2010, Instytut Lotnictwa. s. 22 – 36
Gadalińska E., Kaniowski J. Dyfraktometryczne pomiary naprężeń własnych wokół nitów, XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Kraków, 6 – 9 września 2009.
Gadalińska E., Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniewski B. Obliczenia i weryfikacja eksperymentalna naprężeń własnych w połączeniu nitowym płatowca samolotu, XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz – Pieczyska, maj 2010
Korzeniewski B., Kaniowski J., Gadalińska E. Methodology of residual stress measurements for rivet joints, 4 Conference Fatigue of Aircraft Structures, Warszawa, 13 – 14 styczeń 2011
Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniewski B., Gadalińska E. Experimental and numerical study of stress and strain field around the rivet, 26 th ICAF Symposium – Montréal, 1 – 3 czerwiec 2011
Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. Inverse Simulation Study of Aircraft in Prescribed Trajectory Flight, International Review of Mechanical Engineering, V 1, Nr. 1, Praise Worthy Prize, Naples, 2008, s. 16 – 25
Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. Modeling of aircraft prescribed trajectory flight as an inverse simulation problem, Modeling, Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems: State-Of-The-Art, Perspectives and Applications, Springer, 2008, s. 153 – 162
Dąbrowski W., Graffstein J., Masłowski P., Popowski S. On dynamics of hovercraft motion on ice, Transaction of the Institute of aviation, Nr 176, 2004, s. 26 – 30
Graffstein J. Wpływ charakterystyk obiektu i przebiegu jego ruchu na parametry układu stabilizacji lotu, Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Mechanika w lotnictwie”, PTMTiS, Warszawa, 2008, s. 109 – 126
Graffstein J. Wpływ parametrycznej niepewności modelu na zmiany współczynników wzmocnień automatycznej stabilizacji samolotu. Prace Instytutu Lotnictwa Nr 202, Warszawa, 2009, s. 65 – 75
Graffstein J. Wpływ wybranych zmiennych stanu na dokładność toru lotu samolotu podczas automatycznie wykonywanego manewru. Prace Instytutu Lotnictwa Nr 202, Warszawa, 2009, s. 51 – 64
Graffstein J. Symulacja ruchu automatycznie sterowanego samolotu z zastosowaniem generatora manewrów, Materiały XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Mechanika w lotnictwie”, PTMTiS, Warszawa, 2010, s. 348 – 363
Graffstein J. A method for gain factors sensitivity estimation in automatic stabilization due to model uncertainty, the monograph „Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicles” PTMTS, Kielce, 2010, pp. 73 – 89
Graffstein J., Krawczyk M. Sieć telemetryczna do badań bezdechu. Prace Instytutu Lotnictwa Nr 206, Warszawa, 2010, s. 29 – 35
Graffstein J. Zmiany przebiegu lotu spowodowane błędami pomiaru położenia kątowego samolotu podczas wykonywania automatycznie sterowanego manewru Pomiary Automatyka Robotyka, Nr 2, Warszawa, 2011, s. 783 – 791
Grzegorczyk K., Bronowicz J. Projekt aerodynamiczny śmigłowca bezzałogowego o udźwigu 15 kg, Prace Instytutu Lotnictwa, 2008 r.
Grzegorczyk K. Analiza zjawiska pierścienia wirowego na wirniku nośnym śmigłowca, Prace Instytutu Lotnictwa, 2009 r.
Grzegorczyk K. Wykorzystanie metod obliczeniowej mechaniki płynów do modelowania szczególnego przypadku zniżania śmigłowca (VRS), Mechanika w Lotnictwie, 2010 r.
Grzegorczyk K. Pierścień wirowy na śmigle ogonowym śmigłowca jednowirnikowego, Modelowanie Inżynierskie, 2011 r. – oddane do druku
Grzegorczyk K. , Dziubiński A. Study of the influence of helicopter’s external components on the aerodynamic characteristics, Prace Instytutu Lotnictwa, 2011 r. – oddane do druku
Grzegorczyk K., Dziubiński A., Żółtak J. CFD analysis of external armour influence on a helicopter aerodynamic characteristics, Prace Instytutu Lotnictwa, 2011 r. – oddane do druku
Grzegorczyk K. Symulacja obrotu śmigłowca wokół osi pionowej w warunkach występowania LTE, Prace Instytutu Lotnictwa, 2011 r. – oddane do druku
Grzegorczyk K. Analiza aerodynamiczna własności śmigłowca z uwzględnieniem nadmuchu wirnika nośnego, Prace Instytutu Lotnictwa, 2011 r. – oddane do druku
Irzycki A. Researches of model plasma reactor for purify diesel exhaust gas of particulates, 2006 rok, Journal of KONES Powertrain and Transport 2006, vol.13, No. 3
Irzycki A. Researches of axially symmetrical model plasma reactor to cleaning diesel exhaust gas of particulates 2007 rok, Journal of KONES Powertrain and Transport 2007, vol.14, No. 4
Irzycki A. Researches of selected version axially symmetrical model plasma reactor to cleaning diesel exhaust gas of particulates, 2008 rok, Journal of KONES Powertrain and Transport 2008, vol.15, No. 2
Irzycki A. Improvement of axially symmetrical plasma reactor structure within a framework of particles pollution decrease in engine’s exhaust,2009 rok, Journal of KONES Powertrain and Transport 2009, vol.16, No. 2
Irzycki A. Blade piston compressor 2009 rok, Journal of KONES Powertrain and Transport 2009, vol.16, No. 3
Irzycki A. IMPACT OF LOW-TEMPERATURE CORONA DISCHARGES ON GASEOUS POLLUTANTS LEVEL IN DIESEL ENGINE’S EXHAUST GAS, 2010 rok, Journal of KONES Powertrain and Transport 2010, vol.17, No. 2
Irzycki A. Blade-type piston compressor investigation of seals 2010 rok,Journal of KONES Powertrain and Transport 2010, vol.17, No. 1
Irzycki A. COMPARISON THE PISTON AIR ENGINE PERFORMANCE WITH AVIATION GASOLINE (AVGAS) OR THE E-85 ECOLOGICAL FUEL SUPPLY, 2010 rok, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17 No. 3
Irzycki A. Study on kerosene atomization process under a high speed air stream 2011 rok, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18 No. 4, INVESTIGATION OF BLADE PISTON COMPRESSOR, 2011 rok, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18 No. 3
Jankowska-Siemińska B., Jankowski A., Ślęzak M. Influence of Different Loads on Working Conditions and Performances of the Piston Combustion Engine with Direct Fuel Injection, Journal of Polish CIMAC, 2007
Jankowski A., Ślęzak M. Composite Aluminum Alloy in Conditions of Heating and Cooling, and Thermal Shocks, Proceedings of ICCE – 15th International Conference on Composites/Nano Engineering, International Community for Composite Engineering, University of New Orleans, Dept. of Mechanical Engineering, New Orleans, LA USA 2007
Jankowski A. Laser Research of Fuel Atomization and Combustion Processes in the Aspect of Exhaust Gases Emission, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 1, s. 119 – 126, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2008
Niculescu A-I., Jankowski A., Gardulski J., Sireteanu T. “VZN” Damper Concept Application for Passive Security Increasing, World Automotive Congress, FISITA 2010, Automobiles and Sustainable Mobility, F2010-D-007, Budapest, Hungary
Jankowski A., Kruczyński S. W. Novel Catalytic Converter Oxide for SI Engines, Journal of KONES 2010 Powertrain and Transport, Vol. 17, No 1, s. 177 – 186. Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2010
Jankowski A. Heat Transfer in Combustion Chamber of Piston Engines, Journal of KONES 2010 Powertrain and Transport, Vol. 17, No , s. 187 – 198, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2010
Jankowski A., Baczewski K. Aging Processes of Biodiesel and Biodiesel/Diesel Fuel Blends, Journal of KONES 2010 Powertrain and Transport, Vol. 17, No 2, s. 167 – 180, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2010
Jankowski A., Czerwinski J. Memorandum of Prof. A.K. Oppenheim and an Example of Application of the Oppenheim Correlation (OPC) for the Heat Losses During the Combustion in IC-Engine, Journal of KONES 2010 Powertrain and Transport, Vol. 17 No 2, s. 181 – 194, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2010.
Jankowski A., Lagowski P., Ślęzak M. Heat Release Characteristics in Combustion Chamber of CI Engine, Journal of KONES 2010 Powertrain and Transport, Vol. 17 No 3, s. 155 – 164, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2010 (współautorstwo)
Jankowski A. Influence of Chosen Parameters of Water Fuel Microemulsion on Combustion Processes, Emission Level of Nitrogen Oxides and Fuel Consumption of CI Engine, Journal of KONES 2011 Powertrain and Transport, Vol. 18, No 4, s. 593 – 600, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2011
Kowalski W., Wolejsza Z., Kajka R., Harla R., Skorupka Z. Landing Gear Active Shock Absorption – AVT-170/RSM-025, Active Suspension Technologies for Military Vehicles and Platforms, NATO, Bulgaria 2011
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Wybrane Problemy Teoretyczno Badawcze W Procesie Projektowania Hamulców Pojazdów Opancerzonych – LOGITRANS – VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, Szczyrk, Polska 2011
Polakowski H., Jachimowicz J., Piatkowski T., Kajka R., Sadowski M., Kastek M. Modeling and Investigation of Thermomechanical Parameters of Frictional Lining of Brakes – SPIE Defence, Security and Sensing, Thermosense XXXII, Orlando USA 2010
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Projekt, Analiza Numeryczna oraz Testy Laboratoryjne Podwozia do Bezzałogowego Statku Powietrznego o Masie Startowej do 100 kg – Mechanika w Lotnictwie, ML-XIV 2010, TOM II, ISBN 978-83-902194-9-2, Warszawa 2010
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Prototyp Stanowiska Do Badań Elektrycznego Aktuatora Podwozia Przedniego Dużego Samolotu Pasażerskiego – Górnictwo Odkrywkowe nr 3, 2010
Baranowski P., Małachowski J., Mazurkiewicz Ł., Kajka R. Budowa Modelu Numerycznego Stanowiska Badawczego Okładzin Ciernych Il68 – X Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Computer Aided Engineering, Szklarska Poręba 2010
Damaziak K., Małachowski J., Sybilski K., Jachimowicz J., Kajka R. Analiza Numeryczna Obszaru Współpracy Pomiędzy Okładziną i Bębnem Hamulcowym – X Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Computer Aided Engineering, Szklarska Poręba 2010
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Test rig prototype for testing of nose landing gear electric al actuator designer for passenger aircraft – Transactions of the Institute of Aviation, Scientific Quarterly 5/2010 (207), ISSN 0509-6669, Warsaw 2010
Kajka R., Gnarowski W., Zoltak J. Flying Object Armor Concept Analysis Based On Helicopter – 24th EUROPEAN Conference on Modelling and Simulation, ISBN 978-0-9564944-0-5, Kuala Lumpur, Malaysia 2010
Skorupka Z., Kajka R. Electrically Driven And Controlled Landing Gear For Uav Up To 100kg Of Take Off Mass – 24th EUROPEAN Conference on Modelling and Simulation, ISBN 978-0-9564944-0-5, Kuala Lumpur, Malaysia 2010
Kalina P., Wodyński P., Irzycki A., Snopkiewicz K. Investigation of Blade Piston Compressor, KONES 2011, Journal of KONES Powertrain and Transport. Vol.18, No 3
Kalina P., Chomczyk W., Irzycki A., Snopkiewicz K. Blade-Type Piston Compressor Investigation of Seals, KONES 2010, Journal of KONES Powertrain and Transport. Vol. 17, No 1
Kalina P., Chomczyk W., Irzycki A., Snopkiewicz K. Blade Piston Compressor, KONES 2009, Journal of KONES Powertrain and Transport. Vol. 16, No 3
Irzycki A., Kalina P., Snopkiewicz K., Zawadzki A. Researches of model plasma reactor for purify diesel exhaust gas of particulates – KONES 2006. Journal of KONES Powertrain and Transport 2006, vol.13, No.3, Warsaw 2006
Kalina P., Rusin M, Jarosiński J. Studium badawcze mikrosilnika, VII Sympozjum naukowo-techniczne – Silniki Spalinowe w Zastosowaniach Wojskowych, s. 26 – 28, 2005
Kalina P., Rusin M., Jarosiński J. Experimental Study of Compression and Combustion Processes in a Very Small Engine KONES 2005, Journal of KONES Internal Combustion Engines
Kalina P., Rusin M., Jarosiński J. Proces sprężania i spalania w mikrosilniku XIX Zjazd Termodynamików, Politechnika Gdańska, 5 – 8 września 2005
Kalina P., Rusin M., Jarosiński J. Experimental Study of Combustion Process in a High Aspect Ratio Engine 30th International Symposium on Combustion, University of Illinois at Chicago, Chicago IL USA, July 25 – 30, 2004
Kalina P., Rusin M., Jarosiński J. Experimental Study of Combustion Process in a High Aspect Ratio Engine The Seventh Asia-Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization (7thAPISCEU), The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, December 15 – 17, 2004
Kalina P., Rusin M., Jarosiński J. Experimental Study of Combustion Process in a High Aspect Ratio Engine 30th International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES2004, Krakow – Zakopane, Poland, September 12-15, 2004. Journal of KONES Internal Combustion Engines. Vol. 11, No 1 – 2, pp. 300 – 307, Warsaw 2004
Kaniowski J., Szala J. Analysis of Fatigue Cracks Propagation In Complex Structures. Transaction of the Institute of Aviation, nr 172 – 173, 2003
Ciesielski M., Kaniowski J., Karliński W. Determination of the fatigue crack-growth rate from fractographic analysis of a specimens representing the aircraft wing skin. International Journal of Fatigue Vol. 31, No. 6, 2009, pp. 1102 – 1108
Wronicz W., Kaniowski J., Jachimowicz J., Szymczyk E. Methods for FEM Analysis of Riveted Joints of Thin-Walled Aircraft Structures within the IMPERJA Project. ICAF2009, Bridging the Gap between Theory and Operational Practice. Proceedings of the 25th Symposium of the Int. Committee on Aeronautical Fatigue, Rotterdam, The Nederlands, 27-29 May 2009. Editor M.J. Bos, Springer, 2009, pp. 939 – 967
Gadalińska E., Kaniowski J. Residuals stress measurements with X-ray diffractometry on aluminium specimens – determination of the most suitable parameters of measurement. Journal of KONES. Powertrain and Transport, vol. 16 No 4, pp. 123 – 134
Wronicz W., Kaniowski J., Jachimowicz J. Methods for Global and Local FEM Analysis of Riveted Joint on the Example of the PZL M28 Skytrack Aircraft. Fatigue of Aircraft Structures. Monographic Series, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw, Poland, ISSUE 2009, pp. 212 – 225
Wronicz W., Kaniowski J. Numerical analysis of riveted lap joint used in aircraft structures. Institute of Aviation Scientific Publication, Monographic Series, ISSUE 2010, pp. 106 – 116
Jachimowicz J., Kaniowski J., Szymczyk E., Kozłowski P., Moneta G. Zjawisko frettingu w konstrukcjach lotniczych. Prace Instytutu Lotnictwa, Nr 206, str. 36 – 58
Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniewski B., Gadalinska E. Study of Stress and Strain Field Around the Rivet. ICAF2011, Structural Integrity, Influence of Efficiency and Green Imperatives. Proceedings of the 26th Symposium of the Int. Committee on Aeronautical Fatigue, 1 – 3 June 2011, Montreal, Canada. Editor M.J. Bos, Springer, 2011, pp. 277 – 288
Wronicz W., Kaniowski J. Experimental and Numerical Study of Strain Progress During and After Riveting Process for Brazier Rivet and Rivet with Compensator – Squeezing Force and Rivet Type Effect. Institute of Aviation Scientific Publication, Monographic Series, ISSUE 2011, pp. 165 – 189
Kaniowski J., Korzeniewski B., Hakanen M. Methodology of Residual Stress Measurements for Rivet Joints. Institute of Aviation Scientific Publication, Monographic Series, ISSUE 2011, pp. 42 – 52
Kaniowski J. Badania wpływu geometrycznych cech konstrukcyjnych na trwałość zmęczeniową na przykładzie skrzydła samolotu PZL i-22 Iryda, Rozprawa doktorska, Akadamia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, wrzesień 1998 – rozprawa doktorska
Kawalec K. Wybór optymalnego układu fal zgęszczeniowych we wlotowej części dyfuzora naddźwiękowej sprężarki promieniowej, Prace Instytutu Lotnictwa, zeszyt 90/1982 – współautor
Kawalec K. Odśrodkowa sprężarka przepływowa, patent RP nr 134 101, 1987 – współtwórca
Kawalec K. Sprężarka przepływowa, patent RP nr 137 046, 1988 – współtwórca
Kawalec K. Dyfuzor łopatkowy, zwłaszcza promieniowy, patent RP nr 137 395, 1988 – współtwórca
Kawalec K. Naddźwiękowy dyfuzor kanałowy, zwłaszcza promieniowy, patent RP nr 143 757, 1989 – współtwórca
Kawalec K. Ultrasonic Channel Diffuser, patent USA nr 4 696 622, 1987 – współtwórca
Kawalec K. Ultrasonic Channel Diffuser, Particularly Radial One, and Method of Manufacture of Ultrasonic Channel Diffuser, Particularly Radial One, patent Kanada nr 1 237 371, 1988 – współtwórca
Kawalec K. Swierchzwukowoj trubczatyj diffuzor centrobieżnowo kompressora, patent ZSRR nr 1 421 264, 1988 – współtwórca
Kawalec K. Optymalizacja energetyczna przepływowych kształtów lotniczej sprężarki promieniowej o wysokim sprężu, rozprawa doktorska, WAT 1997
Kawalec K. Current development trend in aircraft powerplants (Aktualne kierunki rozwoju napędów lotniczych), Transactions of the Institute of Aviation, vol. 183 4/2005 r. – współautor
Kawalec K. Historia i perspektywy rozwoju napędów lotniczych, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa 2005 r. – współautor
Kawalec K. Lotnicze zespoły napędowe, podręcznik akademicki WAT 2009 r. – współautor rozdziału
Kawalec K. Zagadnienia napędów lotniczych, Prace Instytutu Lotnictwa, Kwartalnik naukowy 4/2009 (199) – autor/współautor artykułów
Kawalec K. Lotnicze silniki turbinowe, Konstrukcja – Eksploatacja – Diagnostyka, Część I, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa 2010 r. – współautor rozdziału
Kozak J., Gulbinowicz Z. The Computer Simulation of Shaping in Rotating Electrical Discharge Machining, The book: Machine Learning and System Engineering, Springer, 2011
Kozak J., Gulbinowicz D., Gulbinowicz Z. The Mathematical Modeling and Computer Simulation of Pulse Electrochemical Micromachining, Engineering Letters Vol.16 /4 2008, 556 – 561
Kozak J. Thermal Models of Pulse Electrochemical Machining (PECM, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 52, No.4, pp. 293-300, 2004
Kozak J., Rajurkar K.P., Niraj C. Machining of low electrical conductive materials by Wire Electrical Discharge (WEDM), Journal of Materials Processing Technology, vol.149, No.1 – 3, pp. 266 – 271, 2004
Kozak J., Rajurkar K.P. Selected Problems of Micro Electrochemical Machining Journal of Materials Processing Technology, vol.149, No.1-3, pp. 426-431, 2004
Kozak J., Gulbinowicz Z., Kozlowska D. Computer Simulation of Rotary Electrical Discharge Machining, The Archive of Mechanical Engineering (Journal of Polish Academy of Science), Vol.XL, No.1, pp.111-125, 2004
Kozak J. Abrasive Electrical Discharge Grinding of Advanced Materials, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Polish Academy of Sciences, vol.2, No. 1, 2002, pp. 84 – 101
Kozak J., Rajurkar K.P. Selected Problems of Hybrid Machining Processes. Part 1: Electrochemical Discharge Machining (ECDM/ECAM), Advances in Manufacturing Science and Technology, (Journal of Polish Academy of Sc., Quarterly) vol.24, No.2, 2000, pp. 25 – 50. Part 2: Abrasive Hybrid Machining, Advances in Manufacturing Science and Technology, vol. 24, No. 3, 2000, pp. 5 – 24
Kozak J. Mathematical Models for Computer Simulation of Electrochemical Machining Processes, Journal of Materials Processing Technology, vol.76, No. 1 – 3, 1998, pp. 170 – 175.
