• English

Modernizacja budynku TB i części budynku T

0

Nasz znak:

NR 36/DF/Z/11 data: 06.10.2011

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie dialogu konkurencyjnego zgodnie z art. 60a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu – 4 (czterech).

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku TB i części budynku T, znajdujących się na terenie Instytutu Lotnictwa, polegająca na zaprojektowaniu, dostawie i montażu dźwigu osobowego wraz z szybem windowym, oraz prace remontowe elewacji powyższych budynków.

Załączniki:

SIWZ

Załącznik1 – Program Funkcjonalny Użytkowy

ogłoszenie

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:26 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:17 przez admin