Konferencje

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa organizuje od wielu lat konferencje, seminaria i warsztaty naukowe, które są ważnym elementem jego strategii. Poprzez nie Instytut realizuje swoją dewizę: „Badania dla przyszłości”.

Konferencje dotyczą między innymi bieżących osiągnięć i rozwiązań technologicznych na rynku aeronautyki oraz szeroko pojętej techniki i nauki. Biorą w nich udział przedstawiciele największych producentów w branży lotniczej, uczelni technicznych i instytucji naukowych.

Konferencje mają zasięg zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Uczestniczą w nich specjaliści z Europy oraz całego świata, którzy prezentują swoje wyniki badań oraz naukowe analizy. Poruszane są zagadnienia z takich dziedzin, jak: technologie lotu, zmęczenie konstrukcji lotniczych, hałas lotniczy, rozwiązania dotyczące małych samolotów, czy śmigłowców wojskowych, w tym desantowych, jak i lotnictwa cywilnego czy ratunkowego. Często tematyka spotkań łączy treści związane z lotnictwem, energetyką, medycyną, kosmonautyką, telekomunikacją, zarządzaniem czy finansami.

Celem organizowanych konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz nawiązywanie współpracy zarówno na gruncie krajowym, jak i zagranicznym. Konferencjom towarzyszą materiały publikowane w formie oddzielnych wydawnictw lub zbiorowych publikacji. Cykliczne konferencje posiadają własne serwisy internetowe.

Archiwalne

2015 15 – 16 stycznia – 8. Konferencja Zmęczenia Struktur Lotniczych – http://cbmk.pl/fatigue8/ 2014 15 stycznia – Konferencja “Problemy wprowadzania SMS w organizacjach lotniczych” 16 – 17 stycznia – 7. Konferencja Zmęczenia Struktur Lotniczych 7 – 10 kwietnia – Advanced Materials for Demanding Applications – amda2014.iopconfs.org 15 -16 maja – XIV Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii –

Imprezy lotnicze

2018 2017 2016 Styczeń 11-12, 11. Konferencja “Zmęczenie konstrukcji lotniczych”, Instytut Lotnictwa, Warszawa Luty Marzec 20, Civil and Military Aeromixer, Wrocław Kwiecień 17, Lotnictwo Polskiej Generacji 18-21, Aero Friedrichshafen, Friedrichshafen, Niemcy [targi] Maj 19-20, Aerofestival – Międzynarodowe Pokazy Lotnicze, Poznań 24-25, 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii, Instytut Lotnictwa, Warszawa Czerwiec 7-10, Targi Proobronne Prodefense 2018,