Kadra naukowa

Samodzielni pracownicy naukowi

 1. dr hab. inż. Włodzimierz Balicki
 2. dr hab. inż. Marcin Białas
 3. prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 4. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 5. dr hab. inż. Cezary Galiński
 6. prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
 7. prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski
 8. prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 9. dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 10. dr hab. inż. Grzegorz Maciejewski
 11. dr hab. inż. Grzegorz Socha, prof. ILOT
 12. dr hab. inż. Rafał Stocki
 13. dr hab. inż. Krzysztof Szafran
 14. dr hab. inż. Cezary Szczepański
 15. prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
 16. prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
 17. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

 

Adiunkci

 1. dr inż. Wojciech Chajec
 2. dr inż. Paweł Głowacki
 3. dr inż. Jerzy Graffstein
 4. dr inż. Andrzej Iwaniuk
 5. dr inż. Piotr Kalina
 6. dr inż. Mariusz Krawczyk
 7. dr inż. Wiesław Krzymień
 8. dr inż. Katarzyna Kubiak-Siwińska
 9. dr hab. inż. Andrzej Leski
 10. dr inż. Leszek Loroch
 11. dr inż. Wojciech Manaj
 12. dr inż. Marek Miller
 13. dr inż. Antoni Niepokólczycki
 14. dr inż. Witold Perkowski
 15. dr inż. Stanisław Popowski
 16. dr Grzegorz Rarata
 17. dr inż. Paweł Skalski
 18. dr inż. Zbigniew Skorupka
 19. dr inż. Edyta Słupecka
 20. dr inż. Jarosław Stanisławski
 21. dr inż. Wit Stryczniewicz
 22. dr inż. Michał Szmidt
 23. dr inż. Janusz Sznajder
 24. dr inż. Natalia Zalewska
 25. dr inż. Wiesław Zalewski