• English

Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Engineering Design Center 2014 – wspólnego uroczystego spotkania biznesowego dla pracowników Instytutu Lotnictwa (ILOT) i General Electric Company Polska Sp. z o.o. (GECP) oraz zaproszonych gości.

0

Nasz znak: 25/DU/Z/13             Data 16.10 .2013 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 25/DU/Z/13, na kompleksowe przygotowanie i organizację Gali Engineering Design Center 2014 – wspólnego uroczystego spotkania biznesowego dla pracowników Instytutu Lotnictwa (ILOT) i General Electric Company Polska Sp. z o.o. (GECP) oraz zaproszonych gości,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:13 przez admin