Dostawa kompletnego i działającego środowiska informatycznego wraz z niezbędnymi szkoleniami w zakresie jego obsługi oraz serwisem i wsparciem technicznym

0

Nasz znak: 34/DU/Z/13                    Data 23.12.2013 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 34/DU/Z/13, na dostawę kompletnego i działającego środowiska informatycznego wraz z niezbędnymi szkoleniami w zakresie jego obsługi oraz serwisem i wsparciem technicznym.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:20 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:12 przez admin