O strategii rozwoju lotnictwa w Polsce podczas konferencji Lotnictwo Nowej Generacji

0

27 marca 2019 roku w hotelu Novotel Warszawa Airport odbyła się międzynarodowa konferencja i wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji – strategie, technologie, rozwiązania”. Instytut Lotnictwa był oficjalnym partnerem oraz aktywnym uczestnikiem wydarzenia.

„Lotnictwo Nowej Generacji – strategie, technologie, rozwiązania” to unikalne w skali kraju wydarzenie, łączące środowiska lotnictwa cywilnego, General Aviation oraz lotnictwa państwowego, i stwarzające warunki zarówno do prezentacji innowacyjnych rozwiązań w warunkach pełnej transparentności, jak i do merytorycznej debaty nad zagadnieniami dotyczącymi lotnictwa, jego infrastruktury i zaplecza przemysłowo-remontowego.

Tematem otwierającym tegoroczną edycję konferencji była strategia rozwoju lotnictwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Uczestnicy sesji debatowali m.in. o miejscu narodowego przewoźnika na mapie Europy, CPK i jego wpływie na krajowy i europejski rynek przewozów lotniczych, finansowaniu rozwoju przewozów lotniczych w Polsce oraz znaczeniu obecnego etapu rozwoju lotnictwa cywilnego dla obronności kraju. Dyskusji przysłuchiwali się przedstawiciele administracji rządowej, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawiciele Sił Powietrznych oraz linii lotniczych. Wśród słuchaczy byli także: dyrektor Instytutu Lotnictwa – dr inż. Paweł Stężycki oraz dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa – dr inż. Leszek Loroch.

W dalszej części konferencji odbyły się kolejne sesje poświęcone szczegółowym zagadnieniom z sektora lotniczo-kosmicznego. W moderowanej sesji poświęconej badaniom, nowym technologiom i finansowaniu innowacyjności wystąpił kierownik Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa – mgr inż. Mariusz Kacprzak, który zabrał głos w temacie: „Rozpoznanie i zobrazowanie satelitarne – obecne i przyszłe możliwości  oraz źródłach finansowania projektów”.

Instytut Lotnictwa, jako partner wydarzenia, zaprezentował także swoją ofertę naukowo-badawczą w zakresie lotnictwa oraz technologii kosmicznych.

Organizatorami wydarzenia były Lotnictwa Akademia Wojskowa oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A..

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 6 maja 2019 o 11:45:12 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
  • 2 kwietnia 2019 o 14:59:03 przez Joanna Pieniążek