• English

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie ,,Zrobotyzowany system układania taśm kompozytowych (Automatic Fiber Placement AFP)”. Information on a technical dialogue preceding the announcement of the public procurement procedure having as its object “Implementation of Automatic Fiber Placement Technology” in the Institute of Aviation

0

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie ,,Zrobotyzowany system układania taśm kompozytowych (Automatic Fiber Placement AFP)”. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu prac będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

The Institute of Aviation informs that it is conducting a technical dialogue preceding the award of the public procurement contract having as its object “Implementation of Automatic Fiber Placement Technology” in the Institute of Aviation. All entities interested in participation in the project, with experience in carrying out work which is the object of the intended public procurement and interested in participation in the technical dialogue, are requested to notify their intention giving all information contained in the request annexed to this information.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji