• English

Modernizacja instalacji wody lodowej dla urządzeń hal badawczych W1 i W2 w Instytucie Lotnictwa, zgodnie z Projektem budowlano – wykonawczym.

0

Nasz znak: 38/DU/Z/14        Data 19.09.2014 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 38/DU/Z/14 na modernizację instalacji wody lodowej dla urządzeń hal badawczych W1 i W2  w Instytucie Lotnictwa, zgodnie z Projektem budowlano – wykonawczym oraz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:18 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:09 przez admin