• English

Instytut Lotnictwa w kolejnym projekcie 7 programu ramowego UE

0

Instytut Lotnictwa uczestniczy w projekcie Small Air Transport Roadmap (SAT-Rdmp), który jest realizowany w ramach 7 ramowego programu Unii Europejskiej w obszarze transportu. Projekt skupia się na opracowaniu nowego, przyjaznego środowisku, dostępnego dla każdego i ekonomicznego segmentu systemu transportu lotniczego, który ma wypełnić niszę  pomiędzy siecią transportu drogowego i kolejowego a systemem regularnych lotów dużymi samolotami. Podstawowym środkiem transportu  byłyby małe samoloty, które korzystałyby z małych lotnisk, które dotychczas nie są wykorzystywane do obsługi ruchu pasażerskiego ani towarowego. Wdrożenie założeń SAT sprawiłoby, że mniejsze społeczności w opłacalny dla nich sposób zyskałyby dostęp do transportu lotniczego, co wpłynęłoby znacząco także na aktywizację gospodarczą regionów – szczególnie tych, ze słabo rozwiniętą infrastrukturą drogową.

Koordynatorem projektu z ramienia Instytutu Lotnictwa jest mgr. Krzysztof Piwek

Więcej informacji o projekcie w języku polskim znajdziecie tutaj, w angielskim tutaj

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 17 sierpnia 2015 o 19:59:50 [aktualna wersja] przez admin
  • 7 sierpnia 2015 o 20:20:48 przez admin