• English

Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa.

0

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 18/DU/Z/13, na obsługę serwisową bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:13 przez admin