• English

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie projektu oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z rozbudową systemu sterowania na potrzeby laboratorium badawczego

0

Sygnatura sprawy 167/DE/Z/2015 Data: 22.12.2015r

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny, którego przedmiotem jest wykonanie projektu oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z rozbudową systemu sterowania na potrzeby laboratorium badawczego

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Termin składania wniosków: do dnia 29.12.2015r., do dnia 15:00.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji