• English

EDC

Szanowni Państwo,

General Electric Aircraft Engines, General Electric Company Polska oraz Instytut Lotnictwa zawarły porozumienie o współpracy technicznej w kwietniu 2000 r. Celem tego porozumienia było wykorzystanie polskich wykwalifikowanych kadr technicznych i możliwości Instytutu Lotnictwa na potrzeby prac rozwojowych prowadzonych przez General Electric Aircraft Engines.

Z uwagi na ograniczenia prawne, obowiązujące firmy amerykańskie oraz dla ochrony własności intelektualnej GE należało wypracować odpowiednie rozwiązania organizacyjne.

Utworzone zostało Engineering Design Center, składające się z dwóch części:

– pionu merytorycznego EDC Instytutu Lotnictwa, w której pracownicy Instytutu Lotnictwa wykonują prace inżynierskie zgodnie z potrzebami GE,

– oddziału General Electric Company Polska, którego pracownicy odpowiadają za przestrzeganie zasad i procedur obowiązujących w GEAE.

Ponadto Instytut Lotnictwa zapewnia pomieszczenia biurowe oraz obsługę dla potrzeb EDC. Dzięki realizacji tego porozumienia powstało ponad 900 miejsc pracy dla inżynierów, z perspektywami dalszego rozwoju. Inżynierowie pracujący w EDC mają kontakt z najnowocześniejszą techniką i metodami pracy. W codziennej praktyce wykorzystują oni zaawansowane narzędzia analityczne i obliczeniowe, mają możliwość ciągłego rozwoju zawodowego.

Dotychczasowe działanie EDC wskazuje na perspektywy dalszego rozwoju tej organizacji, oraz jest cennym doświadczeniem otwierającym drogę przekształceń placówek naukowo-badawczych w ośrodki świadczące usługi inżynierskie dla przemysłu.

Z poważaniem,

Dyrektor Engineering Design Center

mgr inż. Paweł Stężycki

Serwis internetowy Engineering Design Center: www.edc.pl