• English

Ochrona mienia Instytutu Lotnictwa świadczona przez SUFO

0

Postępowanie nr 21/DE/Z/15                                     Data: 06.05.2015

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 21/DE/Z/15) na  „ochronę mienia Instytutu Lotnictwa świadczoną przez SUFO” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 17 marca 2017 o 09:20:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 17 marca 2017 o 09:20:16 przez Edyta Sitnik
  • 15 marca 2017 o 11:04:35 przez Edyta Sitnik
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:04 przez admin