• English

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa sprzętu informatycznego do Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi w Instytucie Lotnictwa w Warszawie

0

Warszawa, dn. 18.06.2015r

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie ,,dostawa sprzętu informatycznego do Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi w Instytucie Lotnictwa w Warszawie”. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu dostaw będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji