• English

CNT

Szanowni Państwo,

Centrum Nowych Technologii (CNT) zostało utworzone w czerwcu 2005 roku i jest po EDC (Engineering Design Center), drugim największym pionem merytorycznym w naszym Instytucie.

Obecnie w Centrum pracuje 160 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy realizują prace badawczo-rozwojowe w takich obszarach, jak: aerodynamika eksperymentalna i CFD, napędy, awionika, struktury lotnicze (projektowanie), kompozyty, podwozia lotnicze, a ostatnio technologie kosmiczne i adaptronika.

Większość realizowana i finansowana jest w ramach konkursów krajowych MNiSW, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programów Ramowych Unii Europejskiej (6FP, 7FP).

Realizując swoją podstawową misję CNT współpracuje także z polskimi oraz europejskimi przedsiębiorstwami wspierając ich rozwój poprzez podnoszenie konkurencyjności produkowanych przez nie wyrobów, bądź opracowując, przekazując i wdrażając u nich nowe technologie.

Szanowni Państwo, Centrum Nowych Technologii jest miejscem, gdzie powstają nowe niezwykle interesujące projekty. CNT posiada bowiem odpowiedni potencjał (biura projektowe, laboratoria, tunele aerodynamiczne), który pozwala kompleksowo rozwiązywać wszystkie problemy techniczne i tworzyć nowe produkty oraz nowe technologie.

CNT jest otwarte na nowe wyzwania i na współpracę z każdym, kto potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych z obszarów techniki lotniczej i nie tylko, gdyż oprócz techniki lotniczej Centrum wspiera również rozwój medycyny, odnawialnych źródeł energii, technologii w obszarach bezpieczeństwa, policji i straży pożarnej.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy z Centrum Nowych Technologii Instytutu Lotnictwa.

Z poważaniem,

Dyrektor Centrum Nowych Technologii
dr Jerzy Żółtak

Serwis internetowy Centrum Nowych Technologii: www.cntpolska.pl