Centrum Technologii Kosmicznych

ctk-logo-polskie-z-przezroczystosciaMisją Centrum Technologii Kosmicznych jest prowadzenie badań naukowych w zakresie technologii kosmicznych dla potrzeb ich implementacji przez przedsiębiorców w układzie krajowym oraz międzynarodowym.

 

W Centrum Technologii Kosmicznych prowadzone są badania z zakresu:

  • napędów lotniczych
  • technologii kosmicznych
  • awioniki
  • pozyskiwania i przetwarzania danych

Centrum Technologii Kosmicznych oferuje prace badawcze w następujących dziedzinach:

W obszarze napędów lotniczych:

  • badania silników tłokowych i turbowałowych
  • badania komór spalania
  • pomiary hałasu lotniczego (zgodnie z przepisami FAR 36, ICAO 16)
  • badania przepływów
  • wyważania
  • próby odporności szyb na przebicie
  • badania bezpieczeństwa w zakresie General Aviation

W obszarze technologii kosmicznych:

  • projektowanie i testowanie hybrydowych silników rakietowych
  • projektowanie i testowanie silników rakietowych na ciekły materiał pędny
  • projektowanie i testowanie silników rakietowych na stały materiał pędny
  • rozwój technologii ekologicznych materiałów pędnych
  • wytwarzanie i testowanie ziaren do silników na stały materiał pędny
  • projektowanie i testowanie demonstratorów technologii rakiet nośnych
  • tworzenie dedykowanego oprogramowania z zakresu CFD i FEM
  • analizy dynamiki lotu rakiet wielostopniowych
  • analizy balistyki wewnętrznej silników rakietowych na stały materiał pędny
  • optymalizacje komór spalania silników rakietowych na ciekły materiał pędny

W obszarze materiałów pędnych:

  • preparatyka nadtlenku wodoru o stężeniu do 99,99% do analiz chemicznych
  • preparatyka nadtlenku wodoru klasy http (np. 98%+) do zastosowań napędowych (rakietowych), ~2litry/tydzień
  • analiza kompatybilności materiałów konstrukcyjnych z nadtlenkiem wodoru
  • preparatyka próbek niektórych materiałów wysokoenergetycznych, np. do inicjacji detonacji gazowej (inicjujące materiały wybuchowe oraz niektóre wysokoenergetyczne, np. PETN, RDX, HAN)
  • badanie paliw hipergolicznych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP
  • preparatyka bezwodnego, czerwonego dymiącego kwasu azotowego

W obszarze katalizatorów:

  • preparatyka katalizatorów do nadtlenku wodoru na nośnikach ceramicznych, np. γ- i α-Al2O3
  • wyżarzanie komponentów w piecu ceramicznym w kontrolowanej temperaturze (do 1100oC)
  • suszenie w suszarce próżniowej w kontrolowanej temperaturze (temp. do 250oC, próżnia 60 Pa, wymiary komory roboczej 415x345x370 mm)
  • odzysk rozpuszczalników na rotacyjnej wyparce próżniowej Buchi, 4L
  • oznaczanie zawartości substancji rozpuszczonych w wodzie za pomocą spektrofotometru (biogeny, zanieczyszczenia, zawartości anionów i kationów)

W obszarze napędów kosmicznych:

  • opracowywanie aplikacji do pomiarów i rejestracji danych z wykorzystaniem środowiska LabView
  • projektowanie i badanie silników rakietowych na ciekły, hybrydowy i stały materiał pędny o ciągu do 5 kN
  • projektowanie stanowisk badawczych do pomiaru parametrów pracy silników rakietowych
  • projektowanie i analizowanie osiągów rakiet nośnych
  • opracowywanie kodów numerycznych CFD do badania przepływów

W obszarze teledetekcji:

  • analiza danych
  • teledetekcja
  • łączność radiowa
  • planowanie i realizacja lotów (UAV, załogowe)
  • pozycjonowanie
  • wyznaczanie pozycji UAV
  • projekcja zdjęć lotniczych na dostępnym podkładzie kartograficznym
  • ocena dokładności GNSS
  • pozyskiwanie zdjęć lotniczych
  • przetwarzanie zdjęć lotniczych
  • analizy spektralne
  • łączność radiowa
  • analizy stereometryczne
  • pomiary z wykorzystaniem odbiornika GPS RTK
  • termowizja

W obszarze awioniki prace projektowe i konstrukcyjne w zakresie:

  • systemów związanych z poruszaniem się samolotów oraz RPAS w cywilnej przestrzeni powietrznej, we wszystkich fazach lotu
  • systemów awionicznych, w szczególności stabilizacji i sterowania klasycznego, pośredniego i automatycznego samolotów, RPAS, satelitów oraz innych systemów sterowania
  • urządzeń awionicznych do pomiaru parametrów ruchu (m.in.: CDA, radiowysokościomierz), położenia przestrzennego (m.in.: INS, AHRS) oraz parametrów eksploatacyjnych (m.in. paliwomierz)
  • modelowania matematycznego dynamiki lotu statków powietrznych
  • projektowania układów mikroprocesorowych, jako przeliczników dedykowanych dla układów i urządzeń pomiarowych, systemów stabilizacji, sterowania i diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia awionicznego samolotów, RPAS, satelitów, a także innych urządzeń i elementów systemów, które wymagają zastosowania platformy obliczeniowej do implementacji algorytmów numerycznych
  • szybkiego prototypowania urządzeń awionicznych, ich montażu oraz certyfikowanej produkcji dla użytkownika komercyjnego
  • badania odporności i wytrzymałości na działanie czynników mechanicznych oraz klimatycznych urządzeń i instalacji technicznych
  • ekspertyz i badań oraz oceny wyposażenia lotniczego, systemów i instalacji zakończonych wydaniem orzeczenia na zgodność z normami i przepisami lotniczymi: RTCA, ARINC, MIL, TSO
  • wykonywania prototypów oraz produkcji małoseryjnej urządzeń precyzyjnych: pomiarowych, wskazujących i diagnostycznych

W obszarze badań środowiskowych:

  • badanie odporności i wytrzymałości na wibracje sinusoidalne
  • badanie odporności i wytrzymałości na wielokrotne udary
  • badanie odporności na podwyższoną i obniżoną temperaturę
  • badanie wytrzymałości na cykliczne zmiany temperatury
  • badanie odporności na zwiększoną wilgotność
  • badanie odporności na obniżone ciśnienie
  • badanie odporności na szron i rosę
  • badanie odporności na przyspieszenia liniowe

Oferta wykorzystania kamery wielospektralnej:

  • monitorowanie środowiska (zanieczyszczenia powietrza i wody, nielegalne wysypiska, odpady pokopalniane, samozapłony hałd górniczych)
  • monitorowanie bioróżnorodności
  • monitorowanie pokrywy śnieżnej
  • nowoczesne rolnictwo (optymalizacja plonów, monitoring upraw i planowanie zbiorów)
    archeologia
  • planowanie przestrzenne (pokrycie terenu, stopień urbanizacji)
  • zarządzanie kryzysowe (przewidywanie i minimalizacja skutków kląsk żywiołowych)
  • bezpieczeństwo narodowe (ochrona granic i linii brzegowych, wykrywanie broni)
  • zabezpieczanie imprez masowych (wykrywanie niebezpiecznych sytuacji w tłumie, wykrywanie niebezpiecznych substancji)

Kontakt:

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych
dr inż. Leszek Loroch
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 838
mail: leszek.loroch[at]ilot.edu.pl
www.cktpolska.pl

Pobierz ofertę