• English

Informacja o dialogu technicznym, którego przedmiotem jest wyłonienie leasingodawcy w zakresie dostaw rzeczy ruchomych, związanych z prowadzoną działalnością Instytutu Lotnictwa

0

Przedmiotem dialogu technicznego będzie wyłonienie leasingodawcy w zakresie dostaw rzeczy ruchomych, związanych z prowadzoną działalnością Instytutu Lotnictwa. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:13 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 13:58:47 przez admin