• English

Informacja o dialogu technicznym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż szaf sterowniczych i zasilających oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym

0

Sygnatura sprawy: 127/DE/Z/2015

Data: 16.11.2015

Przedmiotem dialogu technicznego będzie dostawa i montaż szaf sterowniczych i zasilających oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 10 lutego 2016 o 12:33:23 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2015 o 10:46:59 przez admin