Wiśniewski Adam

prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski

Scientific interests:

Materials engineering and mechanics.

Most important publications:

  1. Wiśniewski A.: Technological Problems Encountered During the Elaboration of a Warhead Component with Diaphragram.Central European Journal of Energetic Materials, Vol. 10, No 3, 10(3) 2013, pp. 439÷452, ISSN 1733-7178. (25 points, IF 1,327 by Thomson Reuters).
  2. Wiśniewski A.: Explosive Sensitivity Influence on One- and Two-Layered Reactive Armors’ Behavior. Journal of Applied Mechanics, ASME, Vol. 77, 2010, pp. 05190-1÷9. (27 points)
  3. Wiśniewski A., Włodarczyk E,. Zubik T., Habaj W., Podgórzak P.: Ochrona wozów bojowych. WITU, Problemy Techniki Uzbrojenia, Zeszyt 89, 4/2003, ISSN 1230-3801, (182 pages).
  4. Wiśniewski A., Żurowski W.: Amunicja i pancerze. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2001. ISBN 83-88001-58-2 (423 pages).
  5. Wiśniewski A.: Pancerze, budowa, projektowanie i badanie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001. ISBN 83-204-2609-X. (264 pages).