Kozak J., Rajurkar K. P., Wei B. Modeling and Analysis of Pulse Electrochemical Machining (PECM), Transactions of the ASME- Journal of Engineering for Industry, vol. 116, Nr. 3, 1994, pp. 316 – 323. Awarded by ASME: The 1995 Blackall Machine Tool and Gage Award for the best paper in 1994
Krawczyk M., Blajer W., Goszczyński J. The Application of inverse simulation techniques to the modeling of spatial maneuvers, 22nd International Congress of aeronautical sciences, Harrogate, 2000, UK
Krawczyk M., Blajer W. An inverse simulation study on aircraft control in prescribed trajectory flight, Third international conference on unconventional flight, Budapest, Sept. 12/14, 2001
Krawczyk M., Blajer W., Graffstein J. Prediction of the dynamic characteristics and control of aircraft in prescribed trajectory flight, Journal of applied mechanics, No.1, Vol 39, 2001
Krawczyk M., Blajer W., Goszczyński J. Skraidymo aparato skrydžio trajektorijos atkūrimo atvirkštinio modeliavimo tyrimas, TRANSPORT. Vilnius: Technika, 2002, XVII t., Nr. 3, p. 103–107,
Krawczyk M., Graffstein J., Masłowski P. IoA Experience on Aerial Delivery, Fluid Dynamics of Personnel and Equipment Precision Delivery from Military Platforms, NATO- AVT-133/RSM, Vilnius, 2006
Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. Computational framework for the inverse simulation of Aircraft in predetermined trajectory flight, Multibody dynamics 2007, ECCOMAS Thematic Conference, Milano, Italy, 25–28 June 2007
Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. Inverse Simulation Study of Aircraft in Prescribed Trajectory Flight, International Review of Mechanical Engineering, V 1, Nr. 1,Praise Worthy Prize, Naples, 2008, str. 16-25
Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. Modeling of aircraft prescribed trajectory flight as an inverse simulation problem, Modeling Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems: State of The Art, Perspectives and Applications, Springer, 2009
Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. Modeling of aircraft prescribed trajectory flight as an inverse simulation problem, Modeling Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems: State of The Art, Perspectives and Applications, Springer, 2009
Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. Główne założenia oraz przebieg badań eksperymentalnego systemu sterowania samolotem, I-23 Manager Transactions of The Institute of Aviation 2010
Krawczyk M., Rogalski T. Funkcja rekonfiguracji lotu ─ próba poprawy bezpieczeństwa lotu w przypadku działań o charakterze terrorystycznym, Transactions of The Institute of Aviation 2010
Manaj W., Krysztofik J. Zastosowanie badań nieniszczących w technice lotniczej, V KONFERENCJA GIS, GPS i TECHNIKA LOTNICZA W PRAKTYCE, Prace Instytutu Lotnictwa, 2011
Chilimoniuk M, Krysztofik J., Błachnio J. Analysis of the feasibility to investigate condition of gas turbine vanes by means of the radiographic metod, VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo i Niezawodność, Journal of KONBiN, 2010
Gnarowski W., Krysztofik J., Niepokólczycki A., Szot A. Badania zmęczeniowe wspornika liny desantowej dla śmigłowca Mi-17, Konferencja Zmęczenie Konstrukcji Lotniczych, Instytut Lotnictwa Warszawa, 2009
Ciesielski M., Jachimowicz J., Kajka R., Krysztofik J., Szachnowski W. Analityczny i doświadczalny obraz pola naprężeń w złączu nitowym, Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki, 2005
Jachimowicz J., Kajka R., Krysztofik J., Szachnowski W., Szymczyk E. Stan naprężeń i odkształceń w pobliżu nitu w konstrukcji lotniczej – analizy MES i badania, Konferencja Naukowo- Techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, programowania i wytwarzania, Giżycko, 2005
Krysztofik J. Badania nieniszczące. Wybrane metody i przykłady badań. Workshops VZLU- I.Lot, Praga 2004
Krysztofik J., Szachnowski W., Szot A. Fizykochemiczne zjawiska w pęknięciu. Kompozyty, ciśnienia i naprężenia w wierzchołku pęknięcia, Prace Instytutu Lotnictwa 2002
Ernst S., Krysztofik J., Szachnowski W. Fizykochemiczne zjawiska w pęknięciu, II Kompozyty, ciśnienia i naprężenia w strefie zbrojenia, VIII Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Kielce, 2001
Ciesielski M., Krysztofik J., Szachnowski W. Ultradźwiękowe monitorowanie procesu niszczenia, XIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Poznań, 1995
Krzymień W. Symulacyjne wyznaczanie krytycznej prędkości flatteru w badaniach tunelowych dynamicznie podobnego modelu samolotu (współautor: J. Maryniak), monografia PTMTiS VIII. Sympozjum Symulacja Procesów Dynamicznych, Zakopane, 1994
Krzymień W. Wybrane zagadnienia badań rezonansowych śmigłowców (współautor: W. Wiśniowski), Prace Instytutu Lotnictwa I. Krajowe Forum Śmigłowcowe, Warszawa, 1995
Krzymień W. Nieliniowości drgań rezonansowych konstrukcji lotniczych, IV. Symp. Układy Dynamiczne – Teoria i Zastosowanie (monografia), Łódź, 1997
Krzymień W. Modyfikacja metody randomdec w zastosowaniu do badań modeli flatterowych samolotów, monografia PTMTiS VII. Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Warszawa, 1998
Krzymień W. Ocena wpływu sztywności podwozia na wyniki badań rezonansowych śmigłowca, Prace Instytutu Lotnictwa III. Krajowe Forum Śmigłowcowe, Warszawa, 1999
Krzymień W. Polish Experiences of Testing Dynamically Similar Models of Airplanes, FLITE2 Workshop, Rennes (Francja), 2007
Krzymień W. Nieliniowości drgań badanych konstrukcji lotniczych, monografia PTMTiS XIII Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Warszawa, 2008
Krzymień W. Uwagi do weryfikacji modelu obliczeniowego drgań układów sterowania śmigłowców, Prace Instytutu Lotnictwa, Warszawa, 2009
Krzymień W. Zastosowanie napędu reakcyjnego do prerotacji wirnika wiatrakowca, XIV. Konferencja Mechanika w Lotnictwie, monografia PTMTiS, Warszawa, 2010
Krzymień W. Właściwości drganiowe wiatrakowca, Prace Instytutu Lotnictwa VIII. Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa, 2011
Krzysiak A. Zastosowanie nowego rodzaju strumieniowych generatorów wirów do sterowania przepływem, Prace Instytutu Lotnictwa, zeszyt 212, Warszawa 2011, ISSN 0509-6669
Krzysiak A. Experimental Investigation of a Dynamic Stall on the Oscillating NACA 0012 Airfoil Transactions of the Institute of Aviation 187, Warsaw 2006, ISSN 0509-6669
Miller M., Krzysiak A. Unsteady Effects of Shock Wave induced Separation (ss. 101 – 114) Springer, Heidelberg, Germany, 2010, ISBN 978-3-642-03003-1
Krzysiak A. Control of Flow Using Self-Supplying Air Jet Vortex Generators AIAA Journal Vol. 46, No. 9, September 2008, ss. 2229-2234, ISSN 0001-1452
Krzysiak A., Narkiewicz J. Aerodynamic Loads on Airfoil with Trailing-Edge Flap Pitching with Different Frequencies Journal of Aircraft Vol. 43, No. 2, March-April 2006, ss. 407-418, ISSN 0021-8669
Krzysiak A., Narkiewicz J. Experimental and Numerical Investigation of Unsteady Aerodynamic Loads on the Pitching Airfoil NACA 0012 with Oscillating Flap- Paper No 41, , Proceedings of 28th European Rotorcraft Forum, Bristol, England, September 2002
Krzysiak A. Modelowanie zrzutu podwieszeń w tunelowych badaniach aerodynamicznych Modelowanie Inżynierskie, Gliwice 2010 ss. 133-146, ISSN 1896-771X
Ruchała P., Krzysiak A. A Methodology of Unsteady Investigations of Helicopter Airfoils Prace Instytutu Lotnictwa, Nr 207, Warszawa 2010, ss. 32-47, ISSN 0509-6669
Krzysiak A. Badania wizualizacyjne strumieniowych generatorów wirów PTMTS, Mechanika w Lotnictwie, Warszawa 2010, ss. 421-450, ISBN 83-902194-5-X
Krzysiak A. Eksperymentalne badania zrzutu podwieszeń w tunelu aerodynamicznym N-3 Instytutu Lotnictwa Prace Instytutu Lotnictwa, Nr 202, Warszawa 2009, ss. 76-87, ISSN 0509-6669
Masłowski P., Malinowski K. Adaptive algorithms for continuous path control of a robotic arm, Proceedings of the 30 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium on ‘Technical Cybernetics / Control Technics’, Technischen Hochschule Ilmenau (now Technischen Univesität Ilmenau) 1985, pp. 235 – 238
Narkiewicz J., Masłowski P. Modern Control Algorithms for Additional Control of Helicopter Rotor Blades, Proceedings of the 1st Seminar on ‘Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and Its Influence on Education’, Warsaw University of Technology, Research Bulletin No.4 (1995), pp. 183 – 191
Narkiewicz J., Masłowski P. Selected Control Algorithms for Time Varying, Periodic Systems, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, (1266), Mechanika (121), Gliwice 1995, str. 249 – 254.
Dąbrowski W., Graffstein J., Masłowski P., Popowski S. On Dynamics of Hovercraft Motion on Ice, Prace Instytutu Lotnictwa (176) (Transactions of the Institute of Aviation 176, ISSN 0509 6669), Warsaw 2004, pp. 26 – 30
Graffstein J., Masłowski P. Stabilizacja ruchu poduszkowca w obecności zakłóceń, w monografii: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania, Akademia Marynarki Wojennej AMW Wewn. 1072/2005, Gdynia 2005, str. 131 – 138
Krawczyk M., Graffstein J., Masłowski P. IoA Experience in Aerial Delivery, Specialists meeting on ‘Fluid Dynamics of Personnel and Equipment Precision Delivery from Military Platforms’, RTO AVT 133, 2 – 3 October 2006, Vilnius, Lithuania
Masłowski P., Popowski S. Integracja pomiarów jako metoda poprawy jakości estymacji, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28 – 31 sierpnia 2007
Masłowski P. Longitudinal motion control for flare phase of landing, w druku – najbliższe wydanie Prac Instytutu Lotnictwa (2011)
Masłowski P. Basic assessments for energy storing in long endurance solar powered aircraft, w druku – najbliższe wydanie Prac Instytutu Lotnictwa (2011)
Masłowski P. Automatic predictive control for terrain following flight, w druku – najbliższe wydanie Prac Instytutu Lotnictwa (2011)
Młynarczyk M., Mrotek Z. WYBRANE PROBLEMY POMIARU ILOŚCI PALIWA W ZBIORNIKACH STATKÓW POWIETRZNYCH – Rzeszów 2011 – Wybrane Zagadnienia Awioniki, praca zb. pod redakcją Jana Gruszeckiego
Młynarczyk M., Mrotek Z. TESTOWANIE I DIAGNOSTYKA PALIWOMIERZY TYPU PPM-1 Z WYKORZYSTANIEM TESTERA TPPM-1 – Rzeszów 2004r – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 213
Kaźmierski J., Młynarczyk M., Mrotek Z. MIKROPROCESOROWY POMIAR MASY PALIWA W ZBIORNIKACH STATKU POWIETRZNEGO METODĄ POMIARU POJEMNOŚCI. – Rzeszów 2001r – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 186
Kaźmierski J., Babiasz E., Młynarczyk M., Mrotek Z. CYFROWY SYSTEM POMIARU ILOŚCI PALIWA PPM-1 – Rzeszów 2001 – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 186
Młynarczyk M., Szymański Z. MOMENTOMIERZ NA ŚMIGŁOWCU W-3A SOKÓŁ – BUDOWA I EKSPLOATACJA – Warszawa 1995 – I Krajowe Forum Śmigłowcowe
Młynarczyk M., Szymański Z. ZMODYFIKOWANY MOMENTOMIERZ UPM-100M – Rzeszów 1995 – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 135
Bęczkowski G., Krawczyk Z., Kumor H., Manerowski J., Młynarczyk M., Rymaszewski S., Zubko W. METODA BADANIA SYSTEMU STEROWANIA UZBROJENIEM – Rzeszów 1995 – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 135
Babiasz E., Młynarczyk M., Mrotek Z. LOTNICZE POKŁADOWE WSKAŹNIKI SERWOMECHANICZNE – Rzeszów 1995 – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 135
Młynarczyk M., Szymański Z. UNIWERSALNA METODA ANALOGOWA WYKONYWANIA OPERACJI ARYTMETYCZNYCH – Warszawa 1983 – Prace Instytutu Lotnictwa Nr 95
Młynarczyk M., Szymański Z. UNIWERSALNA METODA ANALOGOWA WYKONYWANIA OPERACJI ARYTMETYCZNYCH – Warszawa 1983 – Prace Instytutu Lotnictwa Nr 95
Młynarczyk M., Szymański Z., Waśko S. MOMENTOMIERZ QUASI-FAZOWY – Warszawa 1983 – Prace Instytutu Lotnictwa Nr 95
Młynarczyk M., Szymański Z., Waśko S. MOMENTOMIERZ QUASI-FAZOWY – Warszawa 1983 – Prace Instytutu Lotnictwa Nr 95
Młynarczyk M. (współtwórca) SPOSÓB I UKŁAD DO KSZTAŁTOWANIA ELEKTRYCZNEGO PRZEBIEGU PROSTOKĄTNEGO O OKREŚLONYM WSPÓŁCZYNNIKU WYPEŁNIENIA, SZCZEGÓLNIE W TORZE POMIAROWYM MOMENTOMIERZA QUASI – FAZOWEGO: Warszawa 1993 – Patent nr 158883
Młynarczyk M. (współtwórca) SPOSÓB I UKŁAD DO KSZTAŁTOWANIA ELEKTRYCZNEGO PRZEBIEGU PROSTOKĄTNEGO O OKREŚLONYM WSPÓŁCZYNNIKU WYPEŁNIENIA, SZCZEGÓLNIE W TORZE POMIAROWYM MOMENTOMIERZA QUASI – FAZOWEGO: Warszawa 1993 – Patent nr 158883
Młynarczyk M. (współtwórca) SPOSÓB I UKŁAD DO KSZTAŁTOWANIA ELEKTRYCZNEGO PRZEBIEGU PROSTOKĄTNEGO O OKREŚLONYM WSPÓŁCZYNNIKU WYPEŁNIENIA, SZCZEGÓLNIE W TORZE POMIAROWYM MOMENTOMIERZA QUASI – FAZOWEGO: Warszawa 1993 – Patent nr 158883
Młynarczyk M. (współtwórca) URZĄDZENIE DO PRZETWARZANIA MOMENTU OBROTOWEGO NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY – Warszawa 1991 – Patent nr 153101
Młynarczyk M. (współtwórca) URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA MOMENTU OBROTOWEGO NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY W SZYBKOOBROTOWYCH UKŁADACH NAPĘDOWYCH, ZWŁASZCZA W PRZEKŁADNIACH NAPĘDOWYCH SILNIKÓW TURBINOWYCH – Warszawa 1991 – Patent nr 150607
Młynarczyk M. (współtwórca) UKŁAD DO WYKONYWANIA OPERACJI ARYTMETYCZNYCH NA ANALOGOWYCH SYGNAŁACH ELEKTRYCZNYCH METODĄ LOGARYTMOWANIA – Warszawa 1989 – Patent nr 144986
Lenort F., Niepokólczycki A. Problemy badań w locie odporności samolotu na flatter, Współczesne zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych – praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Uhla, AGH, Kraków 2002
Niepokólczycki A. (Editor) Review of Aeronautical Fatigue Research and Development in Poland during the Period 1999 to 2002. Transactions of the Institute of Aviation No. 172 – 173, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2003
Niepokólczycki A. Prediction of Acoustic Stresses in Aircraft Panels – Application of Energy Models. Transactions of the Institute of Aviation No. 172 – 173, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2003
Lenort F., Niepokólczycki A. Application of the Correlation Function for Determination of Damping during In-Flight Flutter Tests. Transactions of the Institute of Aviation No.183, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2005
Niepokólczycki A. Review of Aeronautical Fatigue Research and Development in Poland during the Period 2003 to 2005. Transactions of the Institute of Aviation No. 180, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2005
Niepokólczycki A. X3-NO.ISE – Aircraft External No.ise Research Network and Coordination – Description of Work. Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Politechnika Śląska, Gliwice – Ustroń, 2007
Niepokólczycki A. Review of Polish Aeronautical Fatigue Work 2005 – 2007. Transactions of the Institute of Aviation No. 188, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2007
Niepokólczycki A., Szot A. Zastosowanie metody elementów skończonych do wyznaczania obciążenia w Nowej metodzie badania zmęczenia akustycznego struktur lotniczych. Kwartalnik Transport przemysłowy 2(32)/2008 . IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008
Niepokólczycki A. Review of Aeronautical Fatigue Research and Development in Poland during the Period May 2007 to April 2009. Transactions of the Institute of Aviation No. 196, Instytut Lotnictwa, Warszawa 200.
Niepokólczycki A. (Editor) Fatigue of Aircraft Structures. Issue 2009. Monographic Series. Instytut Lotnictwa, Warszawa 2009
Niepokólczycki A. (Editor) Fatigue of Aircraft Structures. Issue 2010. Monographic Series. Instytut Lotnictwa, Warszawa 2010
Niepokólczycki A. Review of Aeronautical Fatigue Investigations in Poland during the Period May 2009 to April 2011. Transactions of the Institute of Aviation No. 210, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2011
Niepokólczycki A. (Editor) Fatigue of Aircraft Structures. Issue 2011. Monographic Series, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2011
Niepokólczycki A. (Editor) Fatigue of Aircraft Structures. Issue 2011. Monographic Series, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2011
Pągowski Z. Perspektywy przemysłowego wykorzystania roślin oleistych,. Praca zbiorowa, Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii, Wyd. SGGW, 1996 , s. 107 – 122, ISBN 83-00-03021-2
Pągowski Z. Potential possibilities for biocomponents usage in aircraft fuels for piston and turbine engines Transactions of the Institute of Aviation, no. 183/ 2005, s. 65 – 70, ISSN 0509-6669
Pągowski Z. Fuels for aircraft engines Transactions of the Institute of Aviation, no. 183/2005 s. 70 – 75, ISSN 0509-6669
Pągowski Z. Nowe zastosowanie etanolu w transporcie drogowym i lotniczym , Alternatywne wykorzystanie buraka cukrowego w świetle reformy cukru s. 46 – 53, Wydawnictwo Wieś Jutra Warszawa 2007, ISBN 83-89503-67-0
Pągowski Z. Biofuel activities in aviation, Advances in analysis and technology of repeseed oil – monograph, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 203 – 215, ISBN 978-83-231-2294-4
Pągowski Z. Strategiczna niezależność paliwowa a biopaliwa w lotnictwie, Kwartalnik Naukowy„Bezpieczeństwo i Ochrona „Współczesne Dylematy Bezpieczeństwa – Teoria i Praktyka”, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, Warszawa 2009, s. 55 – 65, ISBN 8388011×1-04
Pągowski Z. Lotnicze paliwa i oleje, Prace Instytutu Lotnictwa 4/2009 (199), Zagadnienia Napędów Lotniczych, s. 117 – 128, ISSN 0509-6669
Pągowski Z., Snopkiewicz K. CoopAIR-LA – wytyczne do współpracy badawczej między krajami Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej w lotnictwie i transporcie lotniczym, Prace Instytutu Lotnictwa nr 206/2010, s. 119 – 124, ISSN 0509-6669
Pągowski Z. Badania i eksploatacja samolotów zasilanych biopaliwami Prace Instytutu Lotnictwa nr. 211/2011, s. 146-154, ISSN 0509-6669
Gosiewski Z., Popowski S. Metoda projektowania układu sterowania dla giroskopu strojonego dynamicznie. Materiały III Szkoły Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu. Zakopane-Kraków, kwiecień 1997 r.
Dąbrowski W., Gosiewski Z., Kaźmierski J., Popowski S. Pokładowy system pomiaru ilości paliwa w samolotach o dużej manewrowości, IV Szkoła-Konferencja, Metrologia wspomagana komputerowo, Rynia 7-10.06.1999 r.
Szymanowski J., Grzelak J., Popowski S. Static Initial Azimuth Update Method in Land Navigation Systems, Annual of Navigation nr 6, 2003 r.
Szymanowski J., Grzelak J., Popowski S. Dynamic Initial Settings Update Method in Inertial Navigation Systems, Annual of Navigation nr 8, 2004 r.
Popowski S., Dąbrowski W. Pomiar parametrów ruchu na obiektach mobilnych, Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 232, 2007
Popowski S. Wybrane problemy nawigacji zliczeniowej robotów mobilnych, konferencja AUTOMATION 2008, Pomiary Automatyka Robotyka nr 2/2008
Popowski S. Wyznaczenie kąta pochylenia i przechylenia w tanich systemach nawigacji lądowej, Journal of Aeronautica Integra 1/2008 (3)
Popowski S. Pomiar małych prędkości względem powietrza w badaniach śmigłowców, Prace Instytutu Lotnictwa nr 194-195/2008
Popowski S., Dąbrowski W. An Integrated Measurement of Altitude and Vertical Speed for UAV, Scientific Proceedings of Riga Technical University, Series 6 Transport and Engineering. Transport, Aviation Transport, N27 – Riga, RTU, (ISSN 1407-8015)
Popowski S. Wykorzystanie giroskopów wibracyjnych do pomiaru prędkości kątowej, Pomiary Automatyka Robotyka nr 2/2010.
Potkański W. Nonlinear Flutter Analysis by Application of a Harmonic Balance and a Continuation Method IFASD2011 Final Proceedings 118, (2011)
Potkański W., Lorenc Z., Szeląg D. LCO Calculations Compared with Wind Tunnel Experiment for 2D Flutter Model Transactions of the Institute of Aviation 193, (2008)
Potkański W. Nonlinear Flutter Analysis by a Continuation Method Euromech-Colloquium 394 – Proceedings Goettingen-Germany, (1996)
Pietruszka J., Potkański W. Wyznaczanie obciążeń układu cienkich powierzchni nośnych zmodyfikowaną metodą “Vortex-lattice” Prace Instytutu Lotnictwa 137, (1994)
Kiessling F., Potkański W. Non-Linear Flutter Analysis by a Continuation Method 2nd International Conference Engineering Aero-Hydroelasticity – Proceedings Pilsen – Czech Republic, (1994)
Potkański W. Flutter Calculations for a System with Interacting Nonlineari¬ties, AIAA CP9213, (1992)
Potkański W. Flatter Analysis of Light Aircraft Acta Mechanica 62, (1986)
Potkański W. Obciążenia aerodynamiczne odkształcalnego dwupłata w przepływie potencjalnym Prace IPPT 33, (1980)
Nowak M., Potkański W. Metodyka analizy flatteru samolotów lekkich Prace Instytutu Lotnictwa 65, (1976)
Bossak M., Pietrucha J., Potkański W. Metodyka prostych rezonansowych badań szybowców Prace Instytutu Lotnictwa 49, (1972)
Gieras M., Klemens R., Rarata G., Wolański P. Determination of explosion parameters of methane-air mixtures in the chamber of 40 dm3 at normal and elevated temperature, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Volume: 19, Issue: 2-3, March – May, 2006, pp. 263-270
Kobiera A., Kindracki J., Wolański P., Rarata G. Influence of ignition position and obstacles on explosion development in methane–air mixture in closed vessels,Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Volume: 20, Issue: 4-6, July – November, 2007, pp. 551-561
Rarata G., Surmacz P., Kindracki J., Siwiec S., Wolański P. Badania Hybrydowego Silnika Rakietowego Postępy Astronautyki, tom 30, PL ISSN 0373-5982 NR1, 2007
Rarata G., Surmacz P. Rozwój i zastosowanie rakietowych napędów hybrydowych, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 198, 2009
Rarata G., Surmacz P. Nowe biopaliwa syntetyczne do zastosowania w silnikach turboodrzutowych oraz rakietowych na paliwo ciekłe, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 198, 2009
Rarata G., Szymczyk J., Wolański P. Experiments on the upper explosion limits of gaseous alkanes-oxygen mixtures at elevated conditions of T and p in a spherical vessel, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 16, no 2, Warsaw 2009
Rarata G., Surmacz P. Współczesne stałe rakietowe materiały pędne, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 202, 2009
Rarata G., Surmacz P. Nadtlenek wodoru klasy HTP jako uniwersalne medium napędowe oraz utleniacz, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 202, 2009
Naumienko B., Rarata G. Actual Needs and Possibilities of Producing Bio-Jet Fuel, PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 203, 2010
Rarata G., Surmacz P., Wolański P. Development of a Hybrid Propulsion System for Attitude Control and Orbit Change of Small Satellites, NATO Conference, Antalya 2010
Sieminska B., Drew J. Novel Engine Design of Higher Efficiency, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 14, No. 4 s.133 – 142, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2007
Jankowski A., Jankowska B., Sławiński Z., Drew J. (25%) The Resistance on Thermal Shocks of Combustion Engine Pistons, FISITA Transactions, London 2007 (współautorstwo)
Jankowski A., Jankowska B., Sławiński Z., Drew J. (25%) The Resistance on Thermal Shocks of Combustion Engine Pistons, FISITA Transactions, London 2007 (współautorstwo)
Siemińska B., Jankowski A., Pietrowski S., Ślęzak M. (40%) The Pistons from Novel Composite Alloys for Future Combustion Engines of Low Emission Exhausts Gases and Low Noise Levels, FISITA 2008 Congress Proceedings, F2008-06-180, Monachium, Niemcy 2008
Sieminska B. Investigations of Strength, Thermal Expansion and Engine of Novel Pistons for Combustion Engines, Journal of KONES 2008 Powertrain and Transport, Vol. 15 No 3, s. 471 – 478, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2008
Jankowska-Sieminska B. Preliminary Research Novel Composite Materials With Small Hysteresis And High Functional Parameters for Combustion Engines Pistons, Journal of KONES 2008 Powertrain and Transport, Vol. 16 No 1, s. 447 – 452, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2009
Siemińska B., Jankowski A. (50%) Composite Alloy with Very Low Dimensional Hysteresis During Heating and Cooling for Combustion Engine Piston, 17th International Conference on Composites or Nano Engineering, USA 2009
Siemińska B. Coefficient of Thermal Expansion as a Component Quality Estimation of Alloys on Pistons of Combustion Engines, Journal of KONES 2009 Powertrain and Transport, Vol. 16, No 4, s. 575-583. Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2009
Siemińska B. Research Results of Novel Composite Materials with Low Hysteresis during Heating and Cooling for Pistons of Combustion Engines, Journal of KONES 2010 Powertrain and Transport, Vol. 17, No 1, s. 421 – 432, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2010
Pietrowski S., Siemińska B. Szymczak T., Jankowski A. (25%) Selected characteristic of silumins with additives of Ni, Cu, Cr, Mo, W and V, Archives of Foundry Engineering, Volume 10, Issue 2/2010, s. 107 – 126. Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences
Jankowska-Sieminska B. Some Problems Pistons Made from Composite Materials with Small Hysteresis to Combustion Engines, Journal of KONES 2011 Powertrain and Transport, Vol. 18 No 3, str. 123 – 128, Wyd. Permanent Committee of KONES, Warszawa 2011.
Skalski P., Bajkowski J. Modified Bodner-Partom model for an MR damper, Machine Modeling and Simulations, Terchova, 2011, pp. 117 – 123
Skalski P., Parafiniak M. Vibration testing of a helicopter main rotor composite blade, Transactions of the Institute of Aviation (w druku)
Bajkowski J., Skalski P. Analiza lepkoplastycznych właściwości cieczy magnetoreolgicznej w tłumiku, Acta Mechanica et Automatica (w druku)
Skalski P., Parafiniak M. Thermographic testing of composite blade, Journal of KONBiN (w druku)
Skalski P., Parafiniak M. Zastosowanie programu CAD w sterowaniu śmigłowcem bezzałogowym, Mechanik (w druku)
Skalski P., Parafiniak M. Measurement of a helicopter main rotor composite blade, Machine Dynamics Research (w druku)
Skalski P., Parafiniak M. Bodner-Partom law for a magnetorheological damper, Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series (w druku)
Skalski P., Bajkowski J., Woźnica K. MR fluid analysis in a magnetorheological damper, Machine Dynamics Research, Vol. 34, No 4, 2010, pp. 94 – 100.
Skalski P., Bajkowski J., Woźnica K. Viscoplastic models for a magnetorheological damper, Machine Dynamics Research, Vol. 34, No 2, 2010, pp. 121 – 126.
Tadzik P., Zalewski R., Skalski P. Analiza własności akustycznych specjalnych struktur granulowanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, nr 12, pp. 161 – 163.
Skalski P., Woźnica K., Bajkowski J. Parameters identification of Bodner-Partom model for fluid in MR damper, Acta Mechanica et Automatica, Vol. 3, No.4, 2009, pp. 62 – 64.
Skalski P., Woźnica K., Bajkowski J. Modelling of the behaviour of a magnetorheological damper by the Bodner-Partom constitutive equations, Machine Dynamics Problems, Vol. 32, No 3, 2008, pp. 91 – 97
Zalewski R., Skalski P. Identification of the Bodner-Partom model for special granular structures preliminary approach, Machine Dynamics Problems, Vol. 32, No 2, 2008, pp. 119 – 127
Skalski P., Zalewski R. Zastosowanie prawa Bodnera-Partoma do modelowania charakterystyk tłumika magnetoreologicznego, Inżynieria Wytwarzania pod redakcją Andrzeja Kołodzieja, Kalisz, 2008, pp. 168 – 176
Skorupka Z. i inni Zastosowanie cieczy magnetoreologicznych w amortyzatorach podwozi lotniczych, Transport Przemysłowy 2(32)/2008
Skorupka Z. i inni Active control of landing gear shock absorber characteristic using magnetoreological fluids, Solid State Phenomena Vol. 154, 2009
Skorupka Z. Magnetoreological fluids as method for active controlling of landing gear shock absorber characteristic, Transactions of the Institute of Aviation – Prace Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Car brake system analytical analysis, ECMS 2010, Kuala Lumpur June 1-4, 2010 – conference papers
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Electrically driven and controlled landing gear for Uav up to 100kg of take off mass, ECMS 2010, Kuala Lumpur June 1-4, 2010 – conference papers
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Prototyp stanowiska do badań elektrycznego aktuatora podwozia przedniego dużego samolotu pasażerskiego, Górnictwo Odkrywkowe 3/2010
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Projekt, analiza numeryczna oraz testy laboratoryjne podwozia do bezzałogowego statku powietrznego masie startowej do 100 kg, Mechanika w Lotnictwie t II ML-XIV 2010
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Test Rig Prototype For Testing Of Front Landing Gear Elecrical Actuator Designed For Passenger Aircaft, Transactions of the Institute of Aviation -Prace Instytutu Lotnictwa, 2010
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Wybrane problemy teoretyczno badawcze w procesie projektowania hamulców pojazdów opancerzonych, Logistyka 3/2011
Kowalski W., Wołejsza Z., Kajka R., Harla R., Skorupka Z. Landing Gear Active Shock Absorption, AVT-170, 2011
Skorupka Z., Kowalski W., Kajka R. Armoured Vehicles Brakes Tests, Journal of KONES 2011
Snopkiewicz K. STUDY ON KEROSENE ATOMIZATION PROCESS UNDER A HIGH SPEED AIR STREAM, KONES 2011, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol.18, No. 4
Snopkiewicz K. INVESTIGATION OF BLADE PISTON COMPRESSOR, KONES 2011, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol.18, No.3
Snopkiewicz K. IMPACT OF LOW-TEMPERATURE CORONA DISCHARGES ON GASEOUS POLLUTANTS LEVEL IN DIESEL ENGINE’S EXHAUST GAS, KONES 2010, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol.17, No.2
Snopkiewicz K. COMPARISON THE PISTON AIR ENGINE PERFORMANCE WITH AVIATION GASOLINE (AVGAS) OR THE E-85 ECOLOGICAL FUEL SUPPLY, KONES 2010, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol.17, No.3
Snopkiewicz K. BLADE-TYPE PISTON COMPRESSOR INVESTIGATION OF SEALS, KONES 2010, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 17, No. 1
Snopkiewicz K. CoopAIR-LA – Wytyczne dla współpracy badawczej między krajami Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej w aeronautyce i transporcie lotniczym, Prace Instytutu Lotnictwa, 2010
Snopkiewicz K. IMPROVEMENT OF AXIALLY SYMMETRICAL PLASMA REACTOR STRUCTURE WITHIN A FRAMEWORK OF PARTICLES POLLUTION DECREASE IN ENGINE’S EXHAUST, KONES 2009, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol.16 No. 2
Snopkiewicz K. BLADE PISTON COMPRESSOR, KONES 2009, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 16, No. 3
Snopkiewicz K. RESEARCHES OF SELECTED VERSION AXIALLY SYMMETRICAL MODEL PLASMA REACTOR TO CLEANING DIESEL EXHAUST GAS OF PARTICULATES, KONES 2008, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 2
Snopkiewicz K. RESEARCHES OF AXIALLY SYMMETRI¬CAL MODEL PLASMA REACTOR TO CLEANING DIESEL EXHAUST GAS OF PARTICU¬LATES, KONES 2007, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 14, No. 4
Snopkiewicz K. RESEARCHES OF AXIALLY SYMMETRI¬CAL MODEL PLASMA REACTOR TO CLEANING DIESEL EXHAUST GAS OF PARTICU¬LATES, KONES 2007, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 14, No. 4
Kujala P., Socha G., Koli K., Tivonen T. Characteristics of stake laser welded joints, Acta Universitatis Lappeenrantaensis, pp. 120 – 133, 84, vol.1, 1999
Kujala P., Socha G., Koli K., Tivonen T. Raniecki B., Dietrich L., Kowalewski Z.L., Socha G ., Miyazaki S., Tanaka K., Ziółkowski A., On the experimental technique for TiNi shape memory alloy testing under complex stress state, Arch. Mech., 51, 6, pp. 726 – 744, Warszawa 1999
Socha G., Kujala P. Fracture toughness of laser stake welds in shipbuilding industry, Engng. Trans., 48, 2, 135 – 151, 2000
Socha G., Dietrich L. Analysis of a thermally induced phase transformation strain state for the TiNi shape memory alloy under a complex stress state, Journal of Strain Analysis, pp. 151 – 161, vol. 37, no 2, 2002
Socha G., Dietrich L. Analysis of a thermally induced phase transformation strain state for the TiNi shape memory alloy under a complex stress state, Journal of Strain Analysis, pp. 151 – 161, vol. 37, no 2, 2002
Socha G. Experimental investigations of fatigue cracks nucleation, growth and coalescence in structural steel, International Journal of Fatigue, pp 139 – 147, vol. 25/2, 2003
Socha G. Prediction of the Fatigue Life on the Basis of Damage Progress Rate Curves, International Journal of Fatigue, pp.339 – 347, vol.26/4, 2004
Romanoff J., Remes H., Varsta P., Socha G. The Stiffness of Laser Stake Welded T-joints in Web-core Sandwich Structures, pp. 453 – 462, Volume: 45, Issue: 4, Thin-walled Structures, April, 2007
Socha G. Nowa metoda wczesnego wykrywania i monitorowania kumulacji uszkodzeń stali konstrukcyjnych, monografia, 104 strony, Prace Instytutu Lotnictwa, 2007
Socha G. Changes of the yield condition due to accumulation of damage of metal alloys, Engng. Trans., 56, 3, 227 – 245, 2008
Socha G., Dietrich L. Accumulation of damage in A336 GR5 structural steel subject to complex stress loading, Strain (2011), doi: 10.1111/j.1475 1305.2011.00821.x
Stanisławski J. Prediction of helicopter H-V zone and cueing the emergency maneuver after power loss, The Archive of Mechanical Engineering (Archiwum Budowy Maszyn) vol. LVII, 2010, numer 1, Warszawa
Stanisławski J. Testowanie układu do predykcyjnego wyznaczania stref H-V z wykorzystaniem sterowanego modelu śmigłowca, Prace Instytutu Lotnictwa, numer 6/2009 (201)
Stanisławski J. Symulacyjne określenie obciążeń wirnika śmigłowca z indywidualnym sterowaniem kąta nastawienia łopat w warunkach lotu ustalonego, Prace Instytutu Lotnictwa, numer 6/2009 (201)
Stanisławski J. Określenie granic obszaru H-V i przewidywanie manewru po awarii napędu śmigłowca, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 194 – 195/2008
Stanisławski J. Simulation investigation of tail rotor behavior in directional maneuver of helicopter, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 193/2008
Stanisławski J. Simulation investigation of dynamics and some operational situations of a helicopter with use of neural networks, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 186/2006
Stanisławski J. Zastosowanie sieci neuronowych do określania stanu obciążenia wirnika nośnego, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 184 – 185/2006
Stanisławski J. Application of neural network to detecting faults of helicopter rotor, The Archive of Mechanical Engineering (Archiwum Budowy Maszyn) vol. LII, 2005, numer 2, Warszawa 2004
Stanisławski J. Analiza pracy wirnika nośnego śmigłowca stojącego na ziemi z uwzględnieniem przemieszczeń kadłuba na odkształcalnym podwoziu, XI Ogólnopolska/ II Międzynarodowa Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, Kazimierz Dolny 25-28.05.2004 (opublikowane w materiałach konferecji w zeszycie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Warszawa
Stanisławski J. Badania symulacyjne w zastosowaniu do treningu sieci neuronowych wspomagających pilotowanie śmigłowca, Prace Instytutu Lotnictwa nr 177 – 178/2004
Szałkowski S. Badania symulacyjne w zastosowaniu do treningu sieci neuronowych wspomagających pilotowanie śmigłowca, Prace Instytutu Lotnictwa nr 177-178/2004
Goszczyński J.A., Maryniak J., Szałkowski S. Analiza modeli fizycznych i matematycznych fazy startu i lądowania sterowanego samolotu, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Nr 6 „XXXVII Sympozjon PTMTS Modelowanie w Mechanice” Gliwice 1998, str. 113 – 120.
