• English

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

0

Instytut Lotnictwa zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 06.227.1658 z póź. zm.) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jako lider projektu poszukuje partnera do realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego nowej konstrukcji lotniczej.

W naborze mogą brać udział podmioty z sektora finansów publicznych, jak również spoza sektora finansów publicznych, które wspólnie z Instytutem Lotnictwa będą uczestniczyły w opracowaniu projektu badawczego a następnie we wdrożeniu do produkcji nowej konstrukcji lotniczej.

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą na adres:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
Bud. B pok. 116
z dopiskiem “PARTNERSTWO”
w terminie do 25.01.2012 r. Decyduje data wpływu dokumentu.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 10 stycznia 2017 o 20:00:58 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:26 przez admin