• English

Journal of Polish-American Science and Technology

0
Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, opublikowały pierwszy numer “Journal of Polish-American Science and Technology”. Publikacja prezentuje dorobek IX Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii, która odbyła się w Waszyngtonie.
Zamieszczone prezentacje poruszają problemy z zakresu przedsiębiorczości, szans i wyzwań jakie stawia współpraca polsko-amerykańska, a także przedstawiają zagadnienia z zakresu inżynierii, nowych technologii, lotnictwa, energetyki czy ochrony zdrowia. Wszystko zostało uporządkowane tematycznie tak, by czytelnik mógł łatwo odnaleźć interesujący temat.
Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji