• English

Instytut Lotnictwa

Instytut Lotnictwa jest to polska, państwowa jednostka badawczo-rozwojowa istniejąca od 1926 roku z siedzibą w Warszawie. Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. Instytut prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie (przede wszystkim z firmą General Electric w ramach Engineering Design Center): silników lotniczych, ekologii, aerodynamiki, konstrukcji lotniczych i badań materiałowych. Instytut Lotnictwa współpracuje także z Boeingiem, Airbusem i Pratt & Whitney oraz prowadzi badania dla innych sektorów gospodarki.

Instytut Lotnictwa dzieli się na 4 piony merytoryczne:

− Centrum Nowych Technologii,
− Engineering Design Center,
− Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji,
− Net Instytut.

Otwarcie Instytutu na światowy rynek badań widać również z perspektywy międzynarodowych inicjatyw i aktywności,
m.in.:

− strategiczne partnerstwo z General Electric,
− świadczenie usług na rzecz koncernów UTC, MTU, Airbus,
− coroczne organizowanie wielu międzynarodowych konferencji,
− przynależność do międzynarodowych organizacji, jak European Research Establishment of Aeronautics,
− inicjatywa uznania “Świadczenia usług na światowym rynku badań” jako polskiej specjalności eksportowej,
− inicjatywa podniesienia badań na rzecz lotnictwa lekkiego do rangi priorytetu Komisji Europejskiej,
− podpisanie oraz wdrożenie Europejskiej Karty Badacza i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Badaczy.

Pionem biorącym udział w projekcie ESTERA było Centrum Nowych Technologii, a w szczególności Laboratorium Aerodynamiki Stosowanej oraz Pracownia Adaptroniki.

Laboratorium Aerodynamiki Stosowanej posiada 5 tuneli aerodynamicznych, włączając tunel trisoniczny i największy
w Polsce (5 metrowa przestrzeń pomiarowa) tunel małych prędkości, wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą oraz aparaturę do wzorcowania. Laboratorium prowadzi także aerodynamiczne prace badawcze dla potrzeb transportu powierzchniowego (samochodowego, nawodnego i kolejowego) oraz budownictwa. W tunelach aerodynamicznych badane są zagadnienia odporności na wiatr różnych typów obiektów stacjonarnych.

Pracownia Adaptroniki została powołana w 2008r. w celu prowadzenia badań nad materiałami i konstrukcjami inteligentnymi oraz ich zastosowaniami w obszarze lotnictwa.