• English

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: Wykonanie projektu i wymiana układu napędowego (silnik, falownik, wentylator) wraz z układem sterowania w Tunelu Małych Turbulencji.

0

Przedmiotem dialogu technicznego jest wykonanie projektu i wymiana układu napędowego (silnik, falownik, wentylator) wraz z układem sterowania w Tunelu Małych Turbulencji. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 12 maja 2017 o 14:47:38 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 12 maja 2017 o 14:47:38 przez Anna Bartkowska
  • 8 maja 2017 o 11:12:25 przez Anna Bartkowska
  • 14 kwietnia 2017 o 11:36:29 przez Anna Bartkowska
  • 5 kwietnia 2017 o 10:46:29 przez Anna Bartkowska
  • 10 marca 2017 o 15:49:43 przez Anna Bartkowska