Oferta

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa od początku swojej historii prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie wyników prac. Głównym obszarem zainteresowań naukowych były zagadnienia związane z rozwojem aeronautyki i astronautyki. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa dokonał w tych obszarach znaczących rezultatów potwierdzonych badaniami i użytkowaniem samolotów, śmigłowców, rakiet meteorologicznych, silników i osprzętu, w których zastosowano koncepcje i opracowania będące wynikiem prac wykonanych w Instytucie.

Polityka rozwojowa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa opiera się na kontynuacji tradycyjnych obszarów badawczych takich jak: aerodynamika, projektowanie i badania struktur lotniczych, osprzęt lotniczy, napędy. Ważny aspekt działalności stanowią również intensywne wdrożenia nowych dziedzin takich jak: komputerowe wspomaganie projektowania, nowe techniki badania materiałów, projektowanie systemów adaptacyjnych, zastosowania mikro i nanotechnologii, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, wykorzystanie technologii lotniczych w medycynie i ochronie zdrowia, lotniczy transport lokalny.

Badania stosowane i prace wdrożeniowe realizowane są we współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi i produkcyjnymi poprzez wspólne projekty oraz zamówienia na usługi badawcze.

Najważniejszym stymulatorem rozwoju prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa badań jest współpraca międzynarodowa ze światowymi i europejskimi firmami lotniczymi.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło szerokie możliwości kooperacji w dziedzinie badań stosowanych i prac rozwojowych. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa włączył się skutecznie w europejski obszar badawczy poprzez partnerski udział w projektach unijnych. Kolejny impuls dały Projekty Operacyjne, realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Pozycja Instytutu uwarunkowana jest poziomem merytorycznym i zaangażowaniem pracowników. Nastąpiła wymiana pokoleniowa. Zespoły badawcze tworzą młodzi, dobrze wykształceni pracownicy, którzy poprzez wykonywane projekty mogą realizować swoje ambicje naukowe i zawodowe. Instytut Lotnictwa wspiera ich działania.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest w fazie dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem trafnych decyzji strategicznych, konsekwentnej realizacji przyjętych kierunków działań oraz poziomu merytorycznego, aktywności i zaangażowaniu w ten proces pracowników.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa!

dr inż. Paweł Stęzycki
Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

Usługi

Badania Projektowanie Analizy, ekspertyzy, certyfikacja Zarządzanie Inne Badania elementów konstrukcji Wytrzymałościowe badania statyczne i zmęczeniowe Wytrzymałościowe badania dynamiczne Badania zmęczeniowe Badania w warunkach eksploatacji Badania tensometryczne Pomiary hałasu Pomiary i analiza drgań Badania materiałowe Badania mechaniczne materiałów metalicznych Badania pełzania Badania nieniszczące Badania magnetyczno-proszkowe Badania ultradźwiękowe Badania penetracyjne Badania wizualne Badania prądami wirowymi Badania radiograficzne Badania dyfraktometryczne Badania

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

Misją Centrum Badan Materiałów i Konstrukcji jest wdrażanie najnowocześniejszych technologii z zakresu badań nad wytrzymałością materiałów, podzespołów silników lotniczych oraz innych konstrukcji pracujących w warunkach wysokich obciążeń mechanicznych w szerokim zakresie temperatur.     Główni odbiorcy usług CBMK: przemysł lotniczy przemysł przetwórstwa spożywczego przemysł motoryzacyjny przemysł chemiczny kolejnictwo energetyka Centrum Badan Materiałów i Konstrukcji oferuje specjalistyczne badania i usługi, obejmujące m.in.: Badania materiałowe

Centrum Nowych Technologii

Misją Centrum Nowych Technologii jest świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w celu podniesienia konkurencyjności ich wyrobów.   Główni odbiorcy usług Centrum Nowych Technologii: przemysł lotniczy przemysł motoryzacyjny przemysł chemiczny kolejnictwo energetyka budownictwo technologie kosmiczne przemysł stoczniowy przemysł zbrojeniowy przemysł kolejowy Oferta Centrum Nowych Technologii obejmuje: w obszarze aerodynamiki: prowadzenie testów przepływów wewnętrznych elementów silników lotniczych

Centrum Technologii Kosmicznych

Misją Centrum Technologii Kosmicznych jest prowadzenie badań naukowych w zakresie technologii kosmicznych dla potrzeb ich implementacji przez przedsiębiorców w układzie krajowym oraz międzynarodowym.   W Centrum Technologii Kosmicznych prowadzone są badania z zakresu: napędów lotniczych technologii kosmicznych awioniki pozyskiwania i przetwarzania danych Centrum Technologii Kosmicznych oferuje prace badawcze w następujących dziedzinach: W obszarze napędów lotniczych: badania silników tłokowych i turbowałowych badania komór spalania pomiary hałasu

Centrum Technologii Kompozytowych

Misją Centrum Technologii Kompozytowych jest świadczenie usług badawczych w zakresie materiałów kompozytowych, dostarczanie nowych technologii wytwarzania dla przemysłu lotniczego oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych.   Centrum Technologii Kompozytowych oferuje: badania udarowe odporności na uderzenia wg normy ASTM D7136 badania fizykochemiczne rozszerzalności termicznej wg normy ASTM E228 badania fizykochemiczne wyznaczania temperatury zeszklenia wg normy – ASTM D1640 i ASTM D7028 badania wytrzymałościowe: rozciąganie –

Centrum Transportu i Konwersji Energii

Misją Centrum Transportu i Konwersji Energii jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii konwersji i akumulacji energii oraz w obszarach związanych ze środkami transportu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu lotniczego, jak również świadczenie usług badawczych w tych dziedzinach oraz implementacja i wdrożenie opracowanych technologii do produkcji przemysłowej. Zakres działalności Centrum: Zakład Transportu: pojazdy nowej generacji, lokalne systemy zarządzania pojazdem, podwozia lotnicze i systemy pochłaniania energii, efektywność energetyczna systemów

Informacja naukowo-techniczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa prowadzi działalność w zakresie informacji naukowo-technicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw, w szczególności poprzez informację naukowo-techniczną, w tym działalność biblioteczną w przedmiocie działania Instytutu. Informacja naukowo-techniczna Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa jest realizowana przez następujące komórki organizacyjne: bibliotekę, dział normalizacji, biuro koordynacji. Działalność informacyjno-biblioteczna udzielanie informacji bibliotecznej i katalogowej udostępnianie

Oferta współpracy

Strona w budowie