• English

Techdesign

Przedsiębiorstwo Techdesign zostało założone w 2005 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu systemów wbudowanych i profesjonalnej elektroniki o najwyższym stopniu trudności i zaawansowania, wynikającym między innymi z prędkości transmitowanych i przetwarzanych danych, mocy obliczeniowej, stopnia skomplikowania algorytmów obliczeniowych, szczególnych warunków środowiskowych i innych żądanych parametrów funkcjonalnych, spełniających wymagane standardy niezawodności i jakości (militarne, aeronautyczne i in.)

OFERTA

Zakres oferowanych usług, obejmujący konstrukcję elektroniczną oraz oprogramowanie wbudowane:

− Analiza problemu technicznego
− Prace badawczo-rozwojowe
− Opracowanie koncepcji oraz szczegółowego projektu technicznego
− Przygotowanie modeli i prototypów
− Testy prototypu i produktu
− Przygotowanie produkcji seryjnej
− Szkolenie personelu klienta
− Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
− Konsultacje techniczne i usługi eksperckie

Oferta Techdesign skierowana jest do wszystkich branż przemysłu, między innymi do przemysłu: lotniczego, militarnego,
morskiego, telekomunikacyjnego, produkcyjnego, medycznego.

TECHNOLOGIE

Oferujemy projektowanie i wytwarzanie prototypowych rozwiązań systemów wbudowanych w następujących technologiach:

− Układy programowalne FPGA / CPLD
− Bloki IP Cores
− Procesory DSP, MCU, CISC
− Mikroprocesory i mikrokontrolery
− Elementy SMD, wielowarstwowe obwody drukowane
− Mechanika systemu EUROCARD

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Od początku istnienia Techdesign jest zaangażowany w realizację europejskich projektów badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań elektronicznych, których odbiorcami są między innymi europejski przemysł lotniczy oraz polski przemysł obronny i morski.