Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do spawania

0

Numer sprawy 169/DE/Z/15                           Data: 07.01.2015

Instytut Lotnictwa informuje o udzieleniu zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do spawania.

Zamówienie realizowane jest do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji