• English

Modernizacja budynku X1 (roboty remontowo-budowlane) polegająca na dostosowaniu powierzchni na parterze budynku X1 na potrzeby biurowe

0

 

Nasz znak: 45/DU/Z/14         Data 30.12.2014 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 45/DU/Z/14 na modernizację budynku X1 (roboty remontowo-budowlane) polegającą na dostosowaniu powierzchni na parterze budynku X1 na potrzeby biurowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

UWAGA! W przypadku pojawienia się okna z zapytaniem o hasło przy pobieraniu dokumentów, należy kliknąć “OK” bez wpisywania hasła. Wówczas wyświetlą się pliki do pobrania.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:18 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:08 przez admin