• English

Migracja licencji CAT do CAT3DX, dostawa licencji CATIA V5 firmy Dassault Systemes oraz wdrożenie systemu inżynierskiego PLM.

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego:

migracji licencji CAT do CAT3DX, dostawę licencji CATIA V5 firmy Dassault Systemes oraz wdrożenia  systemu inżynierskiego PLM.

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.