• English

Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Znak sprawy: 20/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż 209 000 euro na: Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 13 czerwca 2017 o 13:45:43 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 13 czerwca 2017 o 13:45:43 przez Elwira Grotek
  • 12 maja 2017 o 12:48:36 przez Elwira Grotek
  • 8 maja 2017 o 11:32:34 przez Elwira Grotek
  • 28 kwietnia 2017 o 14:13:38 przez Elwira Grotek