Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż agregatu hydraulicznego oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym.

0

Sygnatura sprawy 16/DE/Z/16                Data 19.01.2016

Instytut Lotnictwa informuje, że o kontynuacji dialogu technicznego o numerze 144/DE/Z/15, którego przedmiotem jest dostawa i montaż agregatu hydraulicznego oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o dialogu technicznym

załącznik nr 1_Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu

załącznik nr 2_Regulamin prowadzenia dialogu

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.