• English

Jeż Marian

prof. nadzw. dr hab. inż. Marian Jeż

Zainteresowania naukowe:

Lotnictwo – napędy, transport, ekologia; termodynamika i silniki spalinowe; ochrona atmosfery; dynamika – modelowanie w MATLABie, pomiary drgań.

Najważniejsze publikacje:

 1. Jeż M. (2011). Trends and Methods in Aeronautical Research, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr 32, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa.
 2. Jeż M. (2009). Transport lotniczy a zrównoważony rozwój, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr 29, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa..
 3. Jeż M. (2009). Ochrona Atmosfery, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa.
 4. Jeż M. (2008). Silniki Spalinowe – zasady i zastosowania, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr 28, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa., Warszawa.
 5. Jeż. M. (2006). Airport Environmental Impact Methodology of Atmosphere Protection. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr 25, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa.,Warszawa. 

Lista projektów:

 • Polski partner projektu „The Endless Runway”, 2012-2013 r.
 • Polski partner dwóch naukowych sieci europejskich: AERONET III (Aircraft Emissions and Reductions Technologies) i Air Transport Net oraz członek Sekretariatu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Lotniczych (EREA Association).
 • W 2003 profesor wizytujący w Joint Research Centre Unii Europejskiej we Włoszech w programie badawczym pt. „Organisation and evaluation of diffusive sampling measurement campaigns in Bratislava, Budapest, Katowice and Ljubljana”.
 • W latach 2001-2003 – grant Nr 9 T12D 001 17 pt. „Badania modelowe i eksperymentalne układu skrętnego silnika tłokowego”.
 • W 1997-1998 prowadził grant Nr 2 PO3A 041 12 – „Analiza i symulacja chaosu deterministycznego w dynamicznym modelu zawieszenia silnika”.
 • W latach 1992-1994 wykonał grant Komitetu Badań Naukowych Nr 0903/P4/92/03 – „Badania dynamiczne systemu zawieszenia tłokowego silnika spalinowego na ruchomym podłożu przy uwzględnieniu nieliniowości”.

Patent:

 • Sposób określania własności dynamicznych amortyzatorów gumowych, nr 108799, nadany dn. 22.06.1981r.