• English

Instytut Lotnictwa i KNL- MEiL – rozpoczęcie prac nad zdalnie sterowanym sterowcem

0

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Dyrektorem Instytutu Lotnictwa prof. nadzw. dr hab. inż.Witoldem WIŚNIOWSKIM a dziekanem wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej prof. Jerzym BANASZKIEM rozpoczęły się prace nad STEROWCEM zdalnie sterowanym. Wynikiem wspólnych prac, gdzie ILot pełni rolę doradcy i częściowego sponsora, będzie wykonanie obiektu latającego unoszącego w gondoli kamerę i poruszającego się w halach sportowych lub zakrytych stadionach.
Studenci z MEiL zrzeszeni w Kole Naukowym Lotników mają szansę na zapoznanie się z technologiami wykonania powłok trudno przepuszczających HEL, a także zastosować w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu projektowania elektrycznych zespołów napędowych.
Niezbędna również będzie wiedza z zakresu automatycznego sterowania obiektów o dużej bezwładności. Pomoc pracowników ILot, których duża część jest absolwentami MEiL, stwarza duże szanse na poprawne i bezpieczne wykonanie projektu.

Na fotografiach pierwsze próby powłoki balonu w pomieszczeniach AULI T1 wydziału MEiL.

Dr inż. Krzysztof SZAFRAN

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 17 sierpnia 2015 o 19:59:54 [aktualna wersja] przez admin
  • 9 sierpnia 2015 o 10:35:00 przez admin