• English

Opis projektu

Celem projektu ESTERA jest stworzenie wielopoziomowego systemu sterowania opływem skrzydła funkcjonującego w pętli sprzężenia zwrotnego zoptymalizowanego do faz lotu wymagających zwiększonej siły nośnej oraz dużych prędkości.

Innowacyjność tego projektu polega na stworzeniu systemu reagującego automatycznie na zmieniające się warunki opływu i odpowiednim sterowaniu wzbudnikami, przez co możliwe jest optymalne wykorzystanie własności aerodynamicznych skrzydła samolotu w szczególności w fazie startu i lądowania.