Władze

Dyrektor
dr inż. Paweł Stężycki

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Sylwester Wyka

Dyrektor Centrum Nowych Technologii
dr hab. Jerzy Żółtak

Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
dr inż. Antoni Niepokólczycki

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych
dr inż. Leszek Loroch

Dyrektor Centrum Technologii Kompozytowych
mgr inż. Konrad Kozaczuk

Dyrektor Engineering Design Center
mgr inż. Artur Rudnik, MBA

Dyrektor Centrum Usług Inżynierskich
mgr inż. Aleksander Dąbrowski

Mariusz_Rybak

p.o. Dyrektor Centrum Transportu i Konwersji Energii
mgr inż. Mariusz Rybak

Dyrektor ds. Naukowych
dr hab. inż. Andrzej Leski