Szałkowski S. Development of Commuter Aircraft Empennage Loads Spectrum, Review of Aeronautical Fatigue Research and Development in Poland during the Period May 1999 to 2002, Prace Instytutu Lotnictwa Nr 172-173, 2003
Szałkowski S. Fan Cowl A318 Hinge Fitting and Latch Housing Static and Fatigue Tests, Review of Aeronautical Fatigue Research and Development in Poland during the Period 2003-2005, Prace Instytutu Lotnictwa Nr 180, 2005
Szałkowski S. Fatigue Test of Composite Wing Spar, Review of Polish Aeronautical Fatigue Work 2005-2007, Prace Instytutu Lotnictwa Nr 188, 2007
Szałkowski S. Static and Fatigue Tests of the Fan-Cowl A318 Hinge Fitting and Latch Housing, Review of Polish Aeronautical Fatigue Work 2005-2007, Prace Instytutu Lotnictwa Nr 188, 2007
Gębski M., Szałkowski S. Statyczne i zmęczeniowe badania strukturalne dla EADS CASA, referat, I Konferencja Zmęczenie Konstrukcji Lotniczych, Instytut Lotnictwa Warszawa, 2008
Szałkowski S. Static and Fatigue Tests of the A400M Subcomponents, Review of Aeronautical Fatigue Research and Development in Poland during the Period May 2007 to April 2009, Prace Instytutu Lotnictwa Nr 196, 2009
Szałkowski S., Gębski M. Static and Fatigue Structural Tests for EADS-CASA, Fatigue of Aircraft Structures, Monographic Series, Institute of Aviation, 2009
Błaszczyk P., Goetzendorf-Grabowski T., Goraj Z., Sznajder J. Modeling of unsteady flow about a fire fighting aircraft dropping the water bomb, 36th AIAA Aerospace Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, USA, 12 – 15 January 1998, AIAA-1998-0763
Goraj Z., Sznajder J., Goetzendorf-Grabowski T., Błaszczyk P. Analysis Of Transient Dynamic Behavior Of A Fire Fighting Aircraft After The Water Bomb Dropping- 21st Congress of International Council of the Aeronautical Sciences, Melbourne, Australia, 13 – 18 September, 1998, Paper ICAS-98-1.4.4
Goraj Z., Sznajder J. Extreme Loads Calculation Following a Sudden Elevator Deflection or Vertical Gus”, Proceedings of the Fourth Seminar on “Recent Research and Design Progress In Aeronautical Engineering and Its Influence on Education”, Part I, Dec. 2000, pp. 121 – 130
Goraj Z., Sznajder J. Extreme Loads Acting on Transport Airplane Following a Sudden Change in Symmetric Equillibrium, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, vol. 74, no 2, 2002
Sznajder J. Wyznaczanie Charakterystyk Aerodynamicznych Samolotu Manewrowego przy zastosowaniu równań Eulera”,Mechanika w Lotnictwie, ML-XII, t. 2, 2006
Sznajder J., Żółtak J. Application of an Euler Solver to Selected Problems in Flight Dynamics”, Aviation, czasopismo Vilnius Gediminas Technical University, vol. XI, no. 2, 2007
Sznajder J. Determination of Non-Linear Aerodynamic Characteristics of an Aircraft Using a Potential Flow Model and Viscous Airfoil Characteristics, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 5/2010
Sznajder J. Determination of Non-Linear Aerodynamic Characteristics of an Aircraft Using a Potential Flow Model and Viscous Airfoil Characteristics, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 5/2010
Sznajder J., Stalewski W. Application of a Panel Method with Viscous-Inviscid Interaction for the Determination of Aeordynamic Characteristics of Cesar Baseline Aircraft, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 5/2010
Sznajder J., Stalewski W. Possibilities of improvement of directional control effectiveness of light gyroplane at high-angle-of-attack flight conditions, Prace Instytutu Lotnictwa, Forum Wiropłatowe 2011 (złożona do druku)
Sznajder J. Efectiveness of an Inverted-V-Shaped Control Surfaces of a Gyroplane at Low Speed and High Angles of Attack – Prace Instytutu Lotnictwa, Forum Wiropłatowe 2011 (złożona do druku)
Szumański K. Teoria i badania śmigłowców w ujęciu symulacyjnym 308str. Wyd. książkowe: Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa Nr 5 1997 r.
Szumański K. Wstęp do konstrukcji śmigłowców praca pod redakcją prof. K. Szabelskiego, WKiŁ 1995 r. Współautorstwo rozdz. 6 i 15
Szumański K. Loty śmigłowców w terenie zurbanizowanym (aglomeracje miejskie z wysoką zabudową), Prace ILot Nr 194 – 195, 2008 r.
Szumański K. Przelot dynamiczny śmigłowca przez strefę występowania pierścienia wirowego, Prace ILot. nr 185 -186, 2006 r.
Szumański K. Elements of helicopter supermanoeuvrability at low flight velocities. Aircraft Engineering and Aerospace Technology:An International Journal United Kingdom. Grudzień 2002 r. Współautorzy: Bereżański J., Szumański A.
Szumański K. Safety – challenges specific to rotary technology, 3rd UAVNET Meeting 29th-30th April 2002, Warsaw, Poland. Współautorzy J. Klimkowski, J. Karnkowski. Materiały dostępne w internecie
Szumański K. Projekt i badania bezłożyskowego śmigła ogonowego, Prace ILot nr 168 – 169, 2002 r.
Szumański K. Badania śmigłowców w zadaniach ekstremalnych, Prace ILot nr 166 – 166, 2001 r.
Szumański K. Transgresion Investigations of Helicopter Dynamics, 16 th ICAS Congress Jerusalem, 28th August 2nd September, 1988 r, 10 s.
Szumański K. Model symulacyjny dynamiki wirnika śmigłowca w granicznych nieustalonych stanach lotu, PIL nr 89, 1982 r., s. 57
Szumański K. The pilotage modelling through the numerical method NASA Technical Reports No AD-A063669, 1979 r. (wydanie NASA pracy Modelowanie pilotażu śmigłowca metodą numeryczną, PIL nr 67, 1976 r., s. 30)
Szumański K. Optimization of the wing rotor helicopter performance point of view, ICAS Paper nr 76 37 Ottawa, 1976 r., s. 12
Szymański Z. Przepływomierz masowy z korekcją temperaturowych zmian gęstości cieczy, 1979, Prace Instytutu Lotnictwa nr 77/78
Szymański Z. Uniwersalna metoda analogowa wykonywania operacji arytmetycznych, 1983, Prace Instytutu Lotnictwa nr 95
Szymański Z. Momentomierz quasi-fazowy, 1983, Prace Instytutu Lotnictwa nr 95
Szymański Z. Pomiar momentu, prędkości obrotowej i mocy silnika z wykorzystaniem uniwersalnych układów arytmetycznych, 1984, VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Miernictwo Dynamicz-nych Wielkości Mechanicznych”, wyd. ILot
Szymański Z. Zmodyfikowany momentomierz UPM-100M”, 1995, I Krajowa Konferencja Awioniki, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 135
Szymański Z. Testowanie momentomierzy lotniczych, 1995, I Krajowa Konferencja Awioniki, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 135
Szymański Z. Urządzenia dla przekazywania ostrzeżeń dla lekkich samolotów i śmigłowców”, 1998, II Konferencja Awioniki, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 168
Szymański Z. Problem jakości informacji ostrzegawczych na pokładzie statków powietrznych, 2001, III Konferencja Awioniki, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 186
Szymański Z. Diagnostyka momentomierzy quasi-fazowych – współczesność i kierunki rozwoju, 2003, V Krajowe Forum Wiropłatowe, Prace Instytutu Lotnictwa nr 177-178
Szymański Z. Kwestie bezpieczeństwa w konstrukcji urządzeń awionicznych, 2010, VI Konferencja Awioniki, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
Wiśniowski W. Badania rezonansowe obiektów latających – metody i analiza wyników, Prace Instytutu Lotnictwa nr 7/2010 (209), s. 1 – 128, Warszawa 2010, ISSN 0509-6669
Wiśniowski W. Influence of mass changes of flying objects on their dynamic features, Journal of Kones, vol. 17, No 4, Warsaw 2010. s. 591 – 598, ISSN 1231-4005
Wiśniowski W. Word competiteveness –tooday’s challenge for Polish research Institutes, Journal of Kones, vol. 14, No 4, Warsaw 2007, s. 523 – 531, ISSN 1231-4005
Wiśniowski W. Wpływ luzów na właściwości dynamiczne obiektów latających, Prace Instytutu Lotnictwa Warszawa 2009, nr 202/2009, s. 171 – 179, ISSN 0509-6669
Wiśniowski W. Sztywność i rozsztywnienie konstrukcji lotniczych. Prace Instytutu Lotnictwa nr 214, Warszawa 2011, s. 15 – 23, ISSN 0509-6669
Wiśniowski W. Model calibration of vibration sensors, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1993
Wiśniowski W. Untipical and Incorrect Result of Vibration Tests, Journal of Kones, Vol. 16, No 1 Warsaw 2009, s. 591 – 597, ISSN 1231-4005
Wiśniowski W. Nietypicznyje sposoby ispolzowanija czastotnych ispytanij, Mat. III Konferencji Rozwój Techniki Lotniczej, Budapeszt 1988
Wiśniowski W. Rozważania o misji polskich instytutów badawczych. Prace Instytutu Lotnictwa nr 214. Warszawa 2011, s. 28 – 32, ISSN 0509-6669
Wiśniowski W. Programy strategiczne – wyzwania i bariery na przykładzie programu samolotu szkolno-bojowego I-22 Iryda. Prace Instytutu Lotnictwa nr 214, Warszawa 2011, s. 40-49, ISSN 0509-6669
Wronicz W., Jachimowicz J. Wybrane problemy modelowania nitowanych, lotniczych struktur cienkościennych. Przegląd Mechaniczny, nr 5’08, rok 2008, s. 25 – 34
Wronicz W., Kaniowski J., Jachimowicz J. Methods for Global and Local FEM Analysis of Riveted Joint on the Example of the PZL M28 Skytrack Aircraft. Fatigue of Aircraft Structures. Monographic Series A. Niepokólczycki (Ed.), Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2009, Poland, pp. 212 – 225
Wronicz W., Kaniowski J. Numerical analysis of riveted lap joint used in aircraft structures. Institute of Aviation Scientific Publication, A. Niepokólczycki (Ed.), Monographic Series, ISSUE 2010, pp. 106 – 116
Gadalińska E., Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniewski B. Calculation and Experimental Verification of Residual Stresses in Riveted Joints Used in an Airframe. Institute of Aviation Scientific Publication A. Niepokólczycki (Ed.), Monographic Series, ISSUE 2010, pp. 23 – 36
Jachimowicz J., Szymczyk E., Sławiński G., Derewońko A., Wronicz W. Modele globalne i lokalne MES w analizie struktur lotniczych na przykładzie fragmentu skrzydła samolotu PZL M28 Skytruck. Biuletyn WAT Nr 1/2010, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010, s. 35 – 59
Gadalińska E., Kaniowski J., Wronicz W. Porównanie modelowania MES z wykorzystaniem elementów bryłowych i osiowosymetrycznych na przykładzie zamykania nitu na prasie. Biuletyn WAT Nr 4/2010, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010, s. 379 – 398
Wronicz W., Kaniowski J. Experimental and Numerical Study of Strain Progress During and After Riveting Process for Brazier Rivet and Rivet with Compensator – squeezing force and rivet type effect. Monographic Series A. Niepokólczycki (Ed.), Institute of Aviation Scientific Publication, ISSUE 2011
Wronicz W., Kaniowski J., Jachimowicz J., Szymczyk E. Methods for FEM Analysis of Riveted Joints of Thin-Walled Aircraft Structures within the IMPERJA Project. ICAF2009, Bridging the Gap between Theory and Operational Practice. Proceedings of the 25th Symposium of the Int. Committee on Aeronautical Fatigue, Rotterdam, The Nederlands, 27-29 May 2009. Editor M.J. Bos, Springer, 2009, pp. 939 – 967
Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniewski B., Gadalinska E. Study of Stress and Strain Field Around the Rivet. ICAF2011, Structural Integrity, Influence of Efficiency and Green Imperatives. Proceedings of the 26th Symposium of the Int. Committee on Aeronautical Fatigue, 1-3 June 2011, Montreal, Canada. Editor J. Komorowski, Springer 2011
Gadalińska E., Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniewski B. Obliczenia i weryfikacja eksperymentalna naprężeń własnych w połączeniu nitowym płatowca samolotu. Mat. XXIII Seminarium nt. Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji, wyd. ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010. CD ROM
Kania W., Stalewski W., Wysocki Z. Development Of A High Lift Airfoil With A Low Moment Coefficient For General Aviation Aircraft, THE FOURTH INTERNATIONAL SEMINAR ON RRDPAE – 2000, (poster sesion), Warszawa 2000
Wysocki Z. Numerical And Experimental Aerodynamic Optimisation Of A Two- Seated Light Aircraft., PROCEEDINGS OF THE FOURTH INTERNATIONAL SEMINAR ON RRDPAE-2000, Warszawa 2000
Wysocki Z. Projektowanie numeryczne i badania tunelowe nowoczesnej rodziny profili skrzydła samolotu lekkiego. Seminarium „Metody badawcze w lotnictwie” Instytut Lotnictwa – VZLU, Warszawa-Praha, 2001
Kania W., Kacprzyk J., Wysocki Z., Żółtak J. Wind tunnel test and CFD aerodynamic design capabilitiesof IoA in 7th FP Air and Surface Transport Priority; Transport in 7th FP – 6 – 7 june 2006, Warsaw
Kania W., Wysocki Z. BASELINE LAMINAR and TURBULENT AIRFOILS MODELS DEFINITION, Deliverable Report D1.1.1-4, CE-IoA/DLR-T1.1-D1.1.1-4, Cost-Effective Small AiRcraft, 2007
Kania W., Suchożebrska A., Wysocki Z., Żółtak J. Airfoil Section Design for AC1 Configuration, CESAR WP1.2 Workshop, Praha, 3 – 4 September 2007
Dziubiński A., Kania W., Stalewski W., Wysocki Z. HIGH LIFT ANALYSIS TOOL EVALUATION Deliverable Report, CE-IoA-T11-D 1.1.1-5. Cost-Effective Small AiRcraft, 2008
Kania W., Stalewski W., Suchożebrska A., Wysocki Z., Żółtak J. Design of Turbulent Airfoils for AC1 Aircraft – IoA Contribution to Deliverable Report D1.2.1-7, Cost-Effective Small AiRcraft, 2008
Kaiser M., Wysocki Z. Report on wind tunnel tests, AC1/AC2 turbulent wing AFT, HLT; Part1 Low speed wind tunnel tests of turbulent airfoil with high lift system for AC1 aircraft wing, Deliverable Report D1.2.1-10, Cost-Effective Small AiRcraft, 2008
Kaiser M., Wysocki Z. Low speed wind tunnel tests of turbulent airfoil with high lift system for AC1 aircraft wing; CESAR WP1.2 Workshop; Warsaw, 4 – 5 December 2008
Wysocki Z., Niemczycki M. Wstępne studium wpływu wingletów i hamulca aerodynamicznego na zmiany charakterystyk aerodynamicznych modelu samolotu klubowego AS-2; Prace Instytutu Lotnictwa ; nr 215, Warszawa 2011
Maryniak J., Zdrojewski W. Matiematiczieskoje modielirowanije i rasczioty dinamiczieskich swojstw cziełowieka prigajuszczego s zakrytym parasziutom, referat na 2 Wsiesojuznoj Konferencji po Probliemam Biomechaniki, Ryga 18 – 20. 04. 1979, wyd. ZINATNE, Ryga 1979
Sydow A., Zdrojewski W. Symulacja numeryczna korkociągu samolotu, Prace Instytutu Lotnictwa nr 94, Warszawa 1983
Sydow A., Zdrojewski W. Symulacja numeryczna korkociągu samolotu, Prace Instytutu Lotnictwa nr 94, Warszawa 1983
Szafran K., Zdrojewski W. Analiza stanów równowagi i stateczności dynamicznej aerostatu na uwięzi, referat na międzynarodową konferencję „Naukowe Aspekty Bezpilotowych Aparatów Latających”, Kielce 2004, wyd. „Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej”, Kielce 2004
Współautorstwo Aerodynamic Study of a Novel Trailing Edge Flap Concept of a High-Lift Transport Configuration, referat. na 24 International Congress of the Aeronautical Science, 2004
Zdrojewski W. Badania eksperymentalne modelu turbiny wodnej typu Michell-Banki, Prace Instytutu Lotnictwa nr 206, Warszawa 2010
Głowacki P., Szczeciński S. Transport lotniczy zagrożenia ekologiczne oraz sposoby ich ograniczania, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 978-83-63539-09-2, liczba stron: 121
Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J., Kawalec K., Kozakiewicz A., Pągowski Z., Rowiński A., Szczeciński J., Szczeciński S. Lotnicze Silniki Turbinowe cz. I, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 978-83-929-922-0-2, liczba stron: 428
Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J., Kawalec K., Kozakiewicz A., Pągowski Z., Rowiński A., Szczeciński J., Szczeciński S. Lotnicze Silniki Turbinowe cz. II, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 978-83-932592-8-1, liczba stron: 90
Stalewski W., Żółtak J. The Preliminary Design of the Air-Intake System and Nacelle in the Small Aicraft-Engine Integration Process, Aircraft Engineering and Aerospace Technology 2014, ISSN/ISBN 1748 – 8842,
Stalewski W., Żółtak J. Design of a turbulent wing for small arcraft using multidicsiplinary optimisation, Archives of Mechanics 2014, ISSN/ISBN 0373 – 2029, s. 185-201
Strumik M., Grzędzielski S., Czechowski A., Macek W., Ratkiewicz R. Advective transport of the interstellar plasma to the helioshphere across the reconnecting heliopause, Astrophysical Journal Letters 2014, ISSN/ISBN 2041-8205, s. L7
Bajurko P., Czarnocki P. Numerical and experimental investigations of embedded delamination growth caused by compressive loading, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 2014, ISSN/ISBN 1429-2955, s. 301-312
Dietrich L., Socha G., Kowalewski Z. Anti-buckling Fixture for Large Deformation Tension–Compression Cyclic Loading of Thin Metal Sheets, Strain 2014, ISSN/ISBN 0039-2103, s. 174-183
Gołos K., Dębski D., Dębski M. Anti-buckling Fixture for Large Deformation Tension–Compression Cyclic Loading of Thin Metal Sheets, Strain 2014, ISSN/ISBN 0039-2103, s. 174-183
Gołos K., Dębski D., Dębski M. A stress-based fatigue criterion to assess high-cycle fatigue under in-phase multiaxial loading conditions, Theoretical and Applied Fracture Mechanics 2014, ISSN/ISBN 0167-8442, s. 3-8
Dziubiński A. Simplified Thermo-fluid Model of an Engine Cowling in a Small Airplane, International Journal of Aircraft Engineering and Aerospace Technology 2014, ISSN/ISBN 1748-8842, s. 242-249
Francois M., Panicaud B., Joncour Le L., Baczmański A., Paradowska A., Wroński S., Gadalińska E. Comparison of strain/stress behaviour of a duplex stainless steel between mesoscopic and macroscopic scales by neutron measurements extended to the necking range, Thin Solid Films 2013, ISSN/ISBN 0040-6090, s. 62-65
Zea July G., Sandoz P., Laurent G., Lopez Lemos L., Clevy C. Twin Scale Vernier Micropattern for visual measurement of 1D in plane absolute displacements with increased range-to-resolution ratio, International Journal of Optomechatronics 2013, ISSN/ISBN 1559-9612, s. 222-234
Strumik M., Czechowski A., Grzędzielski S., Macek W., Ratkiewicz R. Small-scale local phenomena related to the magnetic reconnection and turbulence in the proximity of the heliopause, The Astrophisical Journal Letters 2013, ISSN/ISBN 2041-8205, s. 23-27
Socha G., Dietrich L. A fatigue damage indicator parameter for P91 chromium-molybdenum alloy steel and fatigue pre-damaged P54T carbon steel, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 2013, ISSN/ISBN 8756-758X, s. 195-205
Dominiak A., Rąpała M., Domański R., Bartkowiak B., Darnowski P. Solid-fuel rocket engines: layered composite materials manufacturing and thermal diffusivity measurements, High temperature materials and processes 2013, ISSN/ISBN 0334-6455, s. 331-420
Ben-Jaffel L., Strumik M., Ratkiewicz R., Grygorczuk J. The existence and nature of the interstellar bow shock, Astrophysical Journal 2013, ISSN/ISBN 0004-637X, s. 130-136
Stopa Z., Wanyura H., Kowalczyk P. Coronoid-condylar index in assessing of mandibular coronoid hyperplasia. Preliminary results., Advances in Medical Sciences 2013, ISSN/ISBN 1896-1126, s. 429-433
Kozak J. The Computer Simulation of Electrochemical Shaping Processes, Electrical Engineering 2013, ISSN/ISBN 0948-7921, s. 95-107
Urban J., Zloczewska A., Stryczniewicz W., Jönsson-Niedziolka M. Enzymatic oxygen reduction under quiescent conditions — the importance of convection, Electrochemistry Communications 2013, ISSN/ISBN 1388-2481, s. 94-97
Ratkiewicz R., Strumik M., Grygorczuk J. The effects of local interstellar magnetic field on energetic neutral atom sky map, Astrophysical Journal 2012, ISSN/ISBN 0004-637X, s. 3-8
Ben-Jaffel L., Ratkiewicz R. Uncovering the magnetic enviroment of our solar system (research note), Astronomy & Astrophysics 2012, ISSN/ISBN 0004-6361, s. A78
Skalski P., Zalewski R. Viscoplastic properties of an MR fluid in damper, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 2012, ISSN/ISBN 1429-2955, s. 1061-1070
Wanyura H., Kowalczyk P., Bossak M., Samolczyk-Wanyura D., Stopa Z. Finite element method for analysis of stresses arising in the skull after external loading in cranio-orbital fractures, Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012, ISSN/ISBN 0028-3843, s. 344–350
Stalewski W. Parametric Modelling of Aerodynamic Objects – The Key to Successful Design and Optimisation, Aerotecnica Missili & Spazio 2012, ISSN/ISBN 9788890466809, s. 23-31
Baczmański A., Gadalińska E., Wroński S., Lejoncour L., Panicaud B., Francois M., Braham C., Klosek V., Paradowska A. Study of stresses in texture components using neutron diffraction, Trans Tech Publications 2014, ISSN/ISBN 0255-5476, s. 289-295
Popowski S., Dąbrowski W. Ograniczanie błędów nawigacji dla odwiertów kierunkowych i rurociągów podziemnych, Trans Tech Publications 2014, ISSN/ISBN 0255-5476, s. 289-295
Popowski S., Dąbrowski W. Ograniczanie błędów nawigacji dla odwiertów kierunkowych i rurociągów podziemnych, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2014, ISSN/ISBN 1427-9126, tom R. 18,(4), s. 75-79
Szafran K. Modułowy napęd platformy badawczej na poduszce powietrznej – zalety eksploatacyjne, Logistyka 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, s. 45-48
Pągowski Z., Szafran K. Ground effect Inter-Modal Fast Sea Transport, TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2014, ISSN/ISBN 2083-6473, tom Vol8No.2, s. 317-320
Wiśniowski W., Wolański P. Rola Instytutu Lotnictwa w badaniach kosmicznych, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1 (234), s. 9-16
Loroch L., Rams L. Infrastruktura badawcza oraz struktura organizacyjna Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1 (234), s. 17-24
Szafran K. Bezpieczeństwo operatora pojazdu trakcyjnego – stanowisko prób dynamicznych, Logistyka 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, s. 23-27
Olejniczak A. Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia, Marketing i Rynek 2014, ISSN/ISBN 1231-7853, tom 1(7), s. 22
Świeczak W. Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek 2014, ISSN/ISBN 1231-7853, tom 3, s. 161-178
Wrona K. Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych, Marketing i Rynek 2014, ISSN/ISBN 1231-7853, tom 1(11), s. 193-198
Kaczyńska K. Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych – RCN, Marketing i Rynek 2014, ISSN/ISBN 1231-7853, tom 1(11), s. 481 -486
Graffstein J. Wyniki symulacji pomiarów radarowego detektora przeszkód i sposób ich wykorzystania, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2014, ISSN/ISBN 1427-9126, tom 1, s. 105-111
Skorupka Z., Tywoniuk A. Projekt,optymalizacja numeryczna oraz proces badań dopuszczających do eksploatacji podwozia samolotu bezpilotowego o masie startowej 100 kg, Transport przemysłowy i maszyny robocze 2014, ISSN/ISBN 1899-5489, tom 2(24), s. 38-42
Skorupka Z., Paprzycki I. Laboratoryjne badania podwozi lotniczych, Transport przemysłowy i maszyny robocze 2014, ISSN/ISBN 1899-5489, tom 2(24), s. 65-68
Wolański P., Kalina P., Kawalec M. Zintegrowany silnik rakietowo-strumieniowy, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 234, s. 104-108
Kowalczyk P., Balczunas A. Wybrane zastosowania grafenu w przemyśle lotniczym i kosmicznym, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 160-166
Perkowski W., Boguszewicz P., Hinc K. Studium kompozytowego zbiornika do przechowywania kriogenicznego materiału pędnego w rakiecie kosmicznej, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 151-159
Czapski P., Kacprzak M., Korniluk T., Kotlarz J., Kubiak K., Mazur A., Mrowiec K., Oszako T., Pieniążek J., Pośpieszczyk A., Tkaczyk M., Wodziński K., Zalewska N. Budowa i zastosowanie platformy wielosensorowej w badaniu wybranych parametrów środowiska, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 126-142
Czapski P., Kotlarz J., Kubiak K., Tkaczyk M. Analiza czynnikowa zdjęć wielospektralnych, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 126-142
Kublik D. Badanie wymiany ciepła za falą detonacyjną, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 116-125
Sobczak K. Wykorzystanie kalorymetrycznej metody pomiarowej w badaniach strumieni ciepła w silniku z wirującą falą detonacyjną, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 109-115
Matyszewski J. Wykorzystanie kalorymetrycznej metody pomiarowej w badaniach strumieni ciepła w silniku z wirującą falą detonacyjną, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 90-103
Okniński A., Bartkowiak B. Projekt silnika rakietowego na ekologiczne, ciekłe materiały pędne, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 73-81
Marciniak B., Okniński A. Rozwój polskiego programu niewielkich rakiet sondujących, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 82-89
Florczuk W., Kublik D., Sobczak K. Rozwój ekologicznych silników rakietowych na ciekłe materiały pędne, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 62-72
Surmacz P., Rarata G. Prace badawcze i rozwojowe nad demonstratorem technologii rakietowego silnika hybrydowego, wykorzystującego 98% nadtlenek wodoru jako utleniacz, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 51-61
Florczuk W. Badanie quasi hipergolicznego zapłonu paliw węglowodorowych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 41-50
Florczuk W. Badanie quasi hipergolicznego zapłonu paliw węglowodorowych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 41-50
Surmacz P., Rarata G. Badanie katalitycznego rozkładu 98% nadtlenku wodoru wykorzystaniem katalizatorów Al2O3/MnxOy, promowanych tlenkami metali przejściowych, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 1/234, s. 34-40
Balicki W., Głowacki P., Szczeciński S., Chachurski R. Aviation – environmental threats, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21, s. 7-14
Skorupka Z. ABS system use impact on braking torque in aviation brake, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21(1), s. 259-265
Kalina P. Turbine engine with detonation combustion chamber – in Istitute of Aviation, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21(1), s. 119-124
Kalina P. Turbine engine with detonation combustion chamber – in Istitute of Aviation, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21(1), s. 119-124
Grygorcewicz P., Tywoniuk A. Tests and selection methodology for brake linings friction material, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21(1), s. 91-97
Grygorcewicz P., Tywoniuk A. Wytyczne do badań lotniskowych układu ABS, Logistyka 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, tom 3/2014, s. 6486-6492
Grygorcewicz P., Jachimowicz J., Pietrzakowski M. Projektowanie i optymalizacja hamulców o napędzie elektrycznym, Logistyka 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, tom 3/2014, s. 2239-2245
Wiśniowski W. Structure fatigue crack in the effect of acousticload–case study, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21(1), s. 123-130
Balicki W., Głowacki P., Szczeciński S., Chachurski R., Szczeciński J. Effect of the atmosphere on the performances of aviation turbine engines, Acta Mechanica et Automatica 2014, ISSN/ISBN 1898-4088, tom 8(2), s. 70-76
Surmacz K., Stryczniewicz W. Badania eksperymentalne stanu pierścienia wirowego na wirniku nośnym śmigłowca metoda anemometrii obrazowej, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 2(235), s. 7-17
Paprzycki I. Influence of ABS system use on aviation brake temperature, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21(1), s. 381-388
Paprzycki I., Skorupka Z. Założenia projektowe układu ABS do małego samolotu o masie startowej nieprzekraczającej 2500 kg, Logistyka 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, dodatek
Sznajder J., Stalewski W. Modification of Aerodynamic Wing Loads by Fluidic Devices, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21, s. 271-278
Sznajder J., Stalewski W. Computational Investigations of Active Flow Control on Helicopter-Rotor Blades, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21, s. 281-288
Krzysiak A. Wind tunnel investigation of the wing load control using self-supplying fluidic devices, Journal of KONES 2014, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 21, s. 153-159
Graffstein J. Functioning of air anti-collision system during test flight, Taylor& Francis Group Vilnius Gediminas Technical University 2014, tom 18, s. 44-51
Rarata G., Surmacz P. Nadtlenek wodoru 98% klasy HTP – alternatywa dla hydrazyny, Prace Instytutu Lotnictwa 2014, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 234, s. 25-33
Baczmański A., Gadalińska E., Wroński S., Braham C., Seiler W., Francois M., Lejoncour L., Sidhom H., Zhao Y. Study of mechanical behaviour of polycrystalline materials at the mesoscale using high energy X-ray diffraction, Trans Tech Publications 2014, ISSN/ISBN 0255-5476, s. 118-123
Skorupka Z. Automatyczne układy wspomagania procesu lądowania statku powietrznego, Instytut Logistyki i Magazynowania 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, Dodatek CD, s. 9612-9621
Tywoniuk A. Proces badania magnezowej piasty koła lotniczego, Instytut Logistyki i Magazynowania 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, Dodatek CD, s. 10776
Skorupka Z., Paprzycki I. Badania układu abs w warunkach laboratoryjnych, Instytut Logistyki i Magazynowania 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, Dodatek CD, s. 8331-8338
Paprzycki I. Zastosowanie algorytmu FFT do filtrowania sygnału z relukltancyjnego czujnika prędkości obrotowej, Instytut Logistyki i Magazynowania 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, Dodatek CD, s. 8346-8351
Paprzycki I. Automatyzacja procesu badań piasty lotniczej, Instytut Logistyki i Magazynowania 2014, ISSN/ISBN 1231-5478, Dodatek CD, s. 8339-8345
Dąbrowski W., Popowski S. Estimation of wind parameters on flying objects, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2013, ISSN/ISBN 1427-9126, s. 552-557
Grygorcewicz P., Skorupka Z. Wybrane zagadnienia projektowania hamulców, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 2014, ISSN/ISBN 1509-5878, tom R. 14(3), s. 565-573
Grzegorczyk K. Analysis of the influence of helicopter descent velocity changes on the phenomenon of vortex ring state, Advances in Science and Technology – Research Journal 2013, ISSN/ISBN 2080-4075, tom Vol.7 (17), s. 35-41
Grzegorczyk K., Wajszczak E., Galas D. The issue of icing in aviation. Study with the use of numerical simulation, Advances in Science and Technology – Research Journal 2013, ISSN/ISBN 2080-4075, tom Vol.7 (17), s. 42-46
Grygorcewicz P. Analysis of electric – drive applicability in mechanical brake for the commuter class airplane, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20 (2), s. 143-148
Skorupka Z. Braking moment comparison and analysis for various brake designs using results from sample and full scale friction material tests, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20 (1), s. 303-308
Świderski K., Folusiak M., Kobiera A., Łukasik B., Wolański P. Numerical tools for three dimensional simulations of the rotating detonation engine in complex geometries, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20 (1), s. 329-336
Świderski K., Folusiak M., Kobiera A., Łukasik B., Wolański P. Three-dimensional numerical simulations of the combustion chamber of the rotating detonation engine, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20 (1), s. 83-88
Balicki W., Kalina P., Snopkiewicz K., Irzycki A. Some problems resulting from powering of turbine engines by liquified petroleum gas (LPG), Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20 (1), s. 17-22
Kawalec M., Perkowski W., Irzycki A., Snopkiewicz K., Wróblewski W., Bilar A., Łukasik B. Initiation of rotating detonation in experimental combustion chamber : practical realization, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20 (4), s. 163-168
Perkowski W., Irzycki A., Snopkiewicz K., Kawalec M., Łukasik B. Measurement of preasure in front of shock vawe -assesment of methodology influence on the measurements resulys on the basis of experiments with the shock tube, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20 (4), s. 333-340
Sznajder J. Modeling of selected phenomena governing surface icing, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20 (2), s. 377-384
Graffstein J. Automatically Controlled Anti-Collision Manoeuvre and its Numerical Simulation with Disturbances, Solid State Phenomena 2013, ISSN/ISBN 1012-0394, tom Vol 210, s. 156-165
Cienciała M., Haller P., Jankowski A., Kardasz P. Water-fuel microemulsions influence on fuelconsumption and exhaust gas emission, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom vol.20 (3), s. 111-116
Jankowski A. Researches of novel composite pistons for combustion engines, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol. 20 (4), s. 141-146
Graffstein J. Antykolizyjny system radarowy i jego współpraca z pokładowymi systemami automatycznego sterowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 2013, ISSN/ISBN 0209-2689, tom Z.85(3), s. 259-266
Krawczyk M., Graffstein J. Propozycja systemu eliminującego szkodliwe oddziaływanie strumienia zaśmigłowego w samolotach turbośmigłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 2013, ISSN/ISBN 0209-2689, tom Z.85(3), s. 287-295
Mrotek Z., Młynarczyk M., Szymański Z. Problemy odwzorowania rzeczywistych charakterystyk zbiorników paliwa samolotu w warunkach laboratoryjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 2013, ISSN/ISBN 0209-2689, tom 288, s. 307-315
Grygorcewicz P., Skorupka Z. Badania laboratoryjne hamulców ciernych w laboratorium badań podwozi lotniczych, Technika Transportu Szynowego 2013, ISSN/ISBN 1432-3829, tom 10/2013, s. 1232-3829
Paprzycki I., Skorupka Z. Analiza systemów ABS w pojazdach mechanicznych, Technika Transportu Szynowego 2013, ISSN/ISBN 1432-3829, tom 10/2013, s. 1232-3829
Skorupka Z., Jakubowski R. Wybrane zagadnienia konstrukcji podwozia płazowego przeznaczonego do wiropłatowej platformy użytkowej ILX-27, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 232, s. 24-31
Skorupka Z., Tywoniuk A. Wybrane zagadnienia konstrukcji podwozia do wiatrakowca I28, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 232, s. 32-38
Dudziak J. Analiza opłacalności stosowania silników tłokowych lub turbinowych do napędu śmigłowców lekkich, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 232, s. 15-23
Guła P., Gorecki T. Projekt, badania i wykonanie polskiego bezzałogowego śmigłowca ILX 27, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 232, s. 39-49
Gorecki T. Wspomaganie procesu projektowania oraz badań struktury nowoprojektowanej konstrukcji śmigłowca na podstawie lekkiego śmigłowca bezpilotowego, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 232, s. 50-62
Młynarczyk M., Mrotek Z., Małuj J. Pokładowy system monitorowania stanu lotniczego płynu hydrauilicznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 2013, ISSN/ISBN 0209-2689, tom Z.85(4), s. 489-500
Rutkowski M., Zalewski R. Wpływ podciśnienia na właściwości akustyczne semiinteligentnych struktur granulowanych, Modelowanie Inżynierskie 2013, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 48, s. 124-130
Stanisławski J. Testowanie działania elementów systemu antykolizyjnego śmigłowca, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 231, s. 11-41
Gorecki T. Symulacja niesymetrycznego lądowania śmigłowca jako źródło potencjalnego zagrożenia rezonansem naziemnym, Modelowanie Inżynierskie 2013, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 48, s. 57-62
Miksa W. Air Cargo e-Platform, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 228, s. 37-53
Ruchała P., Placek R. Analiza bezpieczeństwa zrzutu podwieszeń z samolotu przy użyciu eksperymentalno-numerycznej metody captive trajectory simulation, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 232, s. 79-91
Ruchała P. System pomiarowo-sterujacy tunelu aerodynamicznego T-1, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 232, s. 63-78
Gadalińska E., Baczmański A. Micromechanical Properties and Stress Measurements with Diffraction Methods, Fatigue of Aircraft Structures 2013, ISSN/ISBN 2081-7738, s. 18-39
Kaniowski J., Wronicz W. Local Phenomena During Riveting Process, Fatigue of Aircraft Structures 2013, ISSN/ISBN 2081-7738, tom 2013(5), s. 66-78
Osmęda A., Lorenc Z. Deformacje wyrobu z preimpregnatu węglowo-epoksydowego spowodowane procesem wytwarzania, Mechanik 2013, ISSN/ISBN 0025-6552, tom 86(8-9), s. 746-752
Irzycki A., Łukasik B., Czyż S., Rowiński A. The study of the continuously rotating detonation combustion chamber supplied with different types of fuel, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20(3), s. 259-266
Dziubiński A., Kiszkowiak Ł. Analiza wpływu podwieszeń na obciążenia aerodynamiczna samolotu F-16C Block 52 Advanced, Mechanik 2013, ISSN/ISBN 0025-6552, tom 86(7), s. 165-176
Dziubiński A., Kiszkowiak Ł. Numeryczna analiza zrzutu podwieszeń samolotu F-16C Block 52 Advanced, Mechanik 2013, ISSN/ISBN 0025-6552, tom 86(7), s. 177-186
Czajkowska K., Czarnocki P., Lorenc Z. Interlaminar Mode II tougness of unidirectional CF-exposy laminates made of autoclave prepregs, Key Engineering Materials 2013, ISSN/ISBN 1662-9795, tom Vol.598, s. 45-50
Krawczyk M. Niezawodność samolotów bezpilotowych, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 224, s. 44-51
Popowski S. Pomiar i estymacja kąta ślizgu, Zeszyty Naukowe WSOSP 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 224, s. 44-51
Wiśniowski W. Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań, Marketing i Rynek 2013, ISSN/ISBN 1231-7853, tom 1(7), s. 215-220
Szafran K., Kasjanov V., Goncharenko A., Shipitiak T. Entropy paradigm in the theory hierarchical active system. Elements of conflict theory, Prace Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 232-233, s. 113-128
Kalina P., Irzycki A., Snopkiewicz K. GTD-350 Engine Powered by LPG – research work, Journal of Kones 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol.20(3), s. 209-214
Chajec W. Aerolastic Calculation of innovative Non-Conventional Aircraft with Swinging Canard Surface, Journal of aeroelasticity and structural dynamics, Politecnico di Milano 2013, ISSN/ISBN 1974-5117, tom Vol 3 No 1, s. 1974-5117
Krzysiak A. Improvement of Helicopter Performance Using Self-Supplying Air Jet Vortex Generators, Journal of KONES 2013, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 20, s. 229-236
Krzysiak A. Sterowanie opływem klapki profilu poprzez nadmuch funkcjonujący w pętli sprzężenia zwrotnego, Modelowanie Inżynierskie 2013, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 17, s. 70-77
Graffstein J. Anti-collision system with radar obstacle detector, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2013, ISSN/ISBN 1427-9126, tom 2, s. 171-175
Dobrzański P., Czarnocki P., Lorenc Z. Shell Structures: Theory and Applications, CRC Press / Belkema 2013, ISSN/ISBN 978-1-138-000-82-7, tom 3, s. 393-396
Błaszczyk J., Domański R., Węglarz A., Dominiak A., Błaszczyk P., Rajewski A., Bugaj M. Investments in CHP gas plants for district heating in Poland, Journal of Modern Science 2013, ISSN/ISBN 1734-2031, tom 18, s. 339-352
Bugaj M., Domański R., Dominiak A., Błaszczyk J., Błaszczyk P. Low emission smart building – energy storage system proposal, Journal of Modern Science 2013, ISSN/ISBN 1734-2031, tom 18(3), s. 355-366
Stręciwlik P., Darnowski P., Dominiak A., Domański R. MOX and UOX Fuel Melt Margin for European Pressurized Reactor, Journal of Power Technologies 2013, ISSN/ISBN 2083-4187, tom 93(3), s. 169–177
Łukasik B., Rowiński A., Irzycki A., Snopkiewicz K. Study of combustion chamber with rotating detonation, Journal of KONES 2012, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol. 19(2), s. 313-320
Rowiński A., Irzycki A., Snopkiewicz K. High speed electromechanical energy storage, Journal of KONES 2012, ISSN/ISBN 1231-4005, s. 459-464
Balicki W., Irzycki A., Łukasik B., Snopkiewicz K. Testing of initiation of rotating detonation process in hydrogen-air mixtures, Journal of KONES 2012, ISSN/ISBN 1231-4005, tom No. 2, s. 25-34
Wronicz W., Kaniowski J. Analysis of the Quasi-Static Riveting Process For 90° Countersunk Rivet, Fatique of Aircraft Structures 2012, ISSN/ISBN 2081-7738, tom Vol.1(2012), s. 141-156
Dobrzański P., Czarnocki P. Wykorzystanie elementów kohezyjnych do symulacji rozwoju rozwarstwień w laminatach polimerowych, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 2012, tom 12-cze, s. 24-31
Krawczyk M. Niezawodność polskich samolotów bezpilotowych, Prace Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 224, s. 52-62
Bajkowski J., Skalski P. Analysis of viscoplastic properties of a magnetorheological fluid in a damper, Acta Mechanica et Automatica 2012, ISSN/ISBN 1898-4088, tom vol. 6(3), s. 2015-05-10
Stryczniewicz W. Algorytm do wyznaczania wektorowego pola prędkości, Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa 2012, ISSN/ISBN 2081-5891, tom 3, s. 41-54
Bajurko P., Czajkowska K., Czarnocki P., Szeląg D. Numerical simulation of fatigue delamination growth under mode I loading conditions, Journal of KONES 2012, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 19(2), s. 17-24
Kalina P., Irzycki A., Snopkiewicz K. Procedures and treatments leading to reduction of toxic components emission in diesel engine’s exhaust gas, Journal of KONES 2012, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 19(1), s. 163-169
Skorupka Z., Kajka R., Tywoniuk A., Harla R. Wybrane zagadnienia konstrukcji podwozia do wirpołatowego statku powietrznego, Politechnika Wrocławska 2012, ISSN/ISBN 1427-275X, tom Vol. 16, s. 469-476
Krzysiak A. Walidacja statycznych i dynamicznych badań w tunelach aerodynamicznych Instytutu Lotnictwa przy użyciu modeli wzorcowych, Modelownie Inżynierskie 2012, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 14, s. 150-155
Graffstein J. Elementy procesu wykrycia zagrożenia kolizją i automatycznie sterowany manewr awaryjny, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2012, ISSN/ISBN 1427-9126, tom 2, s. 383-387
Graffstein J. Dobór parametrów manewru antykolizyjnego i jego przebieg, Prace Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 224, s. 31-43
Jankowski S., Szymański Z., Szczyrek J., Graffstein J. Metoda tworzenia modelu otoczenia z pomiarów Radarowego Detektora Przeszkód w systemie unikania kolizji, Prace Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 224, s. 20-30
Grzegorczyk K. Modelowanie lotu śmigłowca w warunkach występowania pierścienia wirowego za pomocą Virtual Blade Model, Modelowanie Inżynierskie 2012, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 14, s. 177-184
Roszak R., Stankiewicz W., Morzyński M., Chajec W. Aeroelastic Simulation for Symmetric Manoeuvre of I23 Manager Light Plane, Journal of Physical Science and Application 2012, ISSN/ISBN 2159-5348, tom 2(8), s. 274-28
Gadalińska E., Kaniowski J. X-ray diffraction measurements for riveted joints. Application of the novel methodology, Fatigue of Aircraft Structures 2012, ISSN/ISBN 2081-7738, tom Vol.1(2012), s. 17-28
Kaniowski J. The Synthetic Description of The Results, Scientific Achievements and Practical Application of the Eureka-IMPERJA Project, E3496! – “Improving the Fatigue Performance of Riveted Joints in Airframes”, Fatigue of Aircraft Structures 2012, ISSN/ISBN 2081-7738, tom Vol 2012, s. 38-57
Popowski S., Dąbrowski W. Pomiary i estymacja wysokości i prędkości pionowej obiektów latających, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2012, ISSN/ISBN 1427-9126, tom 2/2012, s. 530-537
Popowski S., Rybaniec R. Pomiary i estymacja wybranych parametrów pilotażowo-nawigacyjnych wiatrakowca, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2012, ISSN/ISBN 1427-9126, tom 2/2012, s. 523-529
Szpakowska-Peas E. Algorytm detekcji obiektów dla Radarowego Detektora Przeszkód, Prace Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 224, s. 9-19
Gorecki T. Model dynamiczny struktury śmigłowca z uwzględnieniem warunków kontaktowych podwozie – podłoże, Modelowanie inżynierskie 2012, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 13, s. 91-100
Domański R., Kwiatkowski R. Numerical Analyses of Heat Transfer in High Temperature Loaded Turbine Blades, Journal of Power Technologies 2012, ISSN/ISBN 2083-4187, tom 92(4), s. 208–213
Domański R., Łazarczyk M. Numerical Simulation Of Thermally Loaded Aircraft Engine Turbine Blade Covered With Thermal Barrier Coating – TBC, Journal of KONES 2012, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 19(3), s. 271-277
Domański R., Świątek M. Numerical Simulation Of Heat Loaded Aircraft Engine Turbine Blade – Internal Cooling, Journal of KONES 2012, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 19(4), s. 601-602
Grzegorczyk K. Symulacja obrotu śmigłowca wokół osi pionowej w warunkach występowania LTE, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 182-188
Perkowski W. Analiza drgań wału doprowadzającego napęd do przekładni ogonowej śmigłowca IS-2, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 213, s. 148-160
Krzysiak A. Sterowanie przeciągnięciem dynamicznym na łopacie powracającej przy użyciu samozasilających strumieniowych generatorów wirów, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 215, s. 17-28
Wiśniowski W. Próby rezonansowe – nowe zastosowania, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 2014, s. 3-14
Wronicz W., Kaniowski J. Experimental and Numerical Study of Strain Progress During and After Riveting Process for Brazier Rivet and Rivet with Compensator – squeezing force and rivet type effect, Fatigue of Aircraft Structures 2011, ISSN/ISBN 2081-7738, s. 166-190
Głowacki P., Szczeciński S. Environmental threats around airports ans possibilities of limiting them, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 217/2011, s. 35-38
Balicki W., Chachurski R., Kozakiewicz A., Szczeciński S. Obserwowany stan i tendencje rozwojowe podstawowych cech i osiągów lotniczych silników turbinowych, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 213/2011, s. 11-21
Balicki W. Przetwarzanie informacji zapisanych w rejestratorze eksploatacyjnym dla celów diagnozowania stanu lotniczego silnika turbinowego, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 213/2011, s. 235-244
Głowacki P., Szczeciński S. Turbinowy silnik odrzutowy jako źródło zagrożeń ekologicznych, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 213/2011, s. 252-257
Balicki W. Realizacja ograniczeń dopuszczalnych parametrów pracy w strukturze automatycznego sterowania lotniczego silnika turbinowego, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, s. 212-223
Głowacki P., Balicki W., Chachurski R., Szczeciński S., Szczeciński J., Kozakiewicz A. Wloty powietrza turbinowych silników odrzutowych i ich wplyw na właściwości lotne samolotów oraz zagrozenia bezpieczeństwa latania, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 213/2011, s. 47-54
Głowacki P., Chachurski R., Szczeciński S. Methods of aircraft turbine engines operating cycles counting, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 217/2011, s. 5-13
Głowacki P., Chachurski R., Szczeciński S. Methods of aircraft turbine engines operating cycles counting, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 217/2011, s. 5-13
Wiśniowski W. Sztywność i utrata sztywności konstrukcji lotniczych, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 214, s. 15-23
Stalewski W. Symulacja startu wiatrakowca w oparciu o program FLUENT z modułem VBM, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 211, s. 155-170
Żółtak J., Zalewski W., Stalewski W. Numerical Study of Helicopter Fuselage Aerodynamic Characteristics With Influecne of Main Rotor, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 215, s. 50-59
Stalewski W., Zalewski W. Analiza obliczeniowa własności aerodynmicznych wirnika nośnego wiatrakowca w stanie lotu ustalonego (autorotacji), Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 269-278
Stalewski W., Zalewski W. Analiza wybranych stanów lotu wiatrakowca w oparciu o obliczeniowe charakterystyki aerodynamiczne jego komponentów, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 280-288, s. 280-288
Stalewski W., Zalewski W. Symulacja pracy wirnika nośnego wiatrakowca w początkowej fazie pionowego startu, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219(10), s. 289-296
Skalski P., Parafiniak M. Thermographic testing of composite blade, Journal of KONBiN 2011, ISSN/ISBN 1895-8281, tom 1(17), s. 251-256
Parafiniak M., Skalski P. Zastosowanie programu CAD w sterowaniu śmigłowcem bezzałogowym, Mechanik 2011, ISSN/ISBN 0025-6552, tom 12
Parafiniak M., Skalski P. Measurement of a helicopter main rotor coposite blade, Machine Dynamics Research 2011, ISSN/ISBN 2080-9948, tom vol.35 no 4, s. 105-110
Parafiniak M., Skalski P. Testing of a composite blade, Acta Mechanica et Automatica 2011, ISSN/ISBN 1898-4088, tom vol.5 no 4, s. 1898-4088
Parafiniak M., Skalski P. Vibration testing of a helicopter main rotor composit blade, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 218, s. 72-76
Szeląg D., Bajurko P., Czarnocki P. Modelowanie numeryczne rozwoju delaminacji w warunkach obciążeń cyklicznych, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 221, s. 189-193
Perkowski W., Irzycki A., Snopkiewicz K., Kawalec M. Study on kerosene atomization process under a high speed air stream, Journal of KONES 2011, ISSN/ISBN 1231-4005, tom No. 4, s. 341-347
Szymański Z. Kwestie bezpieczeństwa w konstrukcji urządzeń awionicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 2011, ISSN/ISBN 0209-2689, tom 83(279), s. 97-103
Kalina P., Wodyński P., Irzycki A., Snopkiewicz K. Investigation of Blade Piston Compressor, Journal of KONES 2011, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 18(3), s. 143-148
Kalina P. Pomiar hałasu zewnętrznego samolotów według przepisów FAR 36 Appendix G i Rozdziału 10 założeń 16 Konwencji ICAO, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 12(221), s. 109-114
Kalina P. Analiza wpływu parametrów samolotu na poziom hałasu mierzonego według FAR 36 Appendix G i Rozdziału 10 założeń 16 Konwencji ICAO, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 12(221), s. 115-120
Krysztofiak G. Tunelowe badania wpływu usterzenia motylkowego na charakterystyki aerodynamiczne modelu kadłuba wiatrakowca, Modelowanie Inżynierskie 2011, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 1, s. 227-232
Krysztofiak G. Kryteria podobieństwa aeromechanicznego w tunelowych badaniach modeli wirników wiropłatowych statków powietrznych, Modelowanie Inżynierskie 2011, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 42, s. 217-226
Stanisławski J. Symulacyjne określanie parametrów przelotu śmigłowca nad przeszkodą, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-65669, s. 297-314
Krawczyk M., Rogalski T. Funkcja rekonfiguracji lotu – główne założenia oraz omówienie fazy ewaluacyjnej projektu SOFIA, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2011, ISSN/ISBN 978-83-7199-653-5, s. 105-116
Stanisławski J., Popowski S., Dziupiński J. Detekcyjny system antykolizyjny śmigłowca z funkcją przewidywania manewru omijania przeszkód, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, s. 73-93
Krysztofiak G. Opis przygotowań i metodyka prowadzenia badań tunelowych wirników nośnych wiropłatów w ujęciu odwzorowania modelu wahliwego wirnika wiatrakowca, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 227-233
Chajec W. Przegląd metod obliczeniowej analizy flatteru na przykładzie samolotu I 23, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, s. 20-34
Goraj Z., Chajec W. Aeroelastic Analysis of Remotely Controlled Research Vehicles with Numerous Control Surfaces, International Journal of Structural Integrity 2011, ISSN/ISBN 1757-9864, tom Vol 2 No 2, s. 158-184
Wanyura H., Kowalczyk P., Samolczyk-Wanyura D., Stopa Z., Bossak M. Finite element analysis if external loads resulting in isolated floor orbital fractures, Czasopismo Stomatologiczne 2011, ISSN/ISBN 2299-551X, s. 476-489
Krzymień W. Właściwości drganiowe wiatrakowca, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 234-239
Skorupka Z., Kajka R., Wróbel T. Badania drogowe nowego typu hamulca do pojazdu opancerzonego, Instytut Logistyki i Magazynowania 2011, ISSN/ISBN 1231-5478, tom 6/2011 CD, s. 2681-2687
Skorupka Z., Kajka R., Kowalski W. Armoured Vehicles Brakes Tests, Journal of Kones 2011, ISSN/ISBN 1231-4005, tom Vol. 18, s. 449-456
Skorupka Z., Kajka R., Kowalski W. Wybrane problemy teoretyczno badawcze w procesie projektowania hamulców pojazdów opancerzonych, Instytut Logistyki i Magazynowania 2011, ISSN/ISBN 1231-5478, tom 3/2011 CD, s. 3195-3207
Sznajder J., Stalewski W. Possibilities of improvement of directional control effectiveness of light gyroplane at high-angle-of-attack flight conditions, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 218, s. 77-85
Sznajder J. Effectiveness of an Inverted-V-Shaped Control Surfaces of a Gyroplane at Low Speed and High Angles of Attack, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 218, s. 86-96
Krzymień W. Dynamicznie podobne modele samolotów i ich rola w badaniach właściwości aeroelastycznych, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 220, s. 59-69
Krzymień W. Tłumienie konstrukcyjne drgań własnych lekkich płatowców, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 220, s. 70-76
Krzymień W. Nieliniowości częstotliwości drgań rezonansowych lekkich płatowców, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 220, s. 77-83
Cieślak S. Analiza wpływu czynników konstrukcyjnych oraz parametrów sterowania na czas trwania i wysokość bezrozbiegowego startu wiatrakowca, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 39-46
Cieślak S. Analiza możliwości zwiększenia prędkości przelotowej i zmniejszenia poziomu hałasu wiatrakowca, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 31-38
Krzysiak A. Zastosowanie nowego rodzaju strumieniowych generatorów wirów do sterowania przepływem, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 212, s. 3-108
Krzysiak A. Sterowanie przepływem na profilu przy użyciu oscylującej klapki, Modelownie Inżynierskie 2011, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 11, s. 233-240
Miller M. Rotor Blade Segment with Piezoactuated Trailing-Edge Flap for Dynamic Pressure Measurements, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 218, s. 54-62
Miller M., Stalewski W. The Numerical Analysis of Properties of the Trailing Edge Flap on the ILH412M-S Rotor Blade Airfoil, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 218, s. 63-71
Grzegorczyk K. Pierścień wirowy na śmigle ogonowym śmigłowca, Modelowanie Inżynierskie 2011, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 42, s. 155-162
Dziubiński A., Grzegorczyk K., Żółtak J. CFD analysis of external armour influence on a helicopter aerodynamic characteristics, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 218, s. 20-27
Grzegorczyk K., Dziubiński A. Numerical analysis the influence of the light helicopter’s external components on the aerodynamic characteristic, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 218, s. 11-19
Graffstein J. Zmiany przebiegu lotu spowodowane błędami pomiaru położenia kątowego samolotu podczas wykonywania automatycznie sterowanego manewru, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2011, ISSN/ISBN 1427-9126, tom 2, s. 783-791
Graffstein J. Metoda automatycznego sterowania ruchem samolotu wykonującym manewr antykolizyjny, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2011, ISSN/ISBN 0860-889X, s. 179-188
Grzegorczyk K. Analiza aerodynamiczna własności śmigłowca z uwzględnieniem nadmuchu wirnika nośnego, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 176-181
Masłowski P. Automatic predictive control for terrain following flight, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 217, s. 98-109
Wiśniowski W. Innowacyjność – cele, zadania, postulaty, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 214, s. 24-27
Dziubiński A., Żółtak J. Numerical Analysis Of Wind Resistance For Free-Standing Rooftop Device, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, s. 3-16
Rarata G., Surmacz P. Zapłon hipergoliczny stabilizowanego nadtlenku wodoru 3. z Węglowodorami Promowanymi Katalitycznie, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 221, s. 173-181
Rarata G., Surmacz P. The Safe Preparation of HTP and Concentrated H2O2 Samples, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 217, s. 121-130
Masłowski P. Longitudinal motion control for flare phase of landing, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 217, s. 82-97
Młynarczyk M., Mrotek Z. Wybrane problemy pomiaru ilości paliwa w zbiornikach statków powietrznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2011, ISSN/ISBN 978-83-7199-652-8, s. 103-110
Szymański Z. Kwestie bezpieczeństwa w eksploatacji momentomierzy quasi – fazowych, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 221, s. 194-198
Kaniowski J., Korzeniowski B., Hakanen M. Methodology of Residual Stress Measurements for Rivet Joints, Fatigue of Aircraft Structures 2011, ISSN/ISBN 2081-7738, tom Vol.1(2011), s. 42-52
Rowiński A. Dynamiczne obciążenia kadłubów silników turbinowych i ich zamocowań na płatowcu, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 213, s. 245-251
Rowiński A. Kadłuby i zespoły nośne silników turbinowych, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, s. 37-46
Czapski P. Monitoring zanieczyszczeń powietrza na terenach miejskich z wykorzystaniem bezprzewodowych sieci sensorycznych – stan wiedzy, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669,tom 221, s. 19
Czapski P. Bezprzewodowe i mobilne sieci sensoryczne – stan wiedzy, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669,tom 221, s. 21
Czapski P. Rozważania o misji polskich instytutów badawczych, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 214, s. 28-32
Czapski P. Instytut Lotnictwa – niestandardowa droga do sukcesu, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 214, s. 33-39
Kaniowski J. The Synthetic Description of the Results, Scientific Achievements and Practic al Applications of the IMPREJA Project, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 210, s. 35-41
Krysztofik J., Manaj W. Zastosowanie badań nieniszczących w technice lotniczej, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 211, s. 120-129
Wiśniowski W. Programy strategiczne. Wyzwania i bariery na przykładzie programu samolotu szkolno-bojowego I-22 Iryda, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 214, s. 40-49
Popowski S., Dąbrowski W. Wykorzystanie nawigacji inercjalnej i satelitarnej do estymacji kąta natarcia, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2011, ISSN/ISBN 1427-9126, tom 2/2011, s. 774-778
Popowski S. Ograniczanie błędów w nawigacji inercjalnej, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 221, s. 161-172
Popowski S. Weryfikacja koncepcji pomiaru wysokości i prędkości pionowej lotu wybranych obiektów latających, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 221, s. 143-160
Popowski S. Koncepcja usuwania błędów addytywnych czujników ciśnienia statycznego w zintegrowanych systemach pomiaru wysokości i prędkości pionowej lotu, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 221, s. 133-142
Popowski S., Dąbrowski W., Rybaniec R. System do pomiaru i rejestracji wybranych parametrów pilotażowo nawigacyjnych wiatrakowca, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 47-58
Popowski S., Dąbrowski W., Rybaniec R. Wyniki badań systemu pomiarowo-rejestracyjnego wiatrakowca, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 59-72
Dziupiński J., Popowski S., Stanisławski J. Detekcyjny system antykolizyjny śmigłowca z funkcją przewidywania manewru omijania przeszkód, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 73-93
Dąbrowski W., Popowski S. Inercjalne metody określenia kierunku północnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 2011, ISSN/ISBN 0209-2689, tom 83/2011, s. 87-96
Masłowski P. Basic assessments for energy storing in long endurance solar powered aircraft, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 217, s. 110-120
Wanyura H., Kowalczyk P., Stopa Z., Samolczyk-Wanyura D., Bossak M. Finite element analysis of external loads resulting in isolated orbital floorfractures, Czasopismo Stomatologiczne 2011, ISSN/ISBN 0011-4553, tom 64(7), s. 476-489
Wanyura H., Kowalczyk P., Bossak M., Samolczyk-Wanyura D., Stopa Z. Finite element analysis of external loads resulting in orbito-nasal dislocations, Czasopismo Stomatologiczne 2011, ISSN/ISBN 0011-4553, tom 64(5-6), s. 411-424
Gorecki T. Modelowanie dynamiki struktury śmigłowca do badań rezonansowych w próbach naziemnych, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 160-169
Gorecki T. Współczesne tendencje w budowie śmigłowców o podwyższonym standardzie użytkowania, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 219, s. 170-175
Gorecki T. Modelowanie dynamiki struktury śmigłowca do badań rezonansowych w próbach naziemnych, Modelowanie inżynierskie 2011, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 10, s. 115-123
Cichocka E. Wyzwania i problemy wbudowie stratosferycznych samolotów solarnych, Prace Instytutu Lotnictwa 2011, tom 221, s. 5-17
Irzycki A., Kalina P., Snopkiewicz K. Impact of low-temperature corona discharges on gaseous pollutants level in diesel engine’s exhaust gas, Journal of KONES 2010, ISSN/ISBN 1231-4005, s. 145-152
Balicki W., Szczeciński S., Korczewski Z. Possibilities of the performance improvement of the aero- and marine propulsion units equipped with combustion piston engines, Journal of Polish CIMAC 2010, ISSN/ISBN 1231-3998, tom Vol. 5 no 1, s. 5-12
Krawczyk M., Rogalski T. Funkcja rekonfiguracji lotu – próba poprawy bezpieczeństwa lotu w przypadku działań o charakterze terrorystycznym, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 206, s. 84-92
Piwek K., Iwaniuk A., Gnarowski W. The European Personal Air Transportation System (EPATS) Study Project A Systematic Approach Based on Small Aircraft and Small Local Airports, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 205, s. 133-158
Idzikowska T., Banaszek K. Rola i znaczenie normalizacji w bezpieczeństwie transportu, Logistyka 2010, ISSN/ISBN 1231-5478, tom 4
Rarata G., Naumienko B. Aktualne potrzeby i możliwosci wytwarzania paliwa typu Bio-Jet, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 206, s. 103-111
Kalina P., Irzycki A., Snopkiewicz K. Blade-type piston compressor investigation of seals, Journal of KONES 2010, ISSN/ISBN 1231-4005, tom 17(1), s. 199-204
Stanisławski J. Prediction of helicopter H-V zone and cueing the emergency maneuver after power loss, Archiva Mechanical Engineering 2010, ISSN/ISBN 0004-0738, tom LVIII, s. 21-44
Skorupka Z., Kajka R., Kowalski W. Test rig prototype for testing of front landing gear elecrical actuator designed for passenger aircaft, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 207, s. 57-67
Skorupka Z., Kajka R., Kowalski W. Prototyp stanowiska do badań elektrycznego aktuatora podwozia przedniego dużego samolotu pasażerskiego, Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego 2010, ISSN/ISBN 0043-2075, tom 3/2010, s. 206-210
Skorupka Z., Kajka R., Kowalski W. Electrically driven and controlled landing gear for uav up to 100kg of take off mass, ECMS 2010, ISSN/ISBN 978-0-9564944-0-5
Skorupka Z. Magnetoreological fluids as method for active controlling of landing gear shock absorber characteristic, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 207, s. 48-56
Sznajder J. Determination of Non-Linear Aerodynamic Characteristics of an Aircraft Using a Potential Flow Model and Viscous Airfoil Characteristics, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 5, s. 68-75
Sznajder J., Stalewski W. Application of a Panel Method with Viscous-Inviscid Interaction for the Determination of Aeordynamic Characteristics of Cesar Baseline Aircraft, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 5, s. 76-97
Delega M. Głowica wiatrakowca IL-28 umożliwiająca pionowy start, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, s. 18-23
Krzysiak A. Modelowanie zrzutu podwieszeń w tunelowych badaniach aerodynamicznych, Modelownie Inżynierskie 2010, ISSN/ISBN 1896-771X, tom 9, s. 133-146
Ruchała P., Krzysiak A. A Methodology of Unsteady Investigations of Helicopter Airfoils, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 207, s. 32-47
Graffstein J., Krawczyk M. Sieć telemetryczna do badań bezdechu, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, s. 73-89
Balicki W., Irzycki A., Snopkiewicz K. Comparison of piston air engine performance with aviation gasoline (avgas) or the E-85 ecological fuel supply, Journal of KONES 2010, ISSN/ISBN 1231-4005, s. 25-32
Wanyura H., Kowalczyk P., Samolczyk-Wanyura D., Bossak M., Stopa Z. Finite element analysis of external loads resulting in fronto-orbitonasal fractures, Czasopismo Stomatologiczne 2010, ISSN/ISBN 2299-551X, s. 585-599
Wronicz W., Gadalińska E., Kaniowski J. Porównanie modelowania MES z wykorzystaniem elementów bryłowych i osiowosymetrycznych na przykładzie zamykania nitu na prasie, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej 2010, s. 379-398
Wronicz W., Jachimowicz J., Sławiński G., Derewońko A. Modele globalne i lokalne MES w analizie struktur lotniczych na przykładzie fragmentu skrzydła samolotu PZL M28 Skytruck, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej 2010, ISSN/ISBN 1234-5865, s. 35-59
Gadalińska E., Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniowski B. Modele globalne i lokalne MES w analizie struktur lotniczych na przykładzie fragmentu skrzydła samolotu PZL M28 Skytruck, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej 2010, ISSN/ISBN 1234-5865, s. 35-59
Gadalińska E., Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniowski B. Calculation and experimental verification of residual stresses in riveted joints used in an airframe, Fatigue of Aircraft Structures 2010, ISSN/ISBN 2081-7738, tom Vol.1(2010), s. 23-36
Wronicz W., Kaniowski J. Numerical analysis of riveted lap joint used in aircraft structures, Fatigue of Aircraft Structures 2010, ISSN/ISBN 2081-7738, tom 2010(2), s. 106-116
Kaniowski J., Jachimowicz J., Szymczyk E., Kozłowski P., Moneta G. Zjawisko Frettingu w Konstrukcjach Lotniczych, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 206, s. 36-58
Wiśniowski W. Badania rezonansowe obiektów latających – metody i analiza wyników, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 209, s. 3-116
Popowski S., Dąbrowski W. Metoda pomiaru obciążenia wstępnego, osiowego łożysk kulkowych wirnika giroskopu, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2010, ISSN/ISBN 1427-9126, s. 714-721
Popowski S. Wykorzystanie giroskopów wibracyjnych do pomiaru prędkości kątowej, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2010, ISSN/ISBN 1427-9126, s. 732-741
Popowski S., Dąbrowski W. Estymacja kąta przechylenia na obiektach ruchomych, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 202, s. 88-111
Popowski S., Dąbrowski W. Estymacja azymutu z wykorzystaniem pomiarów inercjalnych, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 206, s. 13-19
Dąbrowski W., Gałach A. Problemy pomiaru kąta przechylenia na obiektach ruchomych, Pomiary, Automatyka, Robotyka 2010, ISSN/ISBN 1427-9126, tom 2/2010, s. 722-731
Krawczyk M., Rogalski T. Główne założenia oraz przebieg badań eksperymentalnego systemu sterowania samolotem I – 23 Manager, Prace Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 206, s. 93-102
Chalimoniuk M., Krysztofik J., Błachnio J. Analysis of the feasibility to investigate condition of gas turbine vanes by means of the radiographic method, Journal of KONBiN 2010, ISSN/ISBN 1895-8281, tom 13(1), s. 129–138
Szczepanik T., Dąbrowska J. Wiatrakowce jako przewidywany kierunek rozwoju wiropłatów w XXI wieku, Prace Instytutu Lotnictwa 2009, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 201(6), s. 177-186
Zalewski W. Optymalizacja konstrukcji i osiągów turbiny wodnej przy wykorzystaniu metod obliczeniowej mechaniki płynów CFD, Prace Instytutu Lotnictwa 2009, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 202, s. 180-188
Stanisławski J. Symulacyjne określenie obciążeń wirnika śmigłowca z indywidualnym sterowaniem kątem nastawienia łopat w warunkach lotu ustalonego w warunkach lotu ustalonego, Prace Instytutu Lotnictwa 2009, s. 131-146
Stanisławski J. Testowanie układu do predykcyjnego wyznaczania stref H-V z wykorzystaniem sterowanego modelu śmigłowca, Prace Instytutu Lotnictwa 2009, s. 147-170
Wronicz W., Kaniowski J., Jachimowicz J. Methods for global and local FEM analysis of riveted joint on the example of the PZL M28 Skytruck aircraft, Fatigue of Aircraft Structures 2009, ISSN/ISBN 2081-7738, s. 212-225
Szafran K. Ocena eksperymentalnego programu praktyk zawodowych dla studentów uczelni technicznych prowadzonych w Instytucie Lotnictwa w latach 2003 – 2009, Prace Instytutu Lotnictwa 2009, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 6/2009, s. 170-177
Szafran K., Białek K. Uniwersalne stanowisko do badań statycznych głowic wirników śmigłowcowych, Prace Instytutu Lotnictwa 2008, ISSN/ISBN 0509-6669, s. 322-326
Krzymień W. Uwagi do weryfikacji modelu obliczeniowego drgań układów sterowania śmigłowców, Prace Instytutu Lotnictwa 2008, ISSN/ISBN 0509-6669, tom 194-195, s. 272-274
Zalewski W. Air cushion creation methods in various types of hovercraft. Hovercraft skirt design, Prace Instytutu Lotnictwa 2004, tom 179, s. 17-20
Szafran K. Methods of Fast transportation of hovercraft by helicopter, Prace Instytutu Lotnictwa 2004, ISSN/ISBN 0509-6669, s. 43-46
Graffstein J. Symulacja lotu podczas manewru ominięcia ruchomej przeszkody, Mechanika w Lotnictwie ML-XVI 2014, PTMTS 2004, ISSN/ISBN 978-83-932107-3-2, s. 159-174
Lis M., Dziubiński A., Galiński C., Krysztofiak G., Ruchała P., Surmacz K. Predicted flight characteristics of the, Proceedings of 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), ICAS 2014, ISSN/ISBN 3-932182-80-4, s. 10
Galiński C., Hajduk J., Kalinowski M., Wichulski M., Stefanek Ł. Inverted joined wing scaled demonstrator, Proceedings of 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), ICAS 2014, ISSN/ISBN 3-932182-80-4, s. 10
Dziubiński A., Kuprianowicz S., Surmacz K., Galiński C., Żółtak J. The joined wing scaled demonstrator results of CFD, Proceedings of 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), ICAS 2014, ISSN/ISBN 3-932182-80-4, s. 9
Wiśniowski W. Joint activity and common platform of cooperation, Journal of Polish-American Science and Technology, Institute of Aviation scientific Publications 2014, ISSN/ISBN 978-83-63539-12-2, s. 163-171
Szpakowska-Peas E. The Tester of the Actuator with ARINC 429 Data Bus, Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Springer International Publishing 2014, ISSN/ISBN 978-3-319-05352-3, s. 285-294
Popowski S. Ograniczanie błędów nawigacji inercjalnej, Urządzenia i systemy radioelektryczne, Wojskowa Akademia Techniczna 2014, ISSN/ISBN 978-83-7938-029-9, s. 339-348
Surmacz K. Dynamics of a Vortex Ring around a Main Rotor Helicopter, Proceedings of 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS) 2014, ISSN/ISBN 3-932182-80-4, s. 6
Stalewski W. Wing-load control based on the “leaky wing” concept, Proceedings of 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS) 2014, ISSN/ISBN 3-932182-80-4, s. 8
Krzysiak A. An experimental study of the use of closed loop system for flow separation control, Proceedings of the 7th International Workshop on Applied Modeling and Simulation WAMS, Universita Di Genova 2014, ISSN/ISBN 978-88-97999-46-1, s. 37–42
Szafran K. Platforma balonowa jako bezpieczny nośnik do badań systemów wyposażenia bezzałogowych aparatów latających, Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i powietrzu XXI wieku, CNBOP-PIB 2014, ISSN/ISBN 978-83-61520-02-3, s. 297-302
Kramarski I., Szafran K. Bezpieczne użytkowanie bezzałogowców – spadochronowe układy odzysku, Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i powietrzu XXI wieku, CNBOP-PIB 2014, ISSN/ISBN 978-83-61520-02-3, s. 287-296
Milczarczyk J., Szafran K. Zastosowanie MES w projektowaniu a bezpieczeństwo konstrukcji na przykładzie analizy ramy silnika poduszkowca IL PRI 760, Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i powietrzu XXI wieku, CNBOP-PIB 2014, ISSN/ISBN 978-83-61520-02-3, s. 279-286
Szafran K. Bezpieczeństwo lotu – zasada maksymalnej entropii, Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i powietrzu XXI wieku, CNBOP-PIB 2014, ISSN/ISBN 978-83-61520-02-3, s. 247-252
Sznajder J., Stalewski W. Computational Simulations of Smart Aircraft Wing-Load-Control Systems Based on Innovative Fluidic Devices, Computational Simulations of Smart Aircraft Wing-Load-Control Systems Based on Innovative Fluidic Devices, The International Workshop on Applied Modelling and Simulation 2014, ISSN/ISBN 978-88-97999-46-1, s. 21-27
Sznajder J., Stalewski W. Wing Load Control via Fluidic Devices, Full Papers 4th EASN Workshop on Flight Physics and Aircraft Design, EASN 2014, s. 313-324
Loroch L., Guła P., Wołejsza Z. Bezzałogowy śmigłowiec ILX 27 dla potrzeb Marynarki Wojennej RP, Bezzałogowy śmigłowiec ILX 27 dla potrzeb Marynarki Wojennej RP, CTM-Gdańsk 2014, ISSN/ISBN 878-83-930150-4-7, s. 313-324
Skalski P. Morphing Structure with a Magnetorheological Material – Preliminary Approach, Mechatronics 2013: Recent technological & Sciences advances, Springer International Publishing Switzerland 2014, ISSN/ISBN 978-3-319-02293-2, s. 219-226
Szeląg D., Katz T. Ultrasound testing of carbon composite shells by Phased Array technique, Shell Structures. Theory and Applications. Vol.3, Taylor&Francis group 2014, ISSN/ISBN 978-1-138-00082-7, s. 523-526
Bajurko P., Wilk J., Szeląg D., Lorenc Z., Katz T., Dobrzański P. Numerical modeling of delamination growth in composite plates, Numerical modeling of delamination growth in composite plates, Taylor&Francis group 2014, ISSN/ISBN 978-1-138-00082-7, s. 12-34
Ratkiewicz R., Strumik M., Grygorczuk J., Ben-Jaffel L. Interstellar Magnetic Field in the Nearest Surroundings of the Sun, Outstanding Problems in Heliophysics: From Coronal Heating to the Edge of the Heliosphere, The Astronomical Society of the Pacific Conference Series 2014, ISSN/ISBN 978-1-58381-852-7, s. 183-187
Dobrzański P., Lorenc Z., Czarnocki P. Numerical modeling of plate damage caused by a low energy impact, Shell Structures. Theory and Applications. Vol.3, CRS Press Taylor&Francis Group 2014, ISSN/ISBN 978-1-138-00082-7, s. 393-396
Rutkowski M. Influence of underpressure on acoustic properties of semi-intelligent vacuum packed particles, Mechatronics 2013: Recent technological & Sciences advances, Springer International Publishing 2014, ISSN/ISBN 978-3-319-02293-2, s. 127-133
Pągowski Z., Szafran K. The Ecological Hovercraft-Dream or Reality!, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, CRC Press 2013, ISSN/ISBN 978-1-138-00105-3, s. 45-48
Gorecki T. The support process, simulation research design and structure of the new helicopter’s construction schematics with special emphasis on ground resonance phenomenon, Proceedings of the 4th CEAS European Air & Space Conference, Linkoping University Electronic Press 2013, ISSN/ISBN 978-91-7519-519-3, s. 895-900
Kozak J. Simulation of Electrochemical Shaping of Airfoils Using Continuous and Pulse Current, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2013, Newswood Limited 2013, ISSN/ISBN 978-988-19253-1-2, s. 966-971
Wolański P. Aerospace Propulsion Research at the Institute of Aviation in Warsaw, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 978-83-63539-07-8, s. 223-256
Galiński C., Wiśniowski W. Current state and perspectives of trilateral cooperation between the Ohio State University – the Warsaw University of Technology – the Institute of Aviation, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 978-83-63539-07-8, s. 151-160
Domański R. The place of Nuclear Energy in World Energy Balance – Present and Future, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 978-83-63539-07-8, s. 128-143
Domański R. Project TERMET – New structural materials with improved thermal conductivity, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2013, ISSN/ISBN 978-83-63539-07-8, s. 110-127
Stalewski W. Urans simulations of on or near the ground flight of the gyroplane, Proceedings of 39th European Rotorcraft Forum, Russian Helicopters JSC 2013, s. 1-10
Stalewski W. Computational Design and Investigations of Closed-Loop, Active Flow Control Systems Based on Fluidic Devices, Improving a Performance of Wing High-Lift Systems, Proceedings of the 4th CEAS European Air & Space Conference, Linkoping University Electronic Press 2013, ISSN/ISBN 978-91-7519-519-3, s. 76-83
Krzysiak A. An Experimental Study of a Separation Control on the Wing Flap Controlled by Close Loop System, Proceedings of the 4th CEAS European Air & Space Conference, Linkoping University 2013, ISSN/ISBN 978-91-7519-519-3, s. 32-40
Galiński C., Hajduk J., Kalinowski M., Seneńko K. The Concept of the Joined Wing Scaled Demonstrator Programme, Proceedings of the 4th CEAS European Air & Space Conference, Linkoping University Electronic Press 2013, ISSN/ISBN 978-91-7519-519-3, s. 245-254
Krzymień W. Nieliniowości drgań badanych konstrukcji lotniczych, Mechanika w Lotnictwie ML-XIII 2008, PTMTS Warszawa 2008, ISSN/ISBN 978-83-902194-8-4, s. 535-542
Miller M., Krzysiak A. Flow control experiments in UFAST – Transonic interactions – NACA0012 with aileron (IoA), Unsteady effect of shock wave induction separation UFAST Experiments data bank, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepywowych PAN Gdańsk 2009, ISSN/ISBN 978-83-88237-46-1, s. 250 – 259
Skorupka Z., Kajka R. Projekt, analiza numeryczna oraz testy laboratoryjne podwozia do bezzałogowego statku powietrznegoo masie startowej do 100 kg, Mechanika w Lotnictwie t II ML-XIV 2010, PTMTiS 2010, ISSN/ISBN 978-83-902194-9-2, s. 597-601
Skorupka Zbigniew, Kajka Rafał, Kowalski Wojciech, Amborski Jan, PCar brake system analytical analysis, The proceedings of the European Conference on Modelling and Simulation (ECMS) 2010, ECMS 2010, ISSN/ISBN 978-0-9564944-0-5, s. 597-601
Krzysiak A. Badania wizualizacyjne strumieniowych generatorów wirów, Mechanika w Lotnictwie t II ML-XIV 2010, PTMTS 2010, ISSN/ISBN 978-83-902194-9-2, s. 421-450
Miller M., Krzysiak A., NACA0012 with Aileron – the IoA Experiments, Unsteady Effects of Shock Wave induced Separation, Springer 2010, ISSN/ISBN 978-3-642-03003-1, s. 101-114
Graffstein J., Symulacja ruchu automatycznie sterowanego samolotu z zastosowaniem generatora manewrów, Mechanika w Lotnictwie ML-XIV 2010, PTMTiS 2010, ISSN/ISBN 978-83-902194-9-2, s. 348-363
Grzegorczyk K J., Wykorzystanie metod obliczeniowej mechaniki płynów do modelowania szczególnego przypadku zniżania śmigłowca (VRS), Mechanika w Lotnictwie t II ML-XIV 2010, PTMTS 2010, ISSN/ISBN 978-83-902194-9-2, s. 241-262
Potkański W., Engineers Education for High Tech Industry, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 978-83-929922-3-3, s. 64-68
Bossak M., Mechanical Engineering Study Programme, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 978-83-929922-3-3, s. 59-63
Bossak M.,Czarniecki Z., Kowalczyk P., Wanyura H., Mechanical Engineering Study Programme, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 978-83-92-9922-4-0, s. 21-25
Wolański P., Polish aerospace activity, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 978-83-92-9922-4-0, s. 205-234
Krzymień W., Zastosowanie napędu reakcyjnego do prerotacji wirnika wiatrakowca, Mechanika w Lotnictwie ML-XIV 2010, PTMTS Warszawa 2010, ISSN/ISBN 978-83-902194-9-2, s. 387-394
Głowacki P., Balicki W., Chachurski R., Szczeciński S., Wloty, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz.I, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 2010, ISSN/ISBN 978–83-929922-2-6, s. 177-240
Popowski S., Dąbrowski W., Roll angle estimation In moving objects, Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle, Kielce University of Technology 2010, ISSN/ISBN 978-83-932107-0-1, s. 449-468
Kozak J., Gulbinowicz Z., The Computer Simulation of Shaping in Rotating Electrical Discharge Machining, Machine Learning and Systems Engineering, Springer 2010, ISSN/ISBN 978-90-481-9418-6, s. 183-195
Gorecki T., Wpływ zmiany prędkości obrotowej wirnika nośnego śmigłowca na jego własności osiągowe, Mechanika w Lotnictwie ML-XIV 2010, PTMTS 2010, ISSN/ISBN 978-83-902194-9-2, s. 231-240
Wiśniowski W., Socha G., Szymanowski G., Development and modernization of the laboratory base in the Institute of Aviation – the example of benefits of Polish – American cooperation, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2011, ISSN/ISBN 978-83-932592-2-9, s. 233-243
Wronicz W., Kaniowski J., Gadalińska E., Korzeniowski B., Experimental and Numerical Study of Stress and Strain Field Around the Rivet, ICAF 2011 Structural Integrity: Influence of Efficiency and Green Imperatives, Springer 2011, ISSN/ISBN 978-94-007-1663-6, s. 277-288
Stalewski W., Żółtak J., Multicriteria Design and Optimisation of Helicopter Fuselage, Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control, CIRA 2011, ISSN/ISBN 978-88-906-3230-3, s. 12
Skalski P., Parafiniak M., Zastosowanie cieczy megnetoreologicznej w skrzydle samolotu, Rozwój techniki, technologii i transportu w lotnictwie, Politechnika Poznańska 2012
Krzysiak A., Helicopter retreating blade stall control using self-supplying air jet vortex generators, Proceedings of 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), International Council of the Aeronautical Sciences 2012, ISSN/ISBN 978-0-9565333-1-9, s. 1158-1167
Sznajder J., Investigation of the effects of selected physical factors on water collection efficiency of an aerodynamic surface in icing problems, XX Fluid Mechanics Conference, Silesian University of Technology, Gliwice, 17-20 Sept. 2012, Politechnika Gliwicka 2012, ISSN/ISBN 978-83-927340-8-6, s. 36-48
Krzysiak A., Projekt sterowania opływem klapki profilu funkcjonujący w pętli sprzężenia zwrotnego, Mechanika w Lotnictwie ML-XV 2012, PTMTS 2012, ISSN/ISBN 978-83-932107-2-5, s. 149-158
Graffstein J., Blajer W., Manewr antykolizyjny wykorzystujący teorię ruchu programowego, Mechanika w Lotnictwie ML-XV 2012, PTMTS 2012, ISSN/ISBN 978-83-902194-8-4, s. 597-613
Grzegorczyk K., Symulacja lotu śmigłowca w bliskości granic użytkowania, Mechanika w Lotnictwie ML-XV 2012, PTMTS 2012, ISSN/ISBN 978-83-932107-2-5, s. 615-625
Stalewski W., Żółtak J., Optimisation of the helicopter fuselage with simulation of main and tail rotor influence, Proceedings of 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS) 2012, ISSN/ISBN 978-0-9565333-1-9, s. 1-11
Galiński C., Wiśniowski W., Services of Polish Scientific Institutes at the Global Research Market, Journal of Polish-American Science and Technology, Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 978-83-63539-02-3, s. 193-204
Głowacki P., Chachurski R., Szczeciński S., Napędy i rodzaje agregatów, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz II, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 978-83-932592-8-1, s. 69-88
Głowacki P., Balicki W., Rozruch silników, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz II, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 978-83-932592-8-1, s. 191-216
Głowacki P., Chachurski R., Eksploatacja, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz II, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 978-83-932592-8-1, s. 277-324
Głowacki P., Balicki W., Chachurski R., Diagnostyka, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz II, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 978-83-932592-8-1, s. 325-362
Gadalińska E., Wronicz W., Kaniowski J., Pomiar naprężeń własnych wokół nitów metodą dyfrakcji rentgenowskiej. , Zastosowanie nowatorskiej metodologii i porównanie z wynikami modelowania MES, Prace Szkoły Inżynierii materiałowej, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT 2012, ISSN/ISBN 978-8363663-04-9, s. 365-371
Balicki W., Sterowanie i automatyczna regulacja, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz II, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 978-83-932592-8-1, s. 363-397
Wronicz W., Kaniowski J., Gadalińska E., Korzeniowski B., Zasilanie, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz II, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 9978-83-932592-8-1, s. 89-131
Balicki W., Szczeciński S., Szczeciński J., Głowacki P., Chachurski R., Pągowski Z., Kozakiewicz A., Kawalec K., Rowiński A., Godzimirski J., Przegląd konstrukcji lotniczych silników turbinowych, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz II, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 9978-83-932592-8-1, s. 445-452
Balicki W., Głowacki P., Rowiński A., Pomocnicze zespoły napędowe APU, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz II, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 9978-83-932592-8-1, s. 399-418
Balicki W., Chachurski R., Kozakiewicz A., Rowiński A., Badania lotniczych silników turbinowych, Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja-Eksploatacja-Diagnostyka. cz II, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa 2012, ISSN/ISBN 9978-83-932592-8-1, s. 453-456
Piwek K., System transportu małymi samolotami – stan i perspektywy, Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie. Rozwój lotnictwa w regionach, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 2013, ISSN/ISBN 978-83-7789-220-6, s. 249-255