• English

Kontakt

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
centrala: (+48) 22 846 00 11
fax: (+48) 22 846 44 32
mail: ilot[at]ilot.edu.pl

KRS 0000034960, NIP 525-000-84-94, PL 525-000-84-94, Regon: 000037374
Bank PKO SA
90 1240 6247 1111 0000 4977 2760

Dojazd do przystanku “Instytut Lotnictwa”
tramwaje: 7, 9, 15
autobusy: 141, 154, 317, N38, N88

Dyrektor Instytutu Lotnictwa
dr inż. Paweł Stężycki
tel.: (+48) 22 188 36 00
e-mail: pawel.stezycki[at]ilot.edu.pl

Przewodniczący Rady Naukowej
dr inż. Marian Lubieniecki
tel.: (+48) 22 125 38 34
e-mail: marian.lubieniecki[at]ge.com

Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa
mgr inż. Sylwester Wyka
tel.: (+48) 22 188 39 04
kom.: (+48) 514 948 130
e-mail: sylwester.wyka[at]ilot.edu.pl

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych
dr inż. Leszek Loroch
tel: (+48) 22 846 09 93
e-mail: leszek.loroch[at]ilot.edu.pl

Dyrektor Centrum Nowych Technologii
dr Jerzy Żółtak
tel.: (+48) 22 846 38 22
e-mail: jerzy.zoltak[at]ilot.edu.pl

Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
dr inż. Antoni Niepokólczycki
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 524, 546
e-mail: antoni.niepokolczycki[at]ilot.edu.pl

Dyrektor Centrum Technologii Kompozytowych
mgr inż. Konrad Kozaczuk
kom.: (+48) 512 025 853
e-mail: konrad.kozaczuk[at]ilot.edu.pl

Dyrektor Engineering Design Center
mgr inż. Artur Rudnik, MBA
kom.: 668 402 296
e-mail: artur.rudnik[at]ilot.edu.pl

p.o. Dyrektor Centrum Transportu i Konwersji Energii
mgr inż. Dawid Hess
tel: (+48) 22 846 00 11 wew. 557
e-mail: dawid.hess[at]ilot.edu.pl

Dyrektor Pionu Infrastruktury
mgr inż. Kamil Gliniewski
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 750
e-mail: kamil.gliniewski[at]ilot.edu.pl

Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr Marek Walczak
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 211
e-mail: marek.walczak[at]ilot.edu.pl

Dyrektor ds. Naukowych
dr hab. inż. Andrzej Leski
kom. +48 789 135 793
mail: andrzej.leski[at]ilot.edu.pl

Kierownik Działu Marketingu
mgr Marek Gospodarczyk
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 553
e-mail: marek.gospodarczyk[at]ilot.edu.pl

Sekretarz Naukowy
prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Socha
tel.: (+48) 22 188 37 20
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 347
e-mail: grzegorz.socha[at]ilot.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. organizacji badań naukowych
dr hab. Joanna Cygler
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 500
e-mail: joanna.cygler[at]ilot.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora do spraw Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji Laboratoriów
dr inż. Edyta Słupecka
tel. (+48) 22 846 00 11 wew. 404
e-mail: edyta.slupecka[at]ilot.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą
mgr Tomasz Osypowicz
tel. (+48) 22 188 39 49
e-mail: tomasz.osypowicz[at]ilot.edu.pl

Główny Specjalista ds. Współpracy z Unią Europejską
mgr Agata Wierzbińska
tel.: (+48) 22 188 39 00
e-mail: agata.wierzbinska[at]ilot.edu.pl

Kierownik Biblioteki i Wydawnictw Naukowych
mgr Kamila Kaczyńska
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 249
e-mail: kamila.kaczynska[at]ilot.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych
mgr Robert Owerczuk
e-mail: robert.owerczuk[at]ilot.edu.pl