• English

Clean Sky

Projekt ESTERA jest realizowany w ramach przedsięwzięcia CleanSky. Jest to inicjatywa zawiązana w ramach 7. Programu Ramowego przez Komisję Europejską i przemysł, czyli jest przedsięwzięciem publiczno-prywatnym. Realizują je wiodące europejskie instytuty naukowe i przedsiębiorstwa z branży lotniczej. Nacisk położony jest na uczestnictwo w projektach małych i średnich przedsiębiorstw, co ma miejsce w przypadku projektu ESTERA. Działania podejmowane przez Clean Sky mają znacznie przyczynić się do osiągnięcia celów wyznaczonych przez ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) związanych z redukcją emisji CO2, NOX i hałasu. Z tych powodów zaangażowanie się w Clean Sky daje realne podstawy do wykorzystania wyników projektu w nowo powstających konstrukcjach lotniczych.