• English

Kompleksowa organizacja imprezy zamkniętej pn. Karnawał 2016

0

Nasz znak: 95/DE/Z/15

Data 29.09.2015 r.

                           

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z treścią art. 54 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: 95/DE/Z/15,pn. Kompleksowa organizacja imprezy zamkniętej pn. Karnawał 2016 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (FW)

Załączniki nr 1a-1d do FW – wzory oświadczeń

Załącznik nr 2a do FW – wzór wykazu usług głównych bezwzględnie wymaganych

Załącznik nr 2b do FW – wzór wykazu usług dodatkowych

Odpowiedzi na pytania 02.10.2015 

Zawiadomienie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 10.12.2015

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:12 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 13:38:57 przez admin