• English

Informacja o dialogu technicznym, którego przedmiotem jest dostawa systemów akwizycji danych dla laboratorium badawczego w Instytucie Lotnictwa

0

Przedmiotem dialogu technicznego będzie dostawa systemów akwizycji danych dla laboratorium badawczego w Instytucie Lotnictwa. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 1 lutego 2016 o 13:15:06 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 11:17:41 przez admin