• English

CKT

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2015 roku mam przyjemność kierować nowym pionem merytorycznym w Instytucie Lotnictwa – Centrum Technologii Kompozytowych (CKT).

Celem Centrum jest świadczenie usług badawczych w zakresie materiałów kompozytowych, dostarczanie nowych technologii wytwarzania dla przemysłu lotniczego oraz prowadzenie projektów badawczo – rozwojowych. W Centrum Technologii Kompozytowych zatrudnieni są wykwalifikowani specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szerokiego zakresu badań kompozytów.

W skład Centrum Technologii Kompozytowych wchodzi unikatowe w skali kraju akredytowane laboratorium, którego wyposażanie badawczo-pomiarowe umożliwia pracownikom prowadzenie badań wytrzymałościowych, udarowych, fizyko-chemicznych oraz nieniszczących materiałów kompozytowych. Obecnie w centrum realizowanych jest wiele projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Programu Innowacyjna Gospodarka oraz Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Zadaniem Centrum jest również wspieranie przemysłu lotniczego w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań wytwarzania struktur kompozytowych. Centrum Technologii Kompozytowych realizuje swoje zadania podejmując współpracę z polskimi oraz zagranicznymi przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi z branży lotniczej tworząc wspólne przedsięwzięcia.

W najbliższym czasie pracując nad rozwojem Centrum, zamierzamy zwiększyć liczbę pracowników naukowych oraz rozszerzyć obszar naszej działalności. Centrum Technologii Kompozytowych jest otwarte na nowe wyzwania oraz współpracę z firmami z branży lotniczej oraz z innymi sektorami gospodarki.

Z poważaniem,
Dyrektor Centrum Technologii Kompozytowych
mgr inż. Konrad Kozaczuk