Struktura organizacyjna

struktura_Instytutu_Lotnictwa_2019

CBMK

Szanowni Państwo, mam przyjemność kierować jednym z pionów Instytutu Lotnictwa w Warszawie – Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji (CBMK). Pion powstał na bazie doświadczeń wieloletniej, prowadzonej od powstania Instytutu w 1926 roku, działalności w zakresie badań wytrzymałości materiałów i konstrukcji lotniczych. Po reorganizacji, transferze stanowisk i technologii badawczych dokonanych w wyniku polsko amerykańskiej transakcji offsetowej zawartej w 2003 roku CBMK stało się liderem badań wytrzymałościowych w Polsce i jednym

CNT

Szanowni Państwo, Centrum Nowych Technologii (CNT) zostało utworzone w czerwcu 2005 roku i jest po EDC (Engineering Design Center), drugim największym pionem merytorycznym w naszym Instytucie. Obecnie w Centrum pracuje 160 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy realizują prace badawczo-rozwojowe w takich obszarach, jak: aerodynamika eksperymentalna i CFD, napędy, awionika, struktury lotnicze (projektowanie), kompozyty, podwozia lotnicze, a ostatnio technologie kosmiczne i adaptronika. Większość realizowana i finansowana jest w ramach

CKT

Szanowni Państwo, Od 1 stycznia 2015 roku mam przyjemność kierować nowym pionem merytorycznym w Instytucie Lotnictwa – Centrum Technologii Kompozytowych (CKT). Celem Centrum jest świadczenie usług badawczych w zakresie materiałów kompozytowych, dostarczanie nowych technologii wytwarzania dla przemysłu lotniczego oraz prowadzenie projektów badawczo – rozwojowych. W Centrum Technologii Kompozytowych zatrudnieni są wykwalifikowani specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szerokiego zakresu badań kompozytów.

CTK

Szanowni Państwo, od sierpnia 2013 r. mam przyjemność kierować Centrum Technologii Kosmicznych (CTK) w Instytucie Lotnictwa. CTK zostało utworzone m.in. z myślą o prowadzeniu badań w zakresie: napędów lotniczych, technologii kosmicznych, badań materiałów pędnych oraz pozyskiwania i przetwarzania danych. Centrum tworzą obecnie: Pracownia Technologii Kosmicznych, Pracownia Napędów Lotniczych, Laboratorium Materiałów Pędnych oraz Zakład Teledetekcji. W każdej z nich pracują zespoły badawcze złożone z wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Szanowni

EDC

Szanowni Państwo, General Electric Aircraft Engines, General Electric Company Polska oraz Instytut Lotnictwa zawarły porozumienie o współpracy technicznej w kwietniu 2000 r. Celem tego porozumienia było wykorzystanie polskich wykwalifikowanych kadr technicznych i możliwości Instytutu Lotnictwa na potrzeby prac rozwojowych prowadzonych przez General Electric Aircraft Engines. Z uwagi na ograniczenia prawne, obowiązujące firmy amerykańskie oraz dla ochrony własności intelektualnej GE należało wypracować odpowiednie rozwiązania organizacyjne.