• English

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa kadencji 2017 – 2021.
Nominacje z dniem 17 sierpnia 2017

Pracownicy Instytutu Lotnictwa:

 1. dr hab. inż. Marcin Białas
 2. prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 3. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 4. dr hab. inż. Cezary Galiński
 5. prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
 6. prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
 7. prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski
 8. prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 9. dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 10. dr inż. Leszek Loroch
 11. dr hab. inż. Grzegorz Maciejewski
 12. dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska
 13. dr hab. inż. Grzegorz Socha
 14. dr hab. inż. Rafał Stocki
 15. dr hab. inż. Krzysztof Szafran
 16. dr hab. inż. Cezary Szczepański
 17. prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
 18. prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
 19. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
 20. dr Jerzy Żółtak

Osoby powołane przez Ministra Rozwoju:

 1. dr hab. Maria Aluchna, profesor Szkoły Głównej Handlowej¸ Katedra Teorii Zarządzania
 2. płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych Ministerstwa Obrony Narodowej
 3. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 4. mgr Marcin Chludziński, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu
 5. mgr Roman Ignasiak, Dyrektor Biura Platform Lotniczych, Polska Grupa Zbrojeniowa
 6. gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Rektor – Komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie
 7. mgr Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
 8. dr inż. Marian Lubieniecki, General Electric Company Polska
 9. dr Monika Beata Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
 10. prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, Szkoła Główna Handlowa, Kierownik Zakładu Teorii i Polityki Transportowej
 11. mgr inż. Kamil Milanowski, General Electric Advanced Technology, GE Company Polska
 12. dr inż. Jarosław Mysza, General Electric Aviation Systems, GE Company Polska
 13. mgr inż. Magdalena Nizik, dyrektor Consolidated Precision Products (CPP) Poland
 14. mgr inż. Marcin Nocuń, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny WZL 1 w Łodzi
 15. prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, Politechnika Rzeszowska
 16. mgr inż. Władysław Skorski, Wiceprezes Zarządu PZL Warszawa – Okęcie S.A.
 17. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 18. mgr inż. Leszek Walczak, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny WZL 2 w Bydgoszczy
 19. bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski, Dyrektor Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB
 20. mgr inż. Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec, A Sikorsky Company