• English

CBMK

Szanowni Państwo,

mam przyjemność kierować jednym z pionów Instytutu Lotnictwa w Warszawie – Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji (CBMK). Pion powstał na bazie doświadczeń wieloletniej, prowadzonej od powstania Instytutu w 1926 roku, działalności w zakresie badań wytrzymałości materiałów i konstrukcji lotniczych.

Po reorganizacji, transferze stanowisk i technologii badawczych dokonanych w wyniku polsko amerykańskiej transakcji offsetowej zawartej w 2003 roku CBMK stało się liderem badań wytrzymałościowych w Polsce i jednym z najnowocześniejszych i najsprawniej działających zespołów laboratoriów w Europie.

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji tworzą trzy laboratoria specjalizujące się w badaniach wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych, elementów konstrukcji oraz w badaniach nieniszczących. W skład Centrum wchodzi także pracownia analiz wytrzymałościowych zajmująca się konstruowaniem stanowisk badawczych i analizami wytrzymałościowymi podzespołów konstrukcji.

Kadrę CBMK stanowi dynamiczna grupa wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników, posiadających stosowne doświadczenie w zakresie prowadzenia badań. Nasze laboratoria wyposażone są w nowoczesne maszyny, osprzęt i systemy pomiarowe umożliwiające realizację szerokiej gamy badań dla światowego przemysłu lotniczego. Nasze działania opieramy na polityce najwyższej jakości świadczonych usług. Posiadamy liczne świadectwa i certyfikaty, które potwierdzają stosowanie profesjonalnej praktyki i wysokiego poziomu pracy naszych laboratoriów, przede wszystkim certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 792 na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Stale dążymy do osiągnięcia możliwie najdoskonalszej formy rynkowej atrakcyjności i konkurencyjności, co potwierdza się w wysokich ocenach efektów naszej pracy wystawianych przez klientów, m.in. osiągnięty w czerwcu 2008 roku poziom Brązu w systemie ACE (Achieving Competetive Excellence – Osiąganie Konkurencyjnej Doskonałości) stosowanym w United Technologies Corporation.

Naszymi klientami są światowe koncerny, jak: Pratt & Whitney, General Electric, Hamilton Sundstrand, MTU czy EADS-CASA, na polskim rynku zaś współpracujemy m.in. z PZL Mielec, WSK Rzeszów.

Naszym celem jest pełne zadowolenie obecnych i przyszłych klientów a naszą wizją jest stworzenie najlepszego w Europie zespołu laboratoriów pracujących dla światowego przemysłu lotniczego. Jesteśmy otwarci także na współpracę z innymi gałęziami przemysłu, takimi jak: motoryzacja, kolejnictwo, energetyka, przemysł spożywczy czy przetwórstwo chemiczne.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą naszych laboratoriów. Mam nadzieję, że znajdą się Państwo kiedyś w gronie klientów Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Z poważaniem,

Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
dr inż. Antoni Niepokólczycki

Serwis internetowy Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji: www.cbmk.pl