Kubiak Katarzyna

dr Katarzyna Kubiak-Siwińska

Zainteresowania naukowe:

Odbicia spektralne roślinności i możliwości wykorzystania w monitoringu teledetekcyjnym biomasy, ochronie środowiska, rolnictwie precyzyjnym

Najważniejsze publikacje:

  1. Kubiak K., Mazur A., Kotlarz J. 2016. Monitoring Cyanobacteria Blooms in Freshwater Lakes using Remote Sensing Methods. Polish Journal of Enviromnmental Studies 25,1, 27-35;
  2. Kotlarz J., Kubiak K., Kacprzak M., Czapski P. Oszacowanie różnorodności gatunkowej drzewostanów z wykorzystaniem ich reflektancji. Sylwan, 160 (12):1036-1045;
  3. Czapski P., Kacprzak M.,Kotlarz J., Mrowiec K., Kubiak K., Tkaczyk M., 2015. Preliminary analysis of the forest health state based on multispectral images acquired by Unmanned Aerial Vehicle. Folia Forestalia Polonica-A 57 (3), 138-145;
  4. Czapski P., Kacprzak M., Korniluk T., Kotlarz J., Kubiak K., Mazur A., Mrowiec K., Oszako T., Pieniążek J., Pośpieszczyk A., Tkaczyk M., Wodziński K., Zalewska N. 2014.Budowa i zastosowanie platformy wielosensorowej w badaniu wybranych parametrów środowiska. Prace Instytutu Lotnictwa Nr 1 (234), s. 126-142;
  5. Czapski P., Kotlarz J., Kubiak K., Tkaczyk M. 2014. Analiza czynnikowa zdjęć wielospektralnych. Prace Instytutu Lotnictwa, Nr 1 (234), s. 143-150;

 Udział w projektach naukowych:

  • Udział w projekcie HESOFF pt. “Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP“ w latach 2015-2016;
  • Udział w projekcie pt. ”Uruchomienie Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ) z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury, w celu opracowania metod i procedur przetwarzania danych satelitarnych (np. EUMETSAT, Sentinel, Landsat)” w roku 2016.