• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia, na dostawę kamery FLIR

0

Nasz znak: 129/DE/Z/15

Data: 24.11.2015

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę  kamery FLIR.

Zamówienie realizowane będzie na potrzeby projektu: „Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP”, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Life + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych dotyczących ww. projektu i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 8 maja 2018 o 09:07:22 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2015 o 10:41:15 przez admin