Centrum Transportu i Konwersji Energii

LOGO CTKE_plMisją Centrum Transportu i Konwersji Energii jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii konwersji i akumulacji energii oraz w obszarach związanych ze środkami transportu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu lotniczego, jak również świadczenie usług badawczych w tych dziedzinach oraz implementacja i wdrożenie opracowanych technologii do produkcji przemysłowej.

Zakres działalności Centrum:

Zakład Transportu:

 • pojazdy nowej generacji,
 • lokalne systemy zarządzania pojazdem,
 • podwozia lotnicze i systemy pochłaniania energii,
 • efektywność energetyczna systemów transportu,
 • zarządzanie energią systemu i na pokładzie obiektu,
 • badania w zakresie energochłonności, wytrzymałości statycznej, dynamicznej oraz zmęczeniowej podwozi, hamulców i innych elementów konstrukcji.

Zakład Konwersji Energii:

 • konwersja energii odnawialnej,
 • zasobniki energii,
 • konwersja i akumulacja energii w obiektach latających,
 • konwersja i akumulacja energii w budynkach,
 • ochrona układów elektronicznych przed przeciążeniami cieplnymi,
 • ochrona obiektów przed udarami laserowymi.

Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych oferuje badania:

 • podwozi,
 • hamulców,
 • innych konstrukcji w zakresie energochłonności, wytrzymałości statycznej, dynamicznej i zmęczeniowej,
 • charakterystyk dynamicznych, funkcjonalnych oraz odporności na obciążenia udarowe zgodnie z normami:FAR, EASA, MIL, AP, PN EN ISO9001, PN EN ISO17025.

Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB-131.

Kontakt:
p.o. Dyrektor Centrum Transportu i Konwersji Energii
mgr inż. Mariusz Rybak
mail: mariusz.rybak[at]ilot.edu.pl
tel: (+48) 22 846 00 11 wew. 278