• English

CTK

Szanowni Państwo,

od sierpnia 2013 r. mam przyjemność kierować Centrum Technologii Kosmicznych (CTK) w Instytucie Lotnictwa.

CTK zostało utworzone m.in. z myślą o prowadzeniu badań w zakresie: napędów lotniczych, technologii kosmicznych, badań materiałów pędnych oraz pozyskiwania i przetwarzania danych.

Centrum tworzą obecnie: Pracownia Technologii Kosmicznych, Pracownia Napędów Lotniczych, Laboratorium Materiałów Pędnych oraz Zakład Teledetekcji. W każdej z nich pracują zespoły badawcze złożone z wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Szanowni Państwo, Centrum Technologii Kosmicznych, dzięki zapleczu laboratoryjnemu oraz kadrowemu, oferuje szerokie możliwości rozwoju technologii w zakresie: silników rakietowych, analizy i obróbki pozyskiwanych obrazów, pozyskiwania obrazów powierzchni Ziemi, czy nowych materiałów.

W planach Centrum znajduje się również rozszerzenie zakresu działalności o: udział w budowie satelity obserwacyjnego, w tym układów stabilizacji położenia, rozwój produktów integrujących zastosowania nawigacji, obserwację oraz łączność satelitarną.

Jednym z priorytetowych działań Centrum będzie budowa segmentu naziemnego i kosmicznego umożliwiającego dostęp do łączności satelitarnej. Z kolei w zakresie programu Space Situational Awareness, Centrum Technologii Kosmicznych postawi sobie za cel uzyskanie dostępu do wyników obserwacji; natomiast w obszarze zobrazowań lotniczych i satelitarnych – opracowanie produktów jako akceptowalnych źródeł informacji w zakresie bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, czy monitoringu środowiska.

Serdecznie zapraszam do współpracy z Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa wszystkich Państwa zainteresowanych tematyką dotyczącą technologii kosmicznych oraz pokrewnych dziedzin.

Z poważaniem,

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych

dr inż. Leszek Loroch

Serwis internetowy Centrum Technologii Kosmicznych: www.ctkpolska.pl