• English

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż agregatu hydraulicznego oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym.

0

Sygnatura sprawy 144/DE/Z/15

Data 08.12.2015

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny, którego przedmiotem jest dostawa i montaż agregatu hydraulicznego oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:10 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 11:06:37 przez admin