• English

Instytut Lotnictwa na II Międzynarodowej Konferencji "Nowoczesna Technologie w Bezpieczeństwie i Porządku Publicznym"

0

Bezzałogowy śmigłowiec ILX-27

27 września Marcin Gawroński, zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie ds. Komercjalizacji wygłosi prelekcję na temat bezzałogowego śmigłowca – robota do zadań specjalnych ILX-27 na II Międzynarodowej Konferencji “NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BEZPIECZEŃSTWIE I PORZĄDKU PUBLICZNYM”, która odbędzie się w dniach 26 – 28 września 2012 roku w Szczytnie. Zaprezentowany zostanie również poduszkowiec PRC-600 także zbudowany w Instytucie Lotnictwa. Organizatorem spotkania jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.Cele konferencji:1. Naukowe usystematyzowanie wiedzy w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępczości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.2. Wskazanie tendencji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z wykorzystaniem technicznego wsparcia.3. Zaprezentowanie możliwości wsparcia organów ścigania przez nowoczesne rozwiązania komercyjne.4. Wskazanie kierunków kształcenia i doskonalenia zawodowego osób realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Skuteczność instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w bardzo dużej mierze zależy od stosowania w ich pracy nowoczesnych rozwiązań zarówno technologicznych. Zarówno śmigłowiec bezzałogowy jak i poduszkowiec prezentowane przez Instytut są idealnymi narzędziami umożliwiającymi skuteczne działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 17 sierpnia 2015 o 19:59:49 [aktualna wersja] przez admin
  • 17 sierpnia 2015 o 19:57:35 przez admin