• English

Informacja o dialogu technicznym, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń do transmisji sygnałów z wirujących przyrządów pomiarowych dla laboratorium badawczego

0

Sygnatura sprawy: 125/DE/Z/2015

Data: 16.11.2015 r.

Przedmiotem dialogu technicznego będzie dostawa urządzeń do transmisji sygnałów z wirujących przyrządów pomiarowych dla laboratorium badawczego. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Zamawiający informuje, że ponownie zaprasza  do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

Regulamin i wniosek pozostają bez zmian (jak wyżej).

Informacja o dialogu zmienia się w zakresie terminu składania wniosków o dopuszczenie do przedmiotowego dialogu.

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 1 marca 2016 o 15:47:51 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2015 o 11:29:36 przez